IMG-LOGO
Şiir Defteri

Haydin Cennete

Muhsin BOZKURT; - 1/18/2016 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Haydin Cennete

Ama hangisine?

"Mutu kable en temutu"

Ölmeden evvel ölmeye

Bekleme ölmeyi

İstiyorsan asıl Cenneti

Korkma ölümden

"Ebedî varsın" dedi Yûnus

"Ölürse tenler ölür

Canlar ölesi değil."

Bir an olsun akıllı / us'lu ol

Gerçek bilgiye bir an eğil

Kim tarafından niçin sevildiğini bil

Sözde kalma özde ol

Son durağın olmasın Karakol

Bırak kalben, cisim nimetini

Çekme artık, nefis zilletini

Cehenneme düşme illetini

Dünya-perestlik cinnetini

Gel kendine bir an şöyle

Bak ne diyor, kulak ver dinleti'ne

Arzula, Cennet-i irfanı

Ara bul, Cennet-i mânânı

Gör neymiş, mânâ sarayı

Mutlaka bul onu, arayı arayı

Anla artık, neymiş gönül sarayı

Sakın açma, bu gerçekle arayı

Aslında değilsin, bundan asla uzak

Lâkin, kendi elinle arana

Kurup durmuşsun, nice tuzak

Anlamaktaki lezzeti, bir tad

Bırak arkanda, güzel bir ad

Açılsın önünde, nice âlemler

Seni anlatsın, nice kalemler

Cisim ve bedenden, mânen geç

Sonsuz ulvî yolun, yolcusu olmayı seç

Bitimsiz mânâ deryasına, aç yelken

Mânâ vuslatına, gecikmiş değilken

Ol sarhoş, ilahî aşkla bir kere olsun

Algın, idrakin ruhun; irfanla dolsun

İşte o zaman, cuşa gelecek melekler

İşte o zaman, gark olacak nura felekler

Elbette, cismanî cennet de, güzeller güzeli

Lâkin, mânâ cennetine, yok diyecek ebedî

Doymak olur mu hiç, ilâhî cemale

Melekler de hoşnut, erişenden bu hâle

Cennetteki cismanî lezzet; sanki nuranî bir ay

Anlamadaki lezzet ise, daha büyük bir olay