IMG-LOGO
Güncel

Mutsuz Ülkeler ve Türkiye!

Cevat NAS; - 4/26/2014 bilgi@kocaeliaydinlarocagi.org.tr;
IMG

Müslüman ülkeler ile diğer inanışlardaki ülkeleri karşılaştırdığımızda çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Türkler(Avrupa, ABD vs)mutlular,kan revan içinde değiller. Oysa İslam'daki gerçek adalet,yani İslam nizamı insanlığa güneş gibi doğan,insanların mutlu olmasını sağlayan yegane ve bozulmamış tek ilahi nizamdır. İslam ülkeleri,İslam'daki adalet sisteminin değerini çözümleyerek anlamalılar.Müslüman ülkelerde yaşayan insanlar aslında çok daha mutlu olmalı idiler,diye düşünüyoruz.
Ülkelere bir göz atarsak;Filistin,Afganistan,Libya,Irak,Yemen,Suriye kan revan içinde.Bu ülkelerde hergün insanlık dramı yaşanıyor. Müslümanların hali,iç ve dış düşmanların buralarda çıkardığı katliamlarla, yürekler acısıdır.
Mısır,Fas,Tunus,Cezayir,İran, Pakistan, Özbekistan,Türkmenistan,Azerbaycan,Türkistan,Lübnan,Suudi Arabistan ve daha sayabileceğim bazı ülkelerde Müslümanlar huzurlu değiller,perişandırlar.Sefillikler içinde yaşayan binlerce insan bu ülkelerde mutsuz bir biçimde hayatlarını idame etmektedirler. Yani İslam'daki sosyal adaletin uygulanacağı bu beldelerde maalesef ki İslam'ın asıl kurallarını bulmak, İslam'daki adil dağılımı,adaleti bulmak çok zor. Her gün televizyonu açtığınızda bu ülkelerdeki şiddet,ölümler,açlık,adaletsizlikler insanın ruhunda fırtınalar yaratıyor. 
Cumhuriyet kurulalıdan beri,demokrasi ile yaşayan ülkemiz tüm bu İslam ülkelerinde en iyi bir model ve İslam'ın da en güzel yaşandığı bir ülkedir. Türkiye'de sosyal adalet ilkeleri zaman zaman kesintilere uğramasına rağmen,insanlarımız bu yukarıda saydığım ülkelerle kıyaslanamayacak kadar modern ve refah içinde yaşamaktadır. Müslüman Dünyada Türkiye'nin ayrı bir yeri vardır. Çok zengin olduğundan mıdır? Hayır.Örneğin;Türkiye'nin petrolü,doğal gazı yoktur. Tüm bunlar o kan revan ve mutsuzluk içinde yaşayan ülkelerdedir. Bir kısmı ABD'nin,bir kısmı Rusya'nın,bir kısmı Yahudilerin düzenbazlıkları ve sömürmeleri ile cehaletinde getirdiği zaafiyetlerle insanlar maalesef mutlu ve müreffeh toplumlar olamıyorlar.Üretim araçlarının dengesiz dağılımları, kara kapitalizmin,teokrasi ve tek kişilik idarelerin zulmü altında Müslümanlar inim inim inlemektedirler.
Türkiye, şimdi birilerinin beğenmediği,Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde, Cumhuriyetin kazanımları sayesinde, akıl ve bilime, eğitime,endüstri ve diğer gelişmelere verdiği önemlerle, bu yukarıdaki saydığımız ülkelerden çok farklı olarak bugünlere geldi.Ancak bazı dönemlerde şahsi davranışlar yüzünden yapılan yanlışları ve sistemdeki bazı aksaklıkları Atatürk'e mal edenler,dış aktörlerin de etkisi ile Türkiye'de özellikle önceki yıllarda kapalı,son yıllarda da açıkça Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı üst seviyelere taşınmaktadır. Atatürk'e düşmanlığı bir dinmiş gibi sananlar,sistemler,yönetim biçimlerinden haberi olmayan cahil,çıkarcı insanları da yanlarına alarak Cumhuriyetin kazanımlarını ve Türk Demokrasisinin altını oymaya başladılar.Özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD,İsrail gibi ülkelerin bu gidişe destek verdiği,birliktelikler yapıldığı gözden kaçmamaktadır.
Türkiye son yıllarda kutuplaştırılarak bölünmeye doğru giderken ve Cumhuriyetin tehlikeye girmesi ile İslam Ülkeleri arasındaki istisnai durumunu maalesef kaybetmektedir.Demokrasi gitgide herşeyin tek kişide toplandığı bir acaip sisteme doğru gitmektedir. Şimdi yine dar bölge sisteminden bahsedilmektedir,o zaman büyük tek bir partiye merhaba derken,ülkede demokrasi iptal edilecek gibi.Ülke gerilirken,mutsuz insanların sayısı da aşırı derecede artmaktadır.Türkiye, tüm alanlarda adalet sağlanmaz ise,mutsuz ve perişan ülkeler konumuna düşme tehlikesi ile karşı karşıyadır...