IMG-LOGO
Güncel

Farkında mısınız?

Oğuz ÇETİNOĞLU; - 12/19/2013 ocetinoglu1@gmail.com;
IMG

Taksim Gezisi olaylarında 'destan yazdığı' açıklanan polis teşkilatı, asıl destanı 17 Aralık 2013 Salı günü yazdı.

Farkında mısınız?

Cezalandırılacağından, sürüleceğinden, süründürüleceğinden zerrece korkmaksızın, üst seviyedeki siyasîlerin ve en üst seviyedeki âmirinin çocuklarını göz altına aldı.

Bu büyük olayın öneminin farkında mısınız?

'Bağımsız' olduğu belirtilen yargı da bağımsız olduğunu aynı gün ispat etti.

Evvelki açıklamalar/belirlemeler iptal olmuştur.

Farkında mısınız?

Türkiye, bu tip temizlenme-arınma operasyonlarını; cemaat-iktidar çekişmesi-çatışması olmaksızın yapabildiği zaman normalleşecek/güzelleşecektir.

Farkında mısınız?

Madalyonun bir de diğer tarafına bakılmalıdır:

'Mağdur' olduklarını iddia edenlere, mağduriyetten geçinenlere-ilerleyenlere yeni bir kapı açıldı.

Bizler bu oyunu daha önce de seyretmiştik.

Tekrar oynanmasına göz yummaya, tekrar seyretmeye mecbur muyuz?

Mecbur olmadığımızın farkında mısınız?

Tahkikatın selameti için bir müezzinin bile görev yeri değiştirilirken, Türkiye'yi derinden sarsan bir olayın tahkikatı sırasında, olaya taraf olan tepe yöneticileri koltuklarında oturuyorlar.

Ne yapılmak istendiğinin farkında mısınız?

*

Bütün bu olup bitenler üzerine ahlak kavramının tanımının yeniden yapılması gerektiğinin farkında mısınız?

Ahlak nedir?

Ahlak insanın kendi kendini, her türlü kötü hareketleri yapmaktan alıkoyması, iyiliklere, yardımlaşmaya, muhataplarına sevgi-saygıyla yaklaşmaya yönlendirmesidir. Ahlakın kök dinamiği, taşıyıcı kolonu dindir.

Bir başka ifâde ile ahlak, insanın kendi kendisini disiplin altına almak için bir huyu ilke-kural-prensip edinmesi veya aynı maksatla bir ilkeye-kurala-prensibe uymayı huy edinmesidir.

Ahlak, hukuk gibi dışarıdan uygulanan bir yasaklama olmaksızın kendi kendini frenlemesi, tutması ve durdurmasıdır. İnsanın kendi kendine sorumluluk yüklemesidir.

Ahlak, kendisine yapılmasını istemediği hiçbir hareketi; başkasına; insanlara, bütün canlılara ve tabiata karşı yapmamasıdır.

Ahlak, insanın kendisine yapılmasından hoşlandığı her hareketi, hiçbir karşılık beklemeksizin herkese; severek, içinden gelerek yapması, yaptıkça mutluluk duyarak daha çok yapmasıdır.

Ahlak, insanın kendi kendine oluşturduğu; öğretmeni de öğrencisi de kendisi olan, kapısı penceresi ve duvarları ile çatısı bulunmayan, yılın 365 gününde, günün 24 saatinde ders yapılan bir okuldur.

Ne mutlu böyle bir okulun öğretmeni-öğrencisi olanlara...

Neye ihtiyacımız olduğunun farkında mısınız?