IMG-LOGO
Güncel

2013 Türkiyesinde Ramazan Duası

Ruhittin SÖNMEZ; - 7/9/2013 rsonmez@gmail.com;
IMG

Allah'ım, en son dinin olan İslam'la ve dünya tarihinin iki büyük medeniyetinden birini insanlık âlemine hediye eden Türk Milleti'nden olmakla şereflendirdin bizi. Dünya'da İslam'ı dün de bugün de en iyi şekilde yaşayan ve Ramazan Ayı'nı en güzel biçimde idrak eden Türkiye'de yaşamayı nasip ettin. Bunların kıymetini bilenlerden eyle bizi.

Türk olmaktan utananlara ve "geçmişiyle hesaplaşma" bahanesiyle Türkleri kendi tarihinden utanan insanlar yapma gayretinde olanlara fırsat verme. Hele hele bu gayreti İslami gerekçelere dayandırmaya çalışan münafıkların çalışmalarının boşa çıkmasını nasip eyle.

Dünyanın birçok yerinde Müslüman denince akla Türk, Türk deyince Müslüman olmak gelir. İkisini birbirine rakip kavramlar gibi gösterenlere aman verme Allah'ım. Ya Rab İslam'ı Türksüz, Türk'ü İslamsız bırakma.

Biliyoruz ve iman ediyoruz ki "üstünlük sadece takvadadır."  Ancak bize bildirdiğin gibi "birbirimizi tanıyıp sahip çıkmamız için milletlere, sülâlelere ayırdın. 49/ EL-HUCURÂT -13 Şanlı Peygamberimizin ifadesiyle, "kişi kavmini sevmekle kınanamaz. Kişinin kavmini sevmesi asabiyet/ırkçılık sayılmaz. Asabiyet/ ırkçılık, kişinin kavminin yaptığı zulmüne yardımcı olmasıdır." bk. Ahmed b. Hanbel, 4/107; Mecmau'z-zevaid, 6/244

Veda Hutbesinde Hazreti Peygamberin "ayaklarımın altında" dediği asabiyeti, kucaklayıcı ve kapsayıcı Türk /Atatürk Milliyetçiliği ile aynı manada kullanarak, "her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum" şeklinde yorumlayanlara iz'an, irfan ve şuur nasip eyle. Biliyoruz ki Şanlı Peygamberimizin "asabiye" dediği kabilecilik, puta tapma, tefecilik, fitnecilik gibi "cahiliye âdetleridir." Bizleri ırkçılıktan uzak bir milliyetçilikle tanıştıran devletimizin kurucularına düşman etmeye çalışanlara doğru yolu göster Ya Rabbi.

Ya Rab, Tarihimizden ırkçılık çıkarmaya çalışarak iç ve dış düşman artırmaya ve var olan düşmanlara koz vermeye çalışanları tesirsiz bırak.

Ramazan kardeşlik ayı. Müslümanların ortak değerler etrafında birleştiği, tokun aça, zenginin fakire empati (duygudaşlık) yaptığı ve imkanların paylaşıldığı bir zaman dilimi.

Müslüman kardeşlerimizin sadece midevi ihtiyaçları için değil, ruhi ve sosyal ihtiyaçları için de duygudaşlık yapabilmemizi nasip eyle.

Müslümanlar arasında bile, Türk olan Müslümanları göz ardı etmek, Türk olmayan Müslümanların dertleriyle hemdert olmak gibi bir hastalığa düçar olanlar var. Bunlar kendilerini Müslüman saymasalar mesele yok. Ama adı Müslüman olanların Müslüman- Türk olana alakasızlığı hatta hasımlığı asabiyet/ırkçılık yapmamak değil, Türk düşmanlığı üzerine inşa edilmiş bir asabiyedir. Müslüman Türk'ün yar ve yardımcısı sen ol Yarabbi.

Nüfusun bir yarısını, diğer yarısına rakip ve hasım etme gayretlerini, Milleti (Tahrir ve Adeviyye Meydanlarında toplananlar gibi) ikiye ayırmaya çalışanların heveslerini boşa çıkar Yarabbi.

Mehter ile Onuncu Yıl Marşını,

Sünni ile Alevi'yi, Cami ile Cem Evini,

Türk ile Kürt, Çerkez, Arap, vs diye sayılan etnisiteleri, Osmanlı ile Türk'ü,

Birbirinin alternatifi ve rakibi göstererek yeni çatışma alanları yaratanları ıslah eyle. Islah olmuyorlarsa tesirsiz hale getir Yarabbi.

Camide içki içmedik diyenlere, siz Camide içki içtiniz; Camiye sığınan yaralılara tedavi hizmetleri yapanları "Camiyi kalkışma hareketinin lojistik merkezi yaptınız" diyerek İslam dışına itmeye çalışanlar, İslam'a hizmet ettiklerini sanıyor. Ötekileştiren, dışlayan ve başkalaştıranların hizmetinden İslam'ı koru Allah'ım.

Allah'ın Resulü "aklı olmayanın dini de yoktur" buyurdu. Esasen aklı olmayanın cezai ehliyeti de yoktur. Hazreti Peygamber zamanının uygulamasında, sahabe (vahiy haricinde) peygamberden duyduklarına bile kendi aklı ile yorum yapıyordu ve buna Allah Resulü saygı göstermekte idi. Bugün Müslümandan kendi aklını ve iradesini birilerine devretmesi tavsiye ediliyor. Bugün Müslümanlar liderine, başkanına, şeyhine, patronuna, hocaefendisine bırakın itirazı, kendi fikrini bile söyleyemiyor. Sahabenin Peygambere tavrını gösterebilen kalmadı.

Allah'ım Müslümanlara aklını kullanma ve iradelerine sahip çıkma şuuru ver. "Allah ile aldatanlara" iradesini teslim edenlerden olmaktan bizleri muhafaza eyle.

Allah'ım, ülkemizin bir kısmında egemenliği yani Müslüman kardeşlerimizin bir bölümünü yönetme hakkını eli kanlı terör örgütüne bırakma çabaları var. Dinsiz ve cani örgüt, bölgede yaşayan inançlı Kürt kardeşlerimizin meşru temsilcisi gibi göstermeye çalışılıyor. Terör karşısında tam bir acziyet ve yenilmiş psikolojisi altında, "analar ağlamasın" gerekçesiyle örgütün cani lideri ile birlikte yürütülen süreçle, bu dinsiz örgüte teslim edilmeye çalışılan vatan topraklarımızı ve bölgede yaşayan kardeşlerimizi bu akıbetten muhafaza eyle.

Irak'ta Suriye'de, Mısır'da emperyalizmin kanlı senaryolarının kurbanı olan Müslümanlara, Türkistan'da, Balkanlarda ve dünyanın diğer bölgelerinde hep mazlum ve mağdur olan kardeşlerimize yardım eyle. Zalimlerin ve zulme yardımcı olanların hesabını boz Allah'ım.

"Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet." Günde kırk defa Fatiha suresindeki bu duayı okuyarak ibadet ettiği halde, ABD/AB'yi kadir-i mutlak görenleri doğru yola döndür Allah'ım.

"Allah'ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırız."

Yarabbi, Ramazan Ayını huzur, bereket ve şuurlanma ayı olarak idrak etmemizi nasip eyle.