IMG-LOGO
Güncel

Yeni Yıl Duası

Oğuz ÇETİNOĞLU; - 1/2/2014 ocetinoglu1@gmail.com;
IMG

 

Dua; insanın bütün benliği ile Yüce Allah'a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması demektir. Dua, kulun Allah (c.c.) ile konuşması, hüznünü, sevincini ve çâresizliğini aracısız bir şekilde her şeye gücü yeten sonsuz kudret sahibi ile paylaşmasıdır.

Son günlerde olup bitenleri üzüntüyle ve çâresizlik içerisinde tâkip edenler... Gelin hep birlikte dua edelim. Allah Zülcelal Hazretleri ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, ihlas ile yapılan duaların kabul edileceği müjdesini vermişlerdir.

Anadolu'da insanlarımız gerektiğinde topluca yağmur duasına çıkarlar. Bâzıları şemsiyesini de yanında götürür. Dualarının kabul edileceğinden emindirler.

Bizler de dualarımızın kabul edileceğinden emin olarak başlayalım:

Yolsuzluk soruşturmalarını engellemek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi!

Şunun-bunun değil, devletimize yalnızca adalet nizamının hâkim olmasına izin var Allah'ım!

Bizleri, temiz ellerin oluşturduğu temiz bir ülkede yaşama hakkından mahrum etme Ey Yüceler Yücesi!

Bizleri, 'Ben ne dersem o' diye diklenen ve de büyüklenen kibirli insanların yönetimine mahkûm etme Allah'ım!

Asırlar boyunca İ'lâ-yi Kelime-t'ullah için kanlarını sebil gibi akıtan canlarını seve seve veren bu aziz milletin çocuklarını; her vesile ile diklenen diktatörlere ezdirme Ya Rabbi!

Allah'ım, bizlere her şeyi buyruklarına uygun olarak usulünce yapan ve adaletle hükmeden yöneticiler ihsan eyle. Bizleri, paralel yönetime muhtaç etme!

Ya Rabbi! Sen sâhipsizlerin sâhibisin. Bizleri sâhiplenmesi gerekenler kendi dertlerine düştü. Sâhipsiz kaldık, bizlere sâhip ol Ya Rabbi!

Yetimlerimizin hakkını; 'Benim hırsızım iyidir' deyip de yandaşlara yedirenlere izin verme Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Mâşeri vicdanlarda mahkûm olup da devletin gücü ile kendilerini koruyabilenleri değil, mazlum ve mağdur insanları her türlü kumpaslardan koru Ya Rabbi!

Bizleri adaletsizlerin adaletine teslim etme.

Bizler, 'ileri demokrasi'ye (?!) değil, adaletine muhtacız. Esirgeme Ya Rabbi!

Adaletin tecellisini engelleyenleri engelle Ya Rabbi!

Bizleri, Senin Yüce Adınla aldatanların şerrinden koru Ya Rabbi!

Bizleri görünür görünmez lobilerin akrep gibi kıskacından koru, bizleri lobilerle korkutanlardan da koru Ya Rabbi!

Ya rabbi! Bizi, 'çözüm'lerle çözülmelerin uçurumuna düşürenlere engel ol!

Bizi 'demokratikleşme paketleri' (?!) ile avutanlara, ihtiyacımız olan ilahî adaletin üstünlüğünü-faziletini öğret Ya Rabbi!

Bize, rızkımızı-nafakamızı; ayakkabı kutularıyla değil, alın terimizle ıslanmış olarak açıkta gönder Ya rabbi!

Hırsızların gözünü toprağınla doyur Ya Rabbi! İdrakimizi, oylarımızı ve geleceğimizi de çalmasınlar. Gözü aç olanlara gönül zenginliği ver.

Bizleri, nereden geldiğine bakmayıp çok kazananlardan değil, helalinden kazananlardan eyle.

Allah'ım, acemi oldukları halde kendini 'usta' zannedenlere; sâdık kapı kulları ile değil, liyakat sâhibi dürüst ve âdil kişilerle çalışmayı nasip eyle.

Ya Rabbi! Bütün kullarını (vâde dolduğunda) yanına, bu dünyada temiz yaşamış kişiler olarak al.

Bizleri, haddini aşanlardan, hiddeti; mikrofonlardan, ekranlardan taşanlardan da koru Allah'ım!

Allah'ım! Bizleri, mazlum ve mağdurlarla birlikte, zâlim ve mağrurlar için de dua edenlerden eyle.

Kin, nefret, intikam, soysuzluk, yolsuzluk, düzenbazlık çirkeflerine bulaşmış olanlara, temizlenmeleri için fırsat ver Ya Rabbi! Onların gönüllerini, gözlerini, özlerini, yüzlerini ve de sözlerini Senin rızanı kazanmaya yönlendir. İçine düştükleri çukurları, nurunla doldur.

Karşılaştığımız her kötülük anında bizleri 'Lailaheillallah', verdiğin nimetlere kavuştuğumuzda 'elhamdülillah', bilerek veya bilmeyerek günah işlediğimizde 'estağfirullah'  demeyi bize daima hatırlat Ya Rabbi!

Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Yolsuzluklardan hırsızlıklardan tükendiğimizde, dayanacak gücümüz kalmadığında  'Medet Ya Allah' dediğimizde imdadımıza yetiş Ya rabbi! Bizleri bu duruma düşürmeye kararlı kişilere de insaf ihsan eyle Ya rabbi!

Allah'ım, Sen bizleri vatansız,  vatanımızı  bayraksız, İslamiyet'le yoğrulmuş vatan topraklarımızı camisiz, câmilerimizi minâresiz, minârelerimizi ezansız bırakma Ya Rabbi !

Sana inanan, adaletle hükmeden, kalbi temiz, cebi temiz, helal kazanıp helal yiyenleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle.

Ya Rabbim! Bizi yurtsuz, gönüllerimizi umutsuz bırakma.

Yurdumuzun bağımsızlığını ve bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve dirliğini kimselere bozdurtma Yarabbi!

Seçilmiş ve tâyin edilmiş... devletimizin bütün yöneticilerini sırat-ı müstakimden ayırma. Bizi kurtuluş ve yükseliş yolunun yolcularından eyle Ya Rabbim !

Her gün yeni bir başlangıçtır. 1 Ocak 2014, sıradan bir başlangıç olmasın. Kurtuluşumuzun, temizlenişimizin başlangıcı olsun ya Rabbi!

Allah'ım! Çoğumuzun günahı çoktur. Huzuruna çıkmağa yüzümüz yoktur. Senin rahmetin boldur. Rahmetini esirgeme bizlerden...

Subhâne Rabbike Rabbil izzet-i amme yasefûn ve selâmün alel murselin velhamdilillahi  Rabbil  âlemin. El Fatiha.