IMG-LOGO
Güncel

Niçin?

Oğuz ÇETİNOĞLU; - 2/20/2014 ocetinoglu1@gmail.com;
IMG

İlk kitabını; Ayhan Tuğcugil müstear imzası ve 'Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi' adıyla 1978'de, ikinci kitabını kendi imzası ve  'Türk'üm Özür Dilerim' adıyla 2012'de yayınlayan Prof. Dr. İskender Öksüz'ü yazılarından tanıyanlar, O'nun sosyolog olduğunu düşünürler. Kimya-Fizik üzerine lisans yapmış olmasına rağmen kendisinin 'bilgisayar uzmanı' olduğunu ifâde eder.

İroni yapmayı seven, dünya yansa-yıkılsa çöpüne bile zarar gelmeyeceğinden emin tavırlarıyla 'rahat bir insan' görüntüsü vermesine rağmen 'meselesi olan' bir kişiliğe sâhiptir. Sıradan bir dâvâ adamı değil, 'bir dâvânın adamı'dır. Özetle şaşırtmayı seven, derinliği ve enginliği olan bir bilge kişidir. Bütün bu özelliklerinin de farkındadır ve gizlice bu farkındalığın safâsını sürmektedir. Sözün özü; kelimenin tam anlamıyla o bir 'entelektüel'dir.

İskender Öksüz, 12,5 X 19,5 santim ölçülerinde, 271 sayfalık kitabına; "Nasıl diye çok sorduk. Acaba artık sebeplere insek, 'Niçin' diye sorsak..." diyerek başlıyor ve Tarih, Devlet, Ekonomi ve Eğitim konularında derin tahlillere girişiyor.

'Giriş' bölümündeki sözleri; O'nun okuyucuya; kitabı bitirmeden ellerinden bırakamama kararını aldırmak veya derhal bıraktırmak... kararlılığında olduğunu gösteriyor:

     'Bu, katiyen tarafsız gözlemci kimliğiyle anlatılan bir hikâye değildir.

     Ben bir Türk milliyetçisiyim ve bu kimliğimle daima Türkiye'nin lehine olanları bulup çıkarmak, aleyhine olanları da teşhir etmek gayretinde oldum. İsterseniz son cümledeki 'Türkiye' yerine 'Türklük' de diyebilirsiniz ama birincinin yararına olan zaten ikincinin de yararınadır ve bunun tersi de doğrudur.

     Hikâye tarafsız değildir, fakat vakıayı kabiliyetimin elverdiği ölçüde doğru yansıtır. Münakaşadaki bir avantaj uğruna gerçeği çarpıtmanın fikir stratejisi açısından miyopluk olduğuna inanırım. Kısa vadede, gerçeği çarpıtarak sağladığınız avantaj, orta ve uzun vadede dönüp sizi vurur. Tıpkı yalan söyleyenin, pozisyonunu kaybetmemek için ilk yalana yeni yalanlar eklemek zorunda kalıp sonunda itibarını kaybetmesi gibi.' 

Kitap; alt başlığı oluşturan kelimelerden de anlaşılacağı gibi 4 bölümden; ilk 2 bölümde 7'şer, 3. bölümde 9, 4. bölümde 8 olmak üzere birbirine kenetli 31 makaleden oluşuyor.

Yazar, 'Tarih' başlıklı birinci bölümde; Tarihten neyi nasıl fakat daha ziyade niçin öğreneceğimiz sorularını soruyor ve bir uygulama metodu elde etmeye çalışıyor.

'Devlet' başlıklı ikinci bölüme; 'Niçin devlet' sorusuyla başlıyor.

Söz konusu 'devlet' olunca, yazar; 'devletlû' edâsıyla müfit ve muhtasar ifâdelerle hüküm veriyor: 'Devlet her şeyi yapmaya kalkmamalı. Fakat yaptıklarını da tam yapmalı.'

 -Büyük devlet?

-Hayır!

-Güçlü devlet?

-Evet!'

İşte bu kadar...

'Güçlü devlet'in tarifini de en hasis tarzda, had safhadaki kelime tasarrufu ile veriyor. Hüküm net ve kesindir. Okuyucu, kabul etmek mecburiyetinde olduğuna inanır.

İskender Öksüz, tarih şuuruna sâhip bir mütefekkirdir. 'Geçmişin câhili olanlar, geleceğin körüdür' sözünün doğruluğuna inanmış insanların cehd ve azmiyle tarih ilminde de uzmanlaşmıştır. O bilir ki; İnsanoğlu, tarihini bildiği ölçüde değer kazanır ve sâhibi olduğu değerler ölçüsünde değer üretebilir.

Fikir üretimindeki verimliliğinin sebebi bu olsa gerek.

