Muhsin BOZKURT

Muhsin BOZKURT

Tarihçi -

muhsin.bozkurt@hotmail.com

Kilit ve Anahtar

Balık ve Deniz

Kuş ve Hava

Dil ve Meyve

X

Olsaydı Balık ve Denizi

Yaratan ayrı ayrı

Yüzebilir miydi Balık?

Bırakmadan iz

X

Olsaydı Kuş ve Havayı

Halk eden gayrı gayrı

Yapabilir miydi Kuş?

Boşlukta değilmiş gibi bir uçuş

X

Olsaydı Dil ve Meyvenin

Rableri başka başka

Verir miydi, Bekçi olan Dil ?

Mideye geçişe izin, iyi bil

X

Balık ve Deniz

Değilse aynı Yaratanın

Yüzemezdi Balık Denizde

Olamazdı Deniz, Balığa mekân

X

Kuş ve Hava

Değilse Hâlıkları bir

Uçamazdı Kuş Havada

Hava olamazdı, Kuşa sâha

X

Dil ve Meyve

Değilse Tanrıları bir

Olur muydu aralarında uyum ?

Câzibe denen nefsanî çekim

X

Olmazdı şüphesiz

Yiyip içmesi, ne İnsan ne Hayvanın

Olmasaydı gıdalar Dile uygun

İster Bitkisel, ister Hayvansal olsun

X

Aynen bunlar gibi

Sayısız örnek

Seriliyken önümüzde

Söyleyin bu ne demek?

X

Gâipten bir ses verdi cevabı

Akıledin buna alın sevabı

Öyle içindeyiz ki bir Kitabın

Açın kulağınızı işitin bu Hitabı

X

Yapsa biri kendi başına

Güzel mi güzel bir Kilit

Bir başkası da ondan habersiz

Işıl ışıl bir Anahtar

X

Getirseler onları yan yana

Doğsun diye aralarında aşk

Sonra da yapsınlar diye meşk

Gülmez mi buna ahırdaki eşek

X

Ancak Kilidi kim yapar

Yaparsa ona bir de Anahtar

Sağlanır uyum

Kilit ve Anahtar

İşte o zaman

Birbirini tamamlar

X

Tıpkı vermek gibi

Subayın emrine sayısız eri

Olmaz mes'ele

Verilse bir erin başına on subay

İşte seno zaman

Seyreylekopacak Kıyameti

X

İşte Kâinatta her şey

Uyumluysa birbiriyle

Âhenk içindeyse yekdiğeriyle

İlim, irade ve kudreti olan Zât

Sâyesinde ayakta bu Kâinat

X

Kilit ve Anahtarı

Bir de şöyle düşün

Öyle bir Kilit ki Kâinat

Anahtarı ancak elinde o Zâtın

Öyle tılsımlı bir Anahtar ki

Adı Bismillah

Yok açmayacağı Kilit

Biiznillah

Yeter ki istesin onu

Bir de Allah

 

 

3/12/2015 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top