Oğuz ÇETİNOĞLU

Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar -

ocetinoglu1@gmail.com

Berat Gecesi

 

Çok vahim iç ve dış olayların oluşturduğu çirkinlikler deryasında boğulmamak için çırpınırken Berat Gecesine ulaştık.

İdrak etmekte olduğumuz Mübârek Üç Aylar döneminin ortasında yer alan Şaban ayının 14'ünü, 15'ine bağlayan gece; Berat Gecesi'dir.

Halk arasında; Mevlid, Regaib, Miraç, ve Berat Geceleri, elektriğin olmadığı dönemlerde minârelere kandil asıldığından 'Mevlid Kandili', 'Regaib Kandili', 'Miraç Kandili' ve 'Berat kandili olarak anılır.

Beratınıza vesile olması dileği ile Berat kandilinizi tebrik eder, sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte nice kandillere sağlık ve huzur içerisinde erişmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim.

Berat Gecesi; günahlardan arınmak, yeniden tertemiz bir başlangıç yapmak için Rabb'imizin bizlere ihsan buyurduğu müstesna zaman dilimlerinden biridir. Bu gece, tevbe kapıları ardına kadar açılır. Bu geceyi dua, namaz, tevbe ve tesbihatla değerlendirenler bu açık kapıdan geçerek günahlarından kurtulurlar.

Berat Gecesi hakkında Rabb'imiz; Duhan sûresi, 2, 3 ve 4. âyetlerde şöyle buyuruyor: 'O apaçık kitaba and olsun ki, biz O'nu gerçekten mübârek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede ayırt edilir.'

Âlimlerin bâzısı bu ayette kastedilen gecenin Kadir Gecesi olduğunu, bir kısmı ise Berat Gecesi olduğunu belirtmişlerdir. İki açıklamayı birleştiren diğer bir görüşe göre de, hikmetli işlerin ayrımının yapılmasına Berat Gecesinde başlanmakta ve bu işlem Kadir Gecesine kadar devam etmektedir.

Hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi hususunu, İslam âlimleri şöyle açıklıyorlar:

Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.

Müminlerin günah kirlerinden kurtulup Rabbimizin af ve mağfiretine nail olmaları ümit edildiği için bu geceye Berat Gecesi denmiştir.

Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (sav) Efendimiz buyuruyor ki: 'Şaban ayının 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık hâlde ibâdetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:'

'İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.'

Bu af ve berat gecesinde affedilmeyenler ise bazı hadislerde şöyle belirtilir:

1- 'Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şabanın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlûkatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler hâriçtir.'

2- Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut kin güdenler, içkiye düşkün olanlar, ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam edenler hâriçtir.

3- Muhakkak ki, Allahü Teâlâ Şabanın on beşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve insanların Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca günahını mağfiret eder.'

Buradaki 'koyunların kılları' ifadesi, çokluk ifâde eder. Cenab-ı Allah, bu gece af ve mağfiret dileyen bütün kullarını affeder. Yeter ki tevbe ve istiğfarın şartlarına uyup, hakkıyla yapsın.

Diğer mübârek geceler için olduğu gibi, bu geceye mahsus olmak üzere belirlenmiş bir ibâdet yoktur. Hatta bâzı İslam âlimleri, belli ibâdet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet hâline getirmenin dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir. Ancak, Peygamber Efendimizin (sav) bu geceye çok önem vererek, ihya etmesi göz önünde bulundurularak; kaza namaz kılmak, Kur'an okumak, ve dua etmek suretiyle bu gecenin değerlendirilmeye çalışılması, gündüzünün de oruçlu olarak yaşanması sevaba vesile olacaktır.

Berat Gecenizi tekrar tebrik eder, beratınıza vesile olmasını dilerim.

 

 

6/12/2014 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top