IMG-LOGO
Güncel

Kadir Gecesi

Oğuz ÇETİNOĞLU; - 8/4/2013 ocetinoglu1@gmail.com;
IMG

03 Ağustos 2013 Cumartesi gününü, 04 Ağustos 2013 Pazar gününe bağlayan gece, Kadir Gecesi'dir.

Kadir Gecesi'nde, Müslümanlara ait fevkaladelikler gizlidir. O'nun faziletine ancak Allahüteala'nın yolunda olanlar erişir.
Cenab-ı Allah hepimize bu geceyi idrak ve ihya etmeyi nasip eylesin.

Bir Hadis-i Şerif'te; inanarak ve mükâfatını Allah Zülcelal Hazretleri'nden bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin, geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. İhya emek için din bilginleri; kaza namazı kılınmasını, Kur'an-ı Kerim okunmasını, dua ve tevbe edilmesini, sadaka verilmesini, tesbihatta bulunulmasını (tesbihle 'Subhanallah', 'Elhamdülillah' ve 'Allahüekber' denilmesini) ve Müslümanların sevindirilmesini tavsiye etmektedirler.

Geceyi ihya etmek isteyenler; Eyyüb Sultan, Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye gibi camilere akın akın gidecekler. Gidemeyenler üzülmesinler. Dualar her yerden Hak Katı'na ulaşır. İbâdetler nerede yapılırsa yapılsın, amel defterine işlenir.

'Kadir'; Cenab-ı Allah'ın 'Esmâ-i hüsnâ' olarak anılan isimlerinden biridir. 'Hüküm, kudret, güçlü-kuvvetli, değer-kıymet, şeref-saygınlık...' anlamlarında Arapça bir kelimedir.

Bu gecenin önemi şüphesiz, insanlığın hidâyete-doğru yola girmesini ve yolun sonundaki kurtuluşa ermesini sağlayacak olan Kur'an-ı Kerim bu gece indirilmeye başlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Yüce Kitabımız'ın ilk âyeti bu gece indirilmiş  ve 23 yılda tamamlanmıştır.

Kadir Gecesi'nin, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiştir. Müfessirler, hayırlı olanın bu gecede yapılan ibâdetler olduğunu belirtiyorlar. Bu hükmün ve hükmün açıklamasının anlamı şudur: 'Kadir Gecesi'nde yapılan ibâdetler, hayırlı işler ve kazanılan sevaplar; bin ay boyunca yapılan ibâdetlerden, hayırlı işlerden ve sevaplardan daha değerlidir.'

Bir başka Hadis-i Şerif'te; kılınacak namazlardan sevap kazanılması için, bütün gece namaz kılınması gerekmediği, kısa bir sürenin yeterli olacağı belirtilmiştir. Bir rivâyete göre o kısa süre; 'Çobanın koyunu sağma müddeti' olarak açıklanmıştır. Fazlasının elbette zararı yoktur. Burada maksat; her halde, ertesi günü yapılması gereken işler için gerekli enerjinin tüketilmemesi, insan vücudunun ihtiyacı olan istirahattan vazgeçilmemesi olmalıdır.

Osmanlı pâdişahları; 'Kadir Alayı' denilen törenlerle iftardan hemen sonra, o dönemde cami olarak kullanılan Ayasofya'ya gelirler, kaza namazı kılıp dualar, tevbeler ve tespihlerden sonra teravih namazını kıldıktan sonra saraya dönerlerdi.

*   *   *

Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gününden birinde idrak edileceği bildirilmiştir. İslam âlimleri, Kadir Gecesi'nin, Ramazan ayının 27. gecesi olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.

Kur'an-ı Kerim'in beş âyetli 97. süresi adını, Kadir Gecesi'nden alır.

Kadir Gecesi, iki cihan serveri Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin, ümmeti için şefaatte bulunması üzerine Cenab-ı Allah'ın yalnızca Müslümanlara gönderdiği bir armağandır. Başka hiçbir peygambere böyle bir gece ihsan edilmemiştir.

Kadir Gecesi; hidâyet, rahmet ve müjdeler dolu ilahî bir idrak merhalesidir. Melekler ve Cebrail, Allah'in (cc) izniyle Kadir Gecesi yeryüzüne inerler. İyi işlere ve inanan kişilere iyilikler getirirler. Bunu bilen Müslümanlar ellerini ve gönüllerini Kadir-i Mutlak'a açarlar. Yumuşayan kalplere bağışlanma sevinciyle kıpırdaşan kalplere rahmet yağar. Kurumuş dudaklardan dökülen sessiz dualar göklere yükselirken; semaya kalkan ellere, varlık sâhibinin bahşettiği ihtiyaç sâhibinin kısmeti, sağnak yağmurlar gibi yağar... yağar. Secdelerde temizlenmiş alınlardan gönüllere huzur ve güven ırmakları akar.

Gönüllere sağnak sağnak yağan mutluluk yağmurlarından, yalnızca ramazandan ramazana yararlanmakla yetinmeyenler, yılın her gecesini Kadir Gecesi gibi kutlayabilirler. Düşünüldüğünde doğru sonuca ulaşılabilir: Hangi akıl sâhibi, 365 odalı sarayının yalnızca bir odasını kullanır?

Her geceniz Kadir Gecesi'nin feyzi, huzuru ve bereketi ile dolsun aziz gönül dostlarım.