IMG-LOGO
Güncel

Kocaeli Kent Konseyi Başkanını Değiştirirken

H. İbrahim KAHRAMAN ; - 1/8/2017 kocalab@hotmail.com;
IMG

Kent konseyi adı ile tamamlanan bu kurumu halkımız henüz yeterince tanımamaktadır.  Kent Konseyleri yönetimlerin demokratik yapısını daha katılımcı hale getirmek için geliştirilen kuruluşlardır. Karar vericilerin yönettikleri toplumla daha fazla etkileşim içinde olmalarını sağlamak amaçlı kurulmuşlardır. Atanmış yöneticiler ile seçilmiş de olsa başkan ve ekibinin bir müddet sonra yönettikleri insanlar ile irtibatları zayıflamakta,  ilişkileri daha çok işi olanlar ile sınırlı hale gelmektedir.

Kent Konseyleri şehir dinamiklerinin her birinin içinde olabileceği çok işlevsel bir yapı olarak düşünülmüştür. Birleşmiş Milletler,  1992 yılında Rio'da, sanayi devrimi sonrası dünyanın ve insanlığın karşı kaşıya olduğu sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili çalışmalar ve raporlamalar yapmıştı. Eğitimden çevreye, kadın haklarından sağlık sorunlarımıza kadar bir çok konu, ilgili uzmanlarca incelenerek  riskler ve çözüm önerileri  şeklinde raporlanarak ilgili yöneticilerin bilgisine sunulmuştu. Bu çalışmalar daha sonra 21. Yüzyıldaki çalışmalara ışık olsun düşüncesinden hareketle Yerel Gündem 21 adı altında 41 başlık halinde toplanmıştı.İşte kent konseyleri bu çalışmanın ürünü olarak doğmuştur.

Kocaeli Kent Konseyi'nde 2012 ' de 7.dönem başkan seçilmiş ve 2014 yılında Sn. Abdullah Köktürk'e devretmiştim. O da 9.dönem için Sn. Adnan Uyar'a devretmiş bulunmaktadır. Bu  görevi  halen  Petrol  İş Genel Başkanı olan  Sn. Ali Ufuk  Yaşar Beyden devir almıştım. Görüldüğü üzere bu kuruluşumuz, Kocaeli'nin sivil toplum kuruluşlarında hizmeti çok olan isimlerin başkanlığındaki yönetimlerce temsil edilmiştir. Ayrıca bir önceki genel sekreterimiz Sn Sedat Yücel'in ve şu anki genel sekreterimiz Sn. Gültekin Görüm'ün bu kuruluşumuzun çalışma ve iyi temsil edilmesinde payları büyüktür. Yerel Gündem 21. döneminde ise şu anki KAYÖD başkanı Sn. Mehmet Toker'in çalışmalarını takdirle anmamız doğru olur.

Kocaeli Kent Konseyimizi yapabildikleri ile tanıtırsak daha iyi anlayabiliriz. İlk başkanı Ali Ufuk Yaşar Bey ve genel sekreteri Sedat Yücel Bey'in döneminde geri dönüşümün yaygınlaştırılması, şehrin  bina ve ulaşım yönü ile engelli vatandaşlarımıza uyumlu hale getirilmesi, kadın fırsat eşitliği çalışması, sağlıklı kentler birliğine üye olunması hususu  gibi ve daha birçok konu  büyükşehir meclisine  taşınmış ve  bunların görüşülmesi sağlanmıştır. Geri dönüşümün yaygınlaştırılması çalışması yönetimimizce Gaziantep'teki, kent konseyleri toplantısına sunularak paylaşılmış ve örnek projeler arasına alınmıştır. Başkanlığım  döneminde ise Çevre Komisyonumuzun (Kimya Y. Müh. Sn. Mustafa Görgün başkanlığında) Evsel  Gri Su ve Yağmur suyundan daha çok istifade çalışması, Sn. Musa Ordu başkanlığındaki dil komisyonumuzun şehrimizdeki  iş yeri  adlarının Türkçeleştirilmesi çalışması, Sn. Emel Balcıoğlu başkanlığındaki kadın meclisimizin İŞKUR'la işbirliği ile yaptığı meslek edindirme kursları ile 500' e yakın kadınımıza kurs verilmesi,Engelli meclisimizin (Sn.M.Ata Doğan başkanlığında) işaret dili eğitimi ve  askerlik çağına gelmiş erkek engelli vatandaşlarımıza 1 günlük askerlik yapma imkanı sağlanan proje,  Sn. Bilal Buksu başkanlığındaki gençlik meclisimizin  Engin Noyan'dan  Mehmet Altan'a kadar çeşitli fikir adamlarımızın gençlerimizle buluşturması çalışması, Maşukiye taş ocaklarının hızlı tren hattı  için kullanılmasının Sapanca su havzası için mahzurları sebebi ile kullanılmaması  konusundaki çalışma  v.s. Yürütme kurulundaki arkadaşlarımızın ortak çalışması olarak yapılan dini bayramlarımızın şehrin bütün dinamiklerinin iştiraki ile kutlanmasının hedeflendiği  Kent Bayramlaşmalarını sayılabiliriz.Bu çalışmaların ikisi(işaret dili eğitimi, gri su) 2015 yılındaki İstanbul Aydın Üniversitesinin yaptığı kent konseyleri proje yarışmasında birincilik almıştır.

Aralık 2016' da yapılan kongrede Kocaeli Kent Konseyi yürütme kurulunda sendikalar adına bulunan Sn. Adnan Uyar bey başkanlık bayrağını Sn. Abdullah Köktürk'den devralmıştır. Bu toplantıda Büyük Şehir Belediye Başkanı  Sn. İbrahim Karaosmanoğlu  yaptığı konuşmada bu  kurumun önemi ve sivil toplum dinamiklerinin bu kuruluşumuz şemsiyesi altında yapacağı çalışmalara destek sözünü tekrarlamıştır.Makul ve yapılabilir projelerin hayata geçirilmesinde desteğini esirgemeyeceğini belirten başkanımızın bu konudaki samimiyetini  bilen  birisiyim.Kent Konseylerinin bütçesinin bir kurala bağlanması ve bu samimi destek sözü önümüzdeki dönemde  çok daha fazla faydalar sağlanabileceğinin işaretidir. Bu kuruluşların daha faydalı işler yapabilmesi için bizlere ve sivil toplum kuruluşlarına görev düşmektedir. Kent Konseyimizin yeni başkan ve icra kurulunun daha yeni işlere imza atarak başarılı olacaklarına inanıyorum. Bizler  bir iyiliğin ortaya konması veya bir kötülüğün ortadan kaldırılması hususundaki projelerimiz  ve ekiplerimizle bu kuruluşumuzdan  daha çok istifade etmemiz  gerektiği  dilek ve temennilerimi paylaşır, saygılar sunarım.