IMG-LOGO
Şiir Defteri

Ekran

Muhsin BOZKURT; - 3/6/2015 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Güzel çirkin ne a'lâ

İyi kötü fevkalâde

Seçmez "Ekran"

Ayna misâl

Yansıtır her şeyi

Sanki onlara akran

Üzüntü ve yas

Sevinç ve heves

His ve duygu

Makbûl veya menfûr

Her çeşidi hayâtın

"Ekran"a gelen her şey

Olsa da temiz ya da pis

Ona göre

Nefis mi nefis

Yapmaz hiçbir ayrım

İsterse olsun

Şerbet ya da zehir

Hepsi bir onun için

Huyudur farkı görmezlik

"Ekran"ın

Yansıtmak tek görevi

Yok yapacak başka türevi

Olur her şeye

Mazhar ve zuhûr yeri

Yansıttığı neyse olmaz gayrı

Resmi geçit yapar onda

Ona aksedenler

Ayrı ayrı

X

"Yüz"ümüz de evet

Böyle bir "Ekran"

Rûh hâllerimize

Çeşit çeşit mekân

İşte "Ekran" denen

Bin bir surat ejderha

"Ekran" da denilen bu "Yüz"

Okuyana bin bir sahîfe

Nitekim her mimik

Her göz süzüş

Her çatık kaş

"Yüz"deki her dalgalanış

Herkese ve her şeye

Yansıtıcı bir "Ekran"

"Yüz"de, küp misâli

Sızdırır dışa içindekini

Dostluğu yahut olanca kini

İster sevinçli ol

İster kederle dol

İster al

Şaşkın bir hâl

Kalmasa da mecâl

Olsan da panikte

Binbir efkâr içinde

Sarsa da benliğini

O yine aksettirir

"Yüz"ünde hepsini

X

"Yüz" denen "Ekran"

Sanki beyaz perde'miz

Yansıtır maddî mânevî

Tümünü bizden

Öyle bir "Yüz"ümüz var ki

Yok onun gibisi

Mâhir bir "Ekran"

Ne varsa içimizde

Yaş ve kurudan

Yansıtır tamâmını

Her ân

X

Öyle bir "Yüz"ü var ki

İnsanın

Aksettirir yapmış ve yapacağı

Nice Aktör rolü

"Yüz" deyip de geçme sakın

Bin bir ibret

Levhası geçer

"Yüz"ümüzden akın akın