Muhsin BOZKURT

Muhsin BOZKURT

Tarihçi -

muhsin.bozkurt@hotmail.com

Eğitim Binasının Yer ve Yapım Tarzı ve Öğretmen-Öğrenci-Yönetim İlişkileri

 

Eğitim ve Öğretim görülecek bina yerinin tespiti ve yapım şekli de çok önemli.

Binalar genellikle iş sâhaları, ticaret ortamı ve kalabalık yerlerden uzaklara yapılmalı.

Binanın bizzat kendisi de, yapım tarzı olarak, dış dünyadan soyutlanmış bir durum göstermeli.

Okul Öğrenci'nin dikkatini dağıtacak her şeyden uzak tutulmalı.

Çünkü öğrenmekte, dikkati bir noktaya toplamak asıldır.

Nitekim, Medreseler incelendiğinde yapıldıkları yer ve yapılış tarzları buna somut birer delil ve örnektir.

X

Öğretmen, Öğrenci ve Yönetim arasındaki ilişki; Eğitim ve Öğretim'in üstünde yükseldiği temel taşıdır. Bunlar âdeta sehpanın üç  ayağı gibidir.

Öğretmen Öğrenci ve Yönetim; birbirini asla birbirlerine feda etmemeli.

Bulundukları yerden birinin lehine, öbürünün aleyhine ayrıldıkları an, her üçü de yara alır.

Eğitim ve Öğretim aksar.

Bilhassa Öğretmen - Yönetim arasındaki uyumluluk; Öğrenciyi de uyumlu olmaya zorlar.

Kopukluğun farkına varılması, Öğrenci'yi başıboşluğa, tembelliğe ve hatta disiplinsizliğe yöneltir.

Yönetim - Öğretmen ilişkisi en yüksek düzeyde olmalı.

Bu Öğrenci'ye dolaylı bir şekilde hissettirilmeli.

 

 

2/2/2013 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top