IMG-LOGO
Şiir Defteri

Mevlânaya Sor!

Muhsin BOZKURT; - 6/25/2015 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

İki kişi

Mevlânâ hazretleri hakkında,

İleri geri konuşuyordu.

Biri

Hz. Mevlânâ hakkında atıp tutuyor!

Diğeri

Onun görüşlerini tenkit ediyor.

Edindiği yanlış intibalarını;

Düzeltmeye çalışıyordu.

Gerçek Mevlânâ'nın şahsiyetini belirtiyor.

Bunun için, büyük gayret sarf ediyordu.

Fakat ne dese nafile!

Muhatabı "Nuh" diyor;

"Peygamber" demiyordu!

Hz. Mevlânâ'nın büyüklüğünü,

Anlatmaya çalıştı durdu.

Fakat bir türlü ikna edip,

Sonuç alamayınca:

-Boşuna konuşuyoruz birader, dedi.

Mevlânâ'yı önce

Kendisinden sormak lâzım.

Git O'na sor.

Aleyhinde,

Fikir beyan edenlerin de,

Doğru konuşup konuşmadıklarını

Öğrenmiş olursun.

-Mevlânâ'ya nasıl sorabilirim?

Öleli asırlar oldu.

Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

-Hayır ne münasebet.

Mevlânâ'ya sormak demek;

Eserlerini okumak demektir.

Zira bir kimse,

Geride eser bırakmışsa;

O, hâlen yaşıyor eserinde

Ve eseriyle hâlâ

Konuşuyor demektir.

Hem ne diyor Hz. Ali:

-Ne diyor?

-Hakikati;

Söyleyenlerine bakarak

Öğrenme!

Hakikati

Bizzat kaynağından öğren;

Söyleyenlerin de

Nasıl bir kimse olduklarını,

Öğrenmiş olursun.