Muhsin BOZKURT

Muhsin BOZKURT

Tarihçi -

muhsin.bozkurt@hotmail.com

Kürt Kimdir?

Herkesin okuması gereken ve bilhassa Kürt kardeşlerimizin; sadece okumakla yetinmeyip, üzerinde derin derin düşünmeleri gerektiğine de inandığım bazı alıntılar:

Tarihi seyri içinde aynı milletin damarları olan Türk ve Kürt, İngilizlerin oyunları ile şimdiki gibi ayrıştırılmaya, Kürtlerin ayrı soydan geldiklerine ve kendi dillerinin olduğuna inandırılmaya çalışıldı, çeşitli isyanlar bile çıkartıldı. Oysa, Bazil Nikitin ve Viladimir Minorsky, Arşak Safrastyan, Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu gibi araştırmacılara göre, Kürtler, Saka (İskit) adlı atlı göçebe ve yaman okçu olan cihangir Oğuzlar'dandır (1).

Kırzıoğlu, "M.Ö. 7. Yüzyılda Orta Asya'nın doğusuna hakim Hunlar (Hiyung-nu) kolundan gelip, Tanrıdağlar bölgesine yerleşerek burada Karluk ve Abdal adıyla tanınan Oğuzlara karşılık; Saka (İskit) birliği içindeki Oğuzların karlı-dağ / yaylak bölgelerinde yaşayanlarına, Kürt ve bunun benzeri adlar verilmiştir. Yani, Karluk / Abdal urukları, Hunlar kolundan olup; Kürtler ise, Sakalar (İskitler) topluluğundaki yüce dağlar bölgesinde yaşayan Oğuzlardandır." Diye açıklıyor ve  "12. Yüzyılda, Kudüs'ten Haçlıları temizleyen Eyyublu Sultan Salahaddin'in, Kür-Aras veya Aran-Kürtlerinin Ravadlı boyundan" olduğunu yazıyor.

Son araştırmalarda Yenisey Bengü Taşları'nda  "Kürt" isminin geçtiği (2), Anadolu'ya gelen Müslüman Türklerin karşılaştığı boydaşları arasında Kürtlerin de olduğu tespit edilmiştir (3). Türklerden önce Doğu Anadolu'da yaşayan Urartular'ın da Turan asıllı oldukları arkeolojik araştırmalarda ispatlanmıştır.

1597'de Bitlis'te yazılan ilk Kürt tarihi Farsça Şerefname'de, Dicle-Kürtleri sayılan Kürmançların Oğuzlardan geldiği anlatılmıştır.

Prof. Dr. Aydın Taneri, "Türkistanlı Bir Türk Boyu Kürtler" adlı kitabında "Konuya ırk açısından baktığımızda, Kürtler de diğer Türk boyları gibi Orta Asya menşelidirler, Turani bir kavimdirler ve ancak Türk ırkından olabilirler." diyor.

Dr. Mahmut Rişvanoğlu, Doğu Aşiretleri ve Emperyalizm adlı eserinde, "Turani ırkından bütün Türk urukları ve Kürmanç ve Zaza Türklerinin de antropolojik tetkikinde kafataslarının % 85 'inin yuvarlak başlı (brakisefal); halbuki Aryani ırkının ise uzun başlı (dolikosefal) olduğunu; ikisinin arası bir baş (mezosefal) ve uzun baş yapısının Türkler, Kürmançlar, Zazalar ve Batı Türkistan ile Türkiye Türkmenleri ve Yörüklerde de % 15 kadar görüldüğünü" belirtir.

Kürtlerin Türkmen tipinde olduklarını V. Minorsky de 1927'de İslam Ansiklopedisi'ndeki "Kürtler" makalesinde yazar.

Sosyolog Ziya Gökalp, "Kürtler ile Türklerdeki dış görünüş ile gövdedeki benzerlik, ruh ile duygularda da birlik ve ayniliğin delilidir. Bir köylü Kürt ile Türkmen'i konuşmadıkça dış görünüşlerinden birbirini ayırt etmek imkansızdır." demektedir. (Mustafa Önder, Yeniçağ, 21 Kasım 2010, s.12)

(Velhasıl) şu iyi biline (ki): Türkiye'nin  "Kürt meselesi" yoktur, "PKK terörü meselesi" vardır. (Mustafa Önder, Yeniçağ, 28 Kasım 2010, s.12)

Niyetimiz kardeşlerimizi incitmek değil... Tarih süzgecinden gelen "kardeşliği" bozmaya

yeltenenlere, art niyetini "özgürlük" kavramının arkasına saklayan ve kendi ülkesindeki

vernaküler dillere ana dil hürriyeti vermeyip bize dayatan AB'ye gerçeği göstermektir.     

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili ve eğitim dili Türkçedir ve Kürtler de bu memlekette "azınlık" değil, "asıl unsur"dur.

Şimdi  "ana dilde eğitim ve savunma hakkı" isteyenlere soruyoruz:

Kürtçe kursları neden kapandı?

Yazar Mehmet Uzun'u yatağa düşüren de bu çıkmazdı herhalde (değil mi?)...(Mustafa Önder, Yeniçağ, 5 Aralık 2010, s.12)

  • (1) Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Türklerin Kürtlüğü.
  • (2) Prof. Dr. Ergun Aybars, Türk Dünyası Araştırmaları, Ekim-1987.
  • (3) Prof. Dr. Mehmet Eröz, Hristiyanlaşan Türkler, Ankara-1983.

 

1/10/2011 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top