IMG-LOGO
Güncel

Asıl Mesele (2)

Muhsin BOZKURT; - 4/25/2016 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Bazıları kendi şahıslarında Türkiye'yi batıracak, yıkıcı faaliyetler içinde bocalayıp duruyorlar.

Büyük yanılgı; işte burada yani yaptıklarının sırf kendilerini ilgilendirdiğini sanmalarındadır.

Yukarıda zikredilen örneklerden anlaşıldığı üzere, gemide açılan bir delik; bütün geminin batmasına.

Yıkılan bir direk bütün binanın çökmesine sebep olacağı gibi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir köşesinde; mahallî / yerel olarak zuhur edecek bir çatlak; bütün Türkiye'yi ilgilendirir.

Mesele o yörenin değil; artık bütün Türkiye'nin meselesidir.

Tıpkı halının bir köşesinde ortaya çıkan bir söküğün; ta merkeze kadar ucunun dayanacağı gibi.

1980 sonrası, ...PKK'nın ortaya çıkarılması.

1994 yılında ABD temsilcisinin; globalleşmeyi devletleri parçalayıp küçültmek olarak tarif etmesi.

CİA'nın Türk yöneticilerine Fırat'tan öteye Federasyon yoluyla bölmeyi tavsiye etmesi.

ABD'nin, el altından küçük devlet yöneticilerine, Anayasa ve Kanunları (Bölücüler lehine) düzenletmesi. (a. g. makale)

Kıbrıs Rum Kesimi'nde tertip edilen "Anadolu Halkları Toplantısı"nda...

Meselelerin Kürt, Ermeni, Arap, Antakyalı, Laz ve Anadolu'nun 'mozaik' topluluklarıyla birlikte göğüslenmesi gerektiğinin kararlaştırılması. (Mim Kemal Öke, Türkiye, 13 Nisan 1995, 8)

Vb. sayısız daha birçok sebeplerden açıkça görülen şu ki, İngiliz - Amerikan (Anglosakson), Fransız, Alman, Rus güç merkezlerinin aleyhimizde birleşmiş olmalarıdır.

(Dr. Agâh Oktay Güner, Türkiye, 11 Nisan 1995, 15)

X

İşte Rusya, Avrupa ve Amerikasıyla tüm Batılı devletler ve Türkiye'ye tahammülsüzlük yolunda, onların uyduları hükmünde olan çoğu komşu devletçikler; kim, hangi unsur, bu emellerine yardımcı olabilecek nitelikte ise, onlara kancayı takmakta ve onlara kucak açmaktadırlar.

Görünüşte onların, aslında kendi menfaatları doğrultusunda onları kullanmaktadırlar.

Bu menhus ve uğursuz tezgâhın oyuncuları olduklarını.

Buna âlet olanlar çok iyi bilmektedirler.

Fakat "Ya göl maya tutarsa!" beklentisi içinde oldukları için "Bile bile lades!" anlayışından kendilerini -yazık ki- alamamaktadırlar.

X

Elbette

Göl

Maya

Tutmayacak.

Bu devlet;

İnşâallah

İlelebet

Pâyidar

Olacaktır.

ABD,

AB,

İsrail

Ve bilumûm

Türkiye Cumhuriyeti'nin

Gizli - açık

Düşmanlarına

Rağmen.