Kargadan başka kuş tanımayanlar misali; 'Tarihçi' denildiğinde; Emin Oktay'dan başka isim telaffuz edemeyenler!... Hiç düşündünüz mü? Tarihimizi ne kadar biliyorsunuz ve bildiklerinizin ne kadarı doğru? 

Sınırlı da olsa, gerçekleri öğrenmek istiyorsanız, 'Niçin?'i okuyunuz.

*

Üçüncü bölümün başlığı: 'Ekonomi' Bu bölümde, 'Niçin geri kaldık' sorusu; kalkınma ekonomisi ve uzun perspektifli akademik araştırmalar ışığında yeniden ele alınıyor. Bölüm; 'Milliyetçiliğin ekonomisi' başlıklı yazı ile sona eriyor. Burada da paradokslarla, güçlü ekonominin târifi veriliyor. Târif tamam da... asıl gerekli olan elbette güçlü ekonominin nasıl sağlanacağı... Cevabı; açık ve net olmamakla birlikte var...

'Yönetim' başlığı altındaki son bölümde; yönetimdekilere altın değerinde fikirlerle rehberlik ediyor:  'İş baştan, kuruluştan başlıyor. İster dükkân, ister şirket, ister bakanlık, ister devlet kurun.

Önce temel değerleriniz üzerinde fikir birliğine varacaksınız. Çünkü insanların kol ve bacaklarından başka beyinleri olduğu da malumdur; fakat en son keşif, gönüllerinin de varlığıdır. O yüzden işe değerlerle başlanır.'

Prof. Öksüz, bu değerlerin isimlendirilmesini okuyucuya bırakıyor. Bu satırların yazarı da bir tarafı ile 'okuyucu' olduğuna göre, kitabın bütününden aldığı ilhamla şöyle bir sıralama yapabilir: 1- Millî değerler, 2- Mânevî değerler, 3- İnsanî değerler. Bunların sıralaması değişebilir. Fakat hiçbirinden vazgeçilemez. Ve de hiçbiri yekdiğerinden daha az önemli değildir.

'Güçlü devlet = Âdil yönetim + ahlaklı halk'

Yazar kitabında bu formülü açık açık vermiyor. Verse, zâten 6 kelimelik bir kitap olurdu. Daha doğrusu, 'Niçin' isimli kitabı okumak hazzından da yararından da mahrum kalırdık.

*

İskender Öksüz; gazete ve dergilere yazdığı makaleler bir tarafa bırakılırsa, ilk kitabı ile ikinci kitabı arasında yaşadığı rehâvetten hem kurtulmuş hem de okuyucuya kendisini affettirmiştir.

Af keyfiyetinin 'geçici' olmayacağı tahmin ve temennisiyle...

BİLGE KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ:

Nuruosmaniye Caddesi Nu: 3 Kardeşler Han Kat: 1 Cağaloğlu 34110 İstanbul. 

Telefon: 0.212- 520 72 53 Belgegeçer: 0.212-511 47 74

e-Posta: bilge@bilgeyayincilik.com  //  www.bilgeyayincilik.com 

Prof. Dr. İSKENDER ÖKSÜZ:

Doğum Yeri: İzmir, Doğum Tarihi: 14 Eylül 1945

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca

Eğitim Durumu: 1969 Yale University (Ph. D.)

                       1968 Yale University (Master of Science)

                       1966 Ege Üniversitesi (Kimya- Fizik Lisansı)

Çalışma Durumu:

2002-         : Prof. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü    

1987-2002: Sağlık ve bilişim sektörlerinde çeşitli firmalarda profesyonel üst yöneticilik: Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Müdürlük, Holding Genel Koordinatörlüğü.

1981-1987: Prof. University of Petroleum and Minerals (UPM), Suudi Arabistan Akademik ve İdarî  Görevler, bilgisayar destekli öğretim koordinatörü, yeni öğretim üyesi seçimi ve terfi komitesi.

1968-1981: Bölüm Başkanlığı, Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği (ODTÜ), Kürsü Başkanlığı, Senato Üyeliği (ADMMA), Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu 7. Dönem üyeliği, Atom Enerjisi Konusunda Bakan Danışmanlığı.

30'un üstünde ilmî makale.

Kültür Bilim ve Teknik Merkezi Derneği kurucu üyeliği, başkanlığı.

Türk Ocağı Hars Heyeti üyeliği.

İLESAM Yönetim Kurulu üyeliği.

Ötüken, Millî Yol, Töre, Devlet, Bozkurt, Türk Yurdu dergilerinde makaleler.

Son Havadis, Yeni Ufuk, Ayyıldız gazetelerinde köşe yazarlığı.

Kitap: 1-Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi: Ayhan Tuğcugil müstearıyla. Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1978.

         2-Türk'üm Özür Dilerim: Bilge Kültür, Sanat Yayıncılık. İstanbul, 2012