Muhsin BOZKURT

Muhsin BOZKURT

Tarihçi -

muhsin.bozkurt@hotmail.com

Hoş Gör, Hoş Görül

Hoş görmedikçe

Görülmedikçe hoş

Nahoşsun nahoş

Yani hoş gör

Hoş görül

Olsun etrafında dostlar

Akan su misali

Gürül gürül

Hele bir de sevince

Yaratılmışı

Olmaz senden alâsı

Olursun iki cihanda

Başın dik

Olma sakın

Sevindirik

Olsun her zaman

Fikrin açık

Başkasınınkine de sen

Ol daima sarmaşık

Görme kimseyi

Sakın hor

Gelse de nefsine

Pek zor

Karşısında haksızlığın

Dimdik dur

İşte cesaret dediğin

Şey budur

Bırak söylesin herkes

Bildiğini çekinmeden

Çünkü çıkar rahmet eserleri

Farklı görüşlerden

Deme sakın

Dediğim mutlak doğru

Etrafına bir bakın

Nerde görülmüş ille'lik

Nerde görülmüş

İlle de ben benlik

Şüphesiz Hak birdir amma

Bakılan açılar çeşit çeşit

Zorlar insanı olmaya reşit

Çünkü hedef olsa da bir

Varacak yollar değil nâdir

Fakat yılma bıkma

Olmaktan yolda

Bulursun bir gün

Yapışacak kolu da

Yeter ki olsun

Kararın ve azmin

Bulmasın fırsat

Sana tazmin

 

 

 

 

2/3/2017 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top