IMG-LOGO
Güncel

Türk Tarihinde Ağustos Ayı (Üçüncü Bölüm: 19 – 25 Ağustos)

Oğuz ÇETİNOĞLU; - 9/1/2013 ocetinoglu1@gmail.com;
IMG

 

19 Ağustos 1645: Osmanlı Ordusu, Girit'e çıktı.

19 Ağustos 1685: Sultan Dördüncü Mehmed Han döneminde Uyvar Kalesi düşman eline geçti.

19 Ağustos 1691: Osmanlı Devleti sadrâzamlarından Köprülü Fâzıl Mustafa Paşa Yugoslavya'nın Salankamon şehrinin alınışı sırasında şehid oldu.  Doğumu: Vezirköprü, 1637.

19 Ağustos 1890:  Türk  Donanması'nın deniz altılarla takviye edilmesine başlandı.

19 Ağustos 1914: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında Sofya'da bir dostluk antlaşması imzalandı.

19 Ağustos 1915: Şair  Tevfik Fikret İstanbul'da vefat etti. Doğumu: İstanbul, 26 Aralık 1867.

19 Ağustos 1920: Antep'te Kuvayı Milliye birlikleri Fransızları muhasara altına aldı ve büyük başarı kazanarak şehre girdi.

20 Ağustos 1543: Barbaros Hayrettin Paşa, Nis Kalesi'ni feth etti.

20 Ağustos 1552: Turgut Reis  Korsika Adası'nı feth etti.

20 Ağustos 1915: Kurtuluş Savaşı sırasında İkinci Anafartalar Zaferi kazanıldı.

20 Ağustos 1919: Kurtuluş Savaşı döneminde  Ali Galip Olayı yaşandı.

20 Ağustos 1922: Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Konya'dan Akşehir'e gelerek Bati Cephesi karargâhında bir toplantı yaptı ve cephe kumandam İsmet Paşa'ya 26 Ağustos 1922 sabahı için taarruz emri verdi.

20 Ağustos 1944: Rusya Türklerinin ilk siyasî  temsilcisi, Müslüman Gazeteci-yazar  ve seyyah Abdülreşid İbrâhim Tokyo'da vefat etti. Doğumu: Rusya'da Tobols şehri, 23 Nisan 1857.

20 Ağustos 1999: Roman yazarı  Münevver Ayaşlı İstanbul'da, 93 yaşında vefât etti. Doğumu: Selânik, 1906.

21 Ağustos 1500 : Osmanlı Devleti, Yunanistan'daki Navarin şehrini fethetti.

21 Ağustos 1678:  Ukrayna, hâkimiyetimiz altına girdi.

21 Ağustos 1960: Çanakkale Savaşları'nda şehit ve gazi olanların hâtırasına hürmeten yaptırılan Çanakkale Şehitler Âbidesi törenle açıldı.

21 Ağustos 1992: Destan şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu İstanbul'da  vefat etti..  Doğumu: Elazığ'ın Ağın İlçesi, 1929.

22 Ağustos 1175: İldenizliler  Hânedânı'nın kurucusu ve ilk hükümdârı  Şemseddin İldeniz Nahcıvan'da, veba hastalığından vefat etti. 1110 yılı civârında, Derbent bölgesinde doğduğu tahmin ediliyor.

22 Ağustos 1471:  Fâtih Sultan Mehmed Han'ın emri ile Gedik Ahmed Paşa, günümüzde Alanya olarak anılan Alâiye Beyliği'ni Osmanlı Devleti adına fethetti.

22 Ağustos 1534: Barbaros Hayrettin Paşa  Tunus'u fethetti.

22 Ağustos 1715: Silâhtar Ali Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu,  Venediklilerle yaptığı savaş sonunda, Mora Yarımadası'nı fethetti.

22 Ağustos 1799:  Napolyon, Mısır'ı işgal ettikten ve Akka Kalesi'ni kuşatıp Cezzar Ahmed Paşa karşısında mağlûp olduktan sonra daha büyük bir bozgunla karşılaşmamak için, takviye alıp geri dönmek bahanesi ile  gizlice Mısır'ı terk etti.

22 Ağustos 1829: Ruslar, Edirne'yi işgal ettiler.

22 Ağustos 1920: Antep'te Fransızlara karşı Türk taarruzu başladı ve Fransızlar ele geçirdikleri mevzilerden geri atıldı

22 Ağustos 1922: Kurtuluş Savaşı'na destek vermek amacıyla Kastamonu Mitingi yapıldı.

22 Ağustos 1972: Beş Hececiler olarak anılan grubun önemli isimlerinden şâir ve yazar, güzel Türkçe'mizin öncü kalemlerinden Orhan Seyfi Orhon İstanbul'da, 82 yaşında, kalp krizinden vefat etti. Kabri, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır. Doğumu: İstanbul, 23 Ekim 1890.

22  Ağustos 1986: Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı, eski başbakanlardan, millî mücadeleye katılan devlet ve siyaset adamı  Celal Bayar, 104 yaşında İstanbul'da vefat etti. Doğumu: Bursa - Umurbey Köyü, 16 Mayıs 1883.

22 Ağustos 2000: Türk Dünyası'nın önemli liderlerinden Azerbaycan Eski Cumhurbaşkanı  Ebulfez Elçibey vefât etti.  Doğumu: Nahcıvan Muhtar Cumhuriyeti'nde Ordubad vilâyetinin Keleki köyü, 1938.

22 Ağustos 2003: Sırpların,  1993 yılındaki  Bosna Savaşı sırasında yıktıkları  Mostar Köprüsü'nün kenet taşı konularak  yeniden hizmete açıldı. Türk mühendisleri tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprünün kenet taşına, Ay-Yıldız motifi işlendi.

22 Ağustos 2005: Doğu Türkistan'ın bağımsızlık hareketi önderlerinden Abdullah Kurban ve üç arkadaşı, Çin polisinin baskınında şehit edildi.

 

22 Ağustos 2006: Türkiye, orman yangınları açısından cehennem gibi bir hafta yaşadı.

23 Ağustos 1501:  Doğu Türkeli'nin büyük şâiri, âlim ve üstün devlet adamı  Ali Şîr Nevâyî, Herat şehrinde vefât etti. Doğumu: Herat, 1441.

23 Ağustos 1514: Yavuz Sultan Selim Han ile Şah İsmail arasındaki  Çaldıran  Meydan Savaşı, Osmanlıların zaferi ile sonuçlandı. Savaş, Yavuz Sultan Selim Han komutasındaki Osmanlı Devleti ile  Şah İsmail komutasındaki İran Ordusu arasında oldu. İkisi de Türk olan komutanlar, dünya tarihinin en büyük meydan savaşını gerçekleştirdiler.

23 Ağustos 1519: Barbaros Hayrettin Paşa  Cezayir'i feth etti.

23 Ağustos 1552: Ruslar, Kazan Hanlığı'nın başşehri Kazan'ı kuşattı.

23 Ağustos 1663:  Özbek Hanlarından, târihçi ve edebiyatçı Ebu'l Gazi Bahadır Han  Hîve şehrinde vefat etti. Doğumu: Türkistan'da Ürgenç şehri, 1603.

23 Ağustos 1921: Sakarya Meydan Savaşı başladı.

23 Ağustos 2006: Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri düzenlendi. Şölene, Kırım Türklerinin efsanevî lideri Mustafa Cemiloğlu, Hakasya'dan Kerkük'e, Bosnadan Kazakistan'a kadar uzanan Türk Dünyası'ndan yüzlerce temsilci  katıldı.

24 Ağustos 1484: Tasavvuf şairi âşık Paşa'nın torunu ve ilk Osmanlı tarihçilerinin en önemlilerinden  Âşıkpaşazâde, İstanbul'da, 84 yaşında vefat eti. Doğumu: Amasya'nın Mecitözü İlçesi, 1400.

24 Ağustos 1516: Yavuz Sultan Selim Han, Mısır Memlük Sultanı Kansu Gavri'ye karşı Mercidâbık  Savaşı'nı kazandı.

24 Ağustos 1516:  Mısır Memlük Sultanı Kansu Gavri  Yavuz Sultan Selim Han ile yaptığı Mercidâbık Savaşı'nda hayatını kaybetti.  Doğumu: Kafkaslar, 1441.

24 Ağustos 1523:  Kanunî Sultan Süleyman Han döneminde  Rodos Adası, savaş yapılmadan, anlaşma ile fethedildi.

24 Ağustos 1574: Kılıç Ali Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, 6 ay devam eden sefer sonunda Tunus'u ikinci defa fethetti. Bu tarihten sonra Tunus, 307 yıl Osmanlı yönetiminde kaldı.

24 Ağustos 1578:  Osmanlı Devleti, Tiflis'i fethettikten  3 gün sonra, Şirvan'ı fethetti.

25 Ağustos 1463:  Fatih Sultan Mehmed Han, Bosna Krallığı'nı fethetti. Hersek Dukalığı'nı Osmanlı tabiiyeti altına aldı. Bu fetihler, on altı yıl devam edecek olan Osmanlı Venedik Savaşı'nın başlamasına sebep oldu.

25 Ağustos 1516: Yavuz Sultan Selim Han, Suriye'nin  Halep şehrini feth etti ve Osmanlı Ordusu'nun başında Suriye'ye girdi.

25 Ağustos 1901: İstanbul'daki Fransız Sefiri, iki Fransız tefecinin Osmanlı Mâliyesi'ndeki 750.000 Osmanlı altını tutarındaki alacaklarının ödenmemesi üzerine İstanbul'u terk etti ve Osmanlı Fransız ilişkileri kesildi.

25 Ağustos 1924: Türkiye ile sonradan adı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı olarak değiştirilen Cemiyet-i Akvam arasında, Musul konusunda anlaşmaya varıldı. Musul İngilizlere terk edildi.

25 Ağustos 2006: Hac farizasını edâ etmek amacı ile Pakistan üzerinden Suudi Arabistan'a gitmek isteyen Doğu Türkistan Türklerinin talebi, Çin Halk Cumhuriyeti