IMG-LOGO
Şiir Defteri

Ölümü Öldürmek

Muhsin BOZKURT; - 10/15/2014 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Ölümü öldürenler, ölmek tuzağından kurtulur

Dünya, Ukba arasındaki seferden, uzak olur

 

Ah mine'l-aşk dercesine, derim daima Allah Allah

Bilirim yok başka İlâh, şüphesiz başka yok illallah

 

"Mutu kable en temutu"ya açanlar kapanmayan bir kucak

Fanilik endîşesine son verip, kazanır sönmez bir ocak

 

Âh ederek mine'l-firak, hiç durmadan hece hece

Bekaya müştakım, telâffuzum budur gündüz gece

 

Her şeyde, her yerde; O'ndan başka yok bir nesne; var olan bir

Tüm minarelerden yükselmiyor boşuna, beş vakit Tekbîr

 

Milyarlarca insan varsa da, özünde hepsi de, ayrı ayrı

Maddeten ve mânen karşıt yekdiğerine, olmuş gayrı gayrı

 

Bütün insanlar; gösteriyor sadece Bir'i

Kesret saklıyor bağrında, Tevhid denen Tek'i

 

Ölmeden önce Cennet'e girmeyi, kim istemez?

İşte size sağlar bunu, o sırrı bilir bilmez

 

Öyle ise durma koş, henüz kalmadın geç

Bir an önce, cinan-ı cenana, mânen göç

 

Oturup baş köşeye, şöyle bir kurul

Fani dünyanın içlerinde, bir durul

 

Nerde nasıl olsan göreceksin, nasılmış ebedî Cennet?

Dünya meşgalesinden bulamazsın, en küçük bir eziyet