IMG-LOGO
Şiir Defteri

Ramazan - ı Şerif (III)

Muhsin BOZKURT; - 7/20/2012 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Âyetleri, geldiği iniş ânında dinlemiş gibi ol
Hazret-i Peygamber'den işitiyormuş gibi olsun bir yol

Hattâ bu ad yetmez, dinlemiş gibi ol Hazret-i Cebrail'den
Hattâ bizzât Allah'tan dinler gibi yararlan bu fezailden

Madem sanki sana inmiştir o yüce Kur'an
Tercümanlık edip dinlet başkasına heman

Madem sanki sana inmiştir o Azîz Kur'an
İniş hikmetini göster, durma çabuk davran

Bir an düşün, sanki bir Allah, bir Kâinat var, bir de Sen
Bu hitaba mazhariyeti, anlatamazsın ne desen

Elbette asıl muhatap, asıl habîb Hazret-i Peygamber

İnsan-ı Kâmil denince, ilk akla gelen hakikî rehber

Peygamber'in bu yüksek vasıf ve makâmından hareketle
Çıkarsa insan, kendine özel bir pâye, o bereketle

Peygamber'in yüzü suyu hürmetine, edilmişiz var
Çekmeyelim öyleyse, aramıza kalınca bir duvar

Ona edilen hitapları, kendine yapılmış zannet
Ondan yapılmak isteneni, senden isteniyor farzet

O koydu kendisini hepimizin yerine, mümessilen
Bizler de, onu, bizde yaşatmalıyız öylece temsîlen

Ramazan'da Âlem-i İslâm oluyor, sanki geniş bir mescid
Her bir köşesindeki hâfızlarla, yerine geliyor tecvîd

Kur'an ve semavî hitabı işittiriyorlar güzel sesleriyle, arzlılara
"Şehrü Ramazane'llezi unzile fîhi'l-Kur'an." ayetini oku, ara sıra

Bütün bunlar gösteriyor ki, Kur'an ayıdır Ramazan
Oku Kur'anı, Allahın rızasını, bir de sen kazan

Camide yemek, içmek, süflî hevesata tâbi olmak

Cami cemaatinin nefretine, olmaz mı sadak?

Bu ayda Âlem-i İslâm mescidinde oruçsuzlar, maalesef
Âlem-i İslâm'ın manevî nefretlerine, olmazlar mı hedef?

2311

Ramazan orucu bir de bakıyor, Âhiret kazancına
"Cennet ucuz değil." Diyenin, dikkati çeken inancına

Ramazan-ı Şerif'te, amellerin sevabı bire bin
Bildirdiği budur nass-ı hadisle, Kur'an-ı Hakîm'in

Her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır
Karşılığında, on Cennet meyvesi, hanene yazılır

Ramazan-ı Şerif'te, her bir harfin, dikkat on değil, bin
Her bir harfi, binler Âyetü'l-Kürsî gibi âyetlerin

Ramazan-ı Şerif'in Cumalarında daha ziyade
Hele otuz bin hasene, mübarek Kadir Gecesi'nde

Her bir harfi, otuz bin bâkî meyveler veren Kur'an-ı Hakîm
Milyonlarla o bâkî meyveleri, Ramazan'da eder takdîm

Gel bu kudsî, ebedî kârlı ticareti seyret ve düşün ki
Nasıl bir hüsrandadır, anlamayan bu harflerin kıymetini

Ramazan, Âhiret ticareti için, gâyet kârlı bir Pazar
Uhrevî hâsılat için, verimli zemin olur, azar azar

Ramazan, amelleri artırıp çoğaltan, Nisan Yağmuru
Ondan yararlanmak isteyen akıllı kul, kalmasın kuru

Bayram yeri olan Ramazan-ı Şerif'te her kul
İçin, olur Ramazan-ı Şerif, kutsal bir okul

Kul, Allah'ın Rubûbiyet saltanatı karşısında kalır
Kulluğunu göstermek için, resm-i geçitlere katılır

Böyle günde, yemek içmek gibi ihtiyaçlar, gelmeli mi akla?
Çünkü, nefsî şeyler için, emir almıştır insan: "Kendini pakla."

İşte bunun geçiyor yolu, ancak tutmaktan oruç
Melekliğe girmek gerekiyor, almak için sonuç

Bir koltukta iki karpuz -bâzan- olmaz demiş büyükler
Âhiret için taşınmaz olur, dünyalık yersiz yükler

Anladım ki, diyor artık bir Zât: "Tam hür olmaktır hür, oruç."
Madde ve bedensel ihtiyaçtan kurtul  "Uç." Âlemlere, uç.

2312- 2313