Musa ORDU

Musa ORDU

İktisatçı - Danışman -

ordumusa@gmail.com

Dua’nın Önemi

Dua, Yüce Dinimiz İslam'da çok önemli bir yer işgal etmekte olup, kelime olarak çağırmak, birisine mesaj vermek, onunla irtibat kurmak manalarına gelir. Dinimizdeki kul tanımı esas alındığı takdirde ise, kulun, Allah'a yalvarması, halini arz etmesi, içini dökmesi, ihtiyaçlarını dile getirmesi demektir. Dua'nın hayatımızda her zaman önemli bir yeri olmakla beraber, içinde bulunduğumuz üç aylar münasebetiyle önemi biraz daha artmakta, inanan insanlar diğer zamanlardan farklı olarak bu aylarda Cenabı Allah'a yapmış oldukları dua ve niyazlarını daha da artırmaktadırlar.

Dua, Allah'la kul arasında kuvvetli bir bağdır. Kul her şeyini mutlak kudret sahibi olan Kadir-i Mullak'tan talep eder. Bu aynı zamanda kulun Rabbine karşı iman ve irtibatının bir gereğidir. Başka bir ifade ile dua, imanın en önemli göstergelerinden birisidir.

Dua, kulluğun bir emaresi olmakla beraber sadece insana has bir husus değildir. Kâinattaki bütün mahlûkat onunla ilgilidir. Farzı muhal bir kuş yavruları için dua eder. Ancak kendi lisanında. Ağaçlar Mevsimi geldiğinde meyve vermek için dua ederler ama biz insanlar bunun farkında olmayız. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki: 'Kâinatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih etmesin, Onu anıp dua etmesin'. Nitekim SAFF Suresinin 1. Ayetinde 'Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder' buyrulmaktadır.

Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah korkusundan yarılan dağlardan, yuvarlanan taşlardan bahsedilir. Gök gürültüsünün hamd ile Allah'ı tesbih ettiğinden bahsedilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 'Bu dağ Uhud'tur. O bizi sever biz de onu severiz.' buyurmuşlardır. Kısaca ifade edecek olursak, sadece insanlar dua etmez. Bütün mevcudat, bütün varlık kendi dilinde dua eder.

Hayatı duasız düşünmek mümkün değildir. Yaşamakta olduğumuz hayat baştan sona kadar duadan ibarettir. Dua Rıza-i İlahi'nin şifresi ve Cennet-i Ala'nın da anahtarıdır. Allah (c.c.) katında bizim ehemmiyetimiz, değerimiz duamız sayesindedir. Duamız yoksa bir değerimiz de yok demektir. Onun için Allah'ın bütün mümin kulları dua'dan bir an bile uzak kalamazlar.

Evet, dua çok ama çok önemlidir. Rahmet elinin üzerimizde dolaşması dua sayesindedir. Dua aynı zamanda gazabında panzehiridir. Hakkımızda rahmeti ve rızayı celp, gazap ve öfkeyi def edecek olan bir ubudiyettir. Çok defa, beşer imkânının tükendiği hallerde dua şuuru başlar. Rabbin kapısına dua ile varılır. Samimiyetle, içten gelerek yapılan dua, rahmetin celbine vesile olduğu gibi, belayı ve musibeti def edip ortadan kaldırır.

Dua hafif sesle, gönülden ve hüzünlü bir şekilde yapılmalıdır. A'RAF Suresinin 205. Ayetinde buyruluyor ki, 'Kendi içinden gelerek, yalvararak ve korkarak Rabbi'ni zikir et' Duada yapmacık sözlerden kaçınmalı ve ses yükseltilmemelidir. Aynı zamanda talep edilen hususların, muhakkak suretle Cenabı Allah tarafından kabul edileceği hususunda zerre miktarı kadar tereddüt gösterilmemelidir.

AYETLERLE DUA

 • Ø Korkarak, ümit ederek ve huşu içinde boyun bükerek sana dua ediyoruz. (7\56, 30\16, 21\90)
 • Ø Ey Rabbimiz, biz ilah ve 'Rab' olarak sadece seni tanıdık, sana inandık, sana güvendik, indirdiğin kitaba iman ettik, Resulüne tabi olduk, bizi şahitlerle beraber yaz. (3\53)
 • Ø Ey Rabbimiz, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme. (7\155)
 • Ø Ey Rabbimiz, bizi şu zalimlerin arasına katma. (7\47)
 • Ø Ey Rabbimiz, bizi inkârcılar için bir oyun ve eğlence aracı yapma. (60\5)
 • Ø Sen bizim Mevla'mızsın. İnkârcı, nankör topluma karşı bize yardım et. (2\286)
 • Ø Ey Rabbimiz, duamızı kabul buyur. (14\40) Doğrusu sen duaları işitensin. (3\38)

RESULLAH'IN (S.A.V.) DUALARI

 • Ