Mustafa E. ERKAL

Mustafa E. ERKAL

A.O. Gen. Başk. - Prof. Dr.

merkal@istanbul.edu.tr

Batıda Çokkültürlülükten Dönüş ve Çamlıca’ya Camii

 

Geçenlerde Almanya'nın bir eyaletinde sünnetin yasaklanacağı şeklinde bir haber basında yer aldı. Aslında kurban kesimi ve giyim tarzından birçok konuya kadar Alman toplumunda yabancı kaynaklı nüfusa ve bilhassa Müslümanlara karşı bir tepkinin olduğu görülmektedir.

Yapılan bazı araştırmalarda üç Almandan birinin yabancılarla komşu olmak istemediği ve yabancılara karşı olduğu ortaya çıkmıştır. Yabancı düşmanlığı ve yabancıları dışlama onları adeta zorla gettolaştırma sadece Almanya'da görülmüyor.

Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinde yabancı kaynaklı nüfusun adeta üçüncü sınıf vatandaş kabul edildiği ve yabancıların da bunlara zaman zaman tepki göstermesiyle çıkan olaylar unutulmamıştır. Aslında bütün gelişmeleri ve verileri bir araya getirdiğimiz zaman Batıda eritilemeyen yabancı kaynaklı nüfusa hiçte hoş olmayan bir bakış ortaya çıkmıştır.

Bazı Avrupa ülkeleri artık misafir olmaktan çıkmış yabancı kaynaklı nüfusa ve bir zamanlar uyguladıkları çok kültürlü politikalara artık tahammül edemiyorlar. Bu ülkelerde çok kültürlülük politikaları güvenlik sorunu haline gelmiştir.

Buna rağmen, bizim gibi ülkelere çok kültürlülük politikaları tavsiye edilmekte, hatta son yeni anayasa çalışmalarında bu baskı ve eğilim açık bir şekilde görülmektedir.

* * *

Son günlerde hiç de tasvip etmediğimiz iki olay sürekli gündeme getirilmekte ve bilhassa Sivas Madımak olayları adeta kaşınmaktadır. Sivas'ta meydana gelen üzücü olaylardan birkaç gün sonra Erzincan'ın Kemaliye'sinde Başbağlar köyü basılmış ve katliam yapılmıştır. Burada da 33 kişi hunharca katledilmiştir.

İnsanları birbirine karşı kışkırtıcı, birbirinden uzaklaştırıcı yanlışlardan uzaklaşmalıyız. Türk Milletinin birliği ve bütünlüğü bazılarınca bir türlü hazmedilememektedir. Başbağlar katliamının üstünden 19 sene geçmiştir. Bu katliamdan sorumlu oldukları şüphesiyle tutuklananlar daha sonra serbest bırakılmıştır. 1993 yılında kendilerine para bağlanan köylülerden şimdi para geri istenmektedir. Üstelik faiziyle...

* * *

Çamlıca'ya cami yapılması tartışmaları pek seviyeli yapılmamaktadır. Siyasetçiler ihtisasa saygı göstermeli, her konuda sporda olduğu gibi tek seçici olmaya kendilerini zorlamamalıdırlar. Caminin şekli, büyüklüğü, minare sayısı, konumu ve projesi teknik bir konudur. Teknik bir kadroya bırakılmalıdır. Büyüklükten ziyade göze hoş gelebilecek, fiziki çevreye uyabilecek estetik özelliklere sahip bir cami düşünülmelidir. Cami çirkinleştirilip sözde bir külliye şekline dönüştürülerek, ticari amaçlara kurban edilmemelidir. Kartal Maltepe merkezdeki camii gibi ibadethanelerimizi kendi elimizle çirkinleştirmeyelim. Beton yığını haline sokup estetik güzelliği bozmayalım.

Cami bir semboldür. Ancak bu sembol farklı Müslüman milletlerin milli kültür özelliklerine göre şekil alır. Eğer kültür medeniyete anlamlı katkılar yapabilecek seviyede ise; her milletin bir mimari çizgisi olabilir. Bu çizgi maddeye ve fiziki yapıya yansıyan manevi kültürün izini taşır. Maddeye damgasını vurur.

Cami, camiidir ama Arap Kültürüne ve Türk Kültürüne göre farklı özellikler taşır. Yaşama tarzı farkı maddede somutlaşır. Türk-İslam sanat anlayışına göre yapılan bir camii daha aydınlıktır, sesi daha iyi aksettirir ve karanlıktan uzaktır. Endişemiz kısır tartışmalara esir olacak bir cami yapımının aklı başında olan insanları üzebileceğidir.

 

 

7/8/2012 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top