IMG-LOGO
Güncel

Altan Deliorman

Oğuz ÇETİNOĞLU; - 9/9/2012 ocetinoglu1@gmail.com;
IMG

 

Türk milliyetçiliği fikriyatının güçlü yazarı, tarihçi ve yayıncı Altan Deliorman, 22 Temmuz 2012 tarihinde, 77 yaşında iken İstanbul'da tedâvi görmekte olduğu Şişli Etfal Hastânesi'nde  vefat etti. Doğumu: Babası Mahmut Necmettin Deliorman'ın Milliyet Gazetesi'nin Balkanlar muhabiri olarak bulunduğu Bulgaristan'ın başşehri Sofya, 25 Haziran 1935.

Her biri yekdiğerinden değerli 30'a yakın kitap, binlerce makale ve başta Türkçü Dergi ORKUN olmak üzere, pek çok dergi yayınladı. Aziz ve necip Türk milletine, candan aziz vatanımıza üstün hizmetler gerçekleştirdi. Doğru, güzel ve temiz Türkçesiyle verdiği konferanslar, gerçekleştirdiği sohbetler, dinleyenlerin kulağındadır. O; kültürümüze katkılarıyla, bıraktığı eserlerle, kendisiyle görüşen herkese karşı nâzik ve mütevâzı tavırlarıyla, tanıyanlarının gönlünde taht kurmuştu. Vazifesini hakkıyla yapmış insanların huzuru içerisinde ebedî âleme intikal etti. Mekânı cennet olur inşallah.

Babasının aldığı soyadından da anlaşılacağı üzere Bulgaristan'ın;  aşağı Tuna Ovası'nda yer alan ve halkının çoğunluğu Müslüman-Türk olan Deliorman bölgesinden, Türkiye'ye göç eden bir ailenin evladıdır.

İlk yazısı, 13 yaşında iken Çocuk Sesi Dergisi'nde yayınlandı. 1950 yılında Haydarpaşa Lisesi'ne başlayınca, Hüseyin Nihat Atsız'ın öğrencisi oldu. Bu tanışma, Altan Deliorman'ın liseden mezun olmasından sonra dostluğa dönüştü ve Atsız'ın 11 Aralık 1975 tarihinde vefatına kadar kesintisiz devam etti. Necmettin Deliorman'ın temelini attığı fikrî yapı, vatan sevgisi ve millet aşkı bu dostlukla gelişti, kemâle erdi.

Lise son sınıfta iken okuyucusu olduğu Edebiyat-Fikir ve Sanat Mecmuası Türk San'atı'nın açtığı hikâye yarışmasına katıldı,  93 kişi arasından birinci oldu ve derginin yazı kadrosuna alındı.

Cemiyet çalışmaları; Lise 10. sınıfta iken kurucusu olduğu Edebiyat Kolu başkanlığı ile başladı. Pek çok dernekte kurucu, yönetici ve aktif üye olarak devam etti. 2000 yılında Orkun Vakfı'nı kurdu.

İstanbul Hukuk Fakültesi'nde bir yıl okuduktan sonra aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Tan, Akşam, Bab-ı Âli'de Sabah, Tercüman, Orta Doğu gazetelerinde, babasıyla birlikte yayınladığı Türk Dünyası Dergisi'nde; Ocak, Millî Yol, Millî Işık, Boğaziçi, Bayrak dergilerinde ve son olarak da kendisinin yayınladığı Orkun Dergisi'nde makaleler yazdı.

İlk kitabı; mezuniyet tezi olarak hazırladığı Bulgaristan'da Türkçe Basın 1865-1945 isimli eserdir. Bu eser, 2009 yılına kadar olan dönemi de kapsayacak şekilde genişletilerek ve yeniden düzenlenerek 2009 yılında basılmıştır.

Yayınlanmış diğer kitapları:

Mustafa Kemal Balkanlarda: (1959-2009), Atatürk'ün Hayatındaki Kadınlar: (1961-2008), Türklere Karşı Ermeni Komitecileri: (1973'te ilk, 2011'de 4. baskı), Lise 1 ve Lise 2 Tarih: (Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu ile birlikte. 1976'da ilk, 1977'de 2. baskı), Tanıdığım Atsız: (1978'de ilk, 2000'de 2. baskı), Üç Makale: (1988), Tarih Lise 1, Lise 2 ve Lise 3: (1990), Genel Türk Tarihi Lise 1, Lise 2 ve Lise 3: (1993), Tarih 1 ve Tarih 2: (1994), Osmanlı Tarihi 1 ve Osmanlı Tarihi 2: (1995), Millî Tarih 6 ve Millî Tarih 7: (1996), İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 ve İlköğretim Sosyal Bilgiler 7: (1997), Sessiz Bir Ses: (1997), Kırık Kanatlı Jön-Türk: (1997), Işıklı Hayatlar: (2004), Türk Yurdunun Bilgeleri: (2008), Türk Kültüründe Bozkurt: (2009), Tarih Boyunca Türkçülük: (2010), Osmanlılardan Önce Türkler: (2010), Osmanlı Çağı: (2011).

Altan Deliorman, yeri zor doldurulacak önemli bir kültür adamıydı. Millî ve mânevî hassasiyetleri yüksek bir neslin yetişmesinde büyük hizmetleri oldu..

İnsanlar, son nefeslerini verdiklerinde değil, adları anılmadığı zaman vefat etmiş olurlar.  O; eserleri ve eserleriyle yetişen gençlerin vatana ve millete hizmetleriyle hep yaşayacak.