IMG-LOGO
Güncel

Diyalog Meselesi

Cevat NAS; - 11/14/2013 bilgi@kocaeliaydinlarocagi.org.tr;
IMG

Dinler arası diyalog fikri ortaya çıkalı, İslamiyet'in yeniden sorgulanması tartışmaları yaşanmaktadır.Aciz, ne yaptığını bilmeyen, elin gavuruna ama öyle, ama böyle hizmet eden birileri İslam dini ile oynamaktadırlar. Yüce Rabbim ayetinde Ey müminler Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin diyor. Bakar mısınız; bunlar dostu bırak ta birileri ile basbayağı kardeş olmuşlar, kiliselerde kardinallerde papaz resimlerinin altında utanmadan, sıkılmadan resimler bile çektiriyorlar. Kiliselere para yardımı bile yapabiliyorlar. 
ALLAH BÜTÜN PEYGAMBERLER İLE İSLAMI GÖNDERDİ... SADECE İSLAMI.... SON PEYGAMBER İLE TAMAMLADI... ALLAH İNDİNDE İLK VE SON VE TEK DİN İSLAMDIR... 
Müslümanlık muhafazakarlık yerine kullanılıyor, bu resmen Müslümanlığın rayından çıkarılmasıdır. Müslümanlık inananlar için her şeydir, onun yerine hiç birşey konamaz. Ayetle sabit, son kitap Kuran-ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammet (sav), son hak din İslam'dır. Şimdi birilerinin moda olarak ortaya attığı dinler arası diyalog savsatası beyinleri karıştırmaktadır. Zaten bilinçsiz olan İslam dünyası bu karmaşalardan kurtulamamaktadır. 
Sormak lazım dinler arası diyalog olacaksa eğer; son din İslam, son Peygamber Hz. Muhammed, son kitap Kuran-ı Kerim diye gelen ayeti kerime nereye konulması lazım? Haşa bu adamlar ne yapmak istiyor? Bunca genç beyin de bu hususta işlenmiş vaziyettedir. Yurt dışında Türkçe öğretimi gibi çalışmaları,Türkiye'nin tanıtımını takdir ederiz. Ancak ülke pkk istekleri ile bölünmenin eşiğine gelmişken, bu diyalogculardan ses soluk yok.Yada ülkemiz bölünmesin babından hiç bir ses ve karşı duruş yok. Olan sadece Müslümanların cepleri ile ilgilenmektir.
Allah katında tek ve hak din İslam'dır. Hz. Peygamberimizin peygamberliği ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inmesi ile birlikte İslam'dan önceki din ve kitapların hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Yüce kitabımız inkârcılarla ilişki kurmayı aşağıdaki şartlara bağlar:
"Allah, sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarından da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever." (Mümtahine Suresi/8)
"ALLAH, sizi ancak din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost ve arkadaş edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir." (Mümtahine Suresi/9)
İbni Ömer küfürle dostluk ve onlara benzemek konusunda Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:
"Bir kimse müşriklerin arzına ev bina edip, onların bayramlarına katılmak suretiyle onlara benzerse, o kimse kıyamet günü onlarla beraber haşrolunur." (Beyhâki, es-Sünenü'l-Kübrâ; Feyzü'l-Kadir,104)
İki dini birden tasdik etmek, Allah'ın zalimdirler dediği topluluklara rahmet nazarı ile bakmak ve din adına diyalog yapmak İslam'da yoktur.
İmâm-ı Rabbâni Hazretleri buyururlar ki:
"İki dini tasdik eden dahi şirk ehlinden sayılır. İslâm hükümleri ile küfrü bir araya getirmeye teşebbüs eden dahi müşriktir. Hâlbuki küfürden teberi etmek (uzaklaşmak) İslâm'ın şartıdır. Şirk şaibesinden sakınmak tevhiddir..."
Ancak dinlerarası diyalogcular bu ülkede sadece kendi keselerini doldurmakla sürekli meşgul oldular. Ülkemiz 1980 öncesi komünist işgal altına girdiği zaman bu diyalogculardan bir kişinin burnu dahi kanamamıştır. Üniversitelerde Milliyetçi mukaddesatçı öğrencilerin okumasına hayat hakkı verilmezken, bu diyalogcular Muhammed'in piçleri giremez pankartlarının altından kafalarını eğerek geçip, hiç kimseyle kapışmadan yiyip, içip okumuşlardır. 
Komünizm ve dinsizlikle, vatansızlıkla mücadele edenler o pankartları yırtarak ya okula girmişler, ya da orada şehit edilmişlerdir. Şimdi bu adamlar hangi iktidar gelmişse o iktidarı içten fethetmişler, Okyanus ötesinden de ülkeyi ABD planları doğrultusunda yönetilmesine katkı sağlamışlardır. Gençlerimiz, açılan normal ve ev kiliselerinde kandırılırken, bu adamlar Kiliseler birliği ile diyaloglarına devam etmektedirler.

Türk Milleti, İslam Alemi, dinimizi Emperyalist oyunlarına alet edenleri iyi tespit etmelidir. Genç dimağların fikri bulanıklığa düşmemesi için siyonist hareketlere dikkat çekilmeli, yabancı ideolojilerden nesil uzak tutulmalıdır.
Allah Türk Milletini ve İslam Alemini Korusun. Amin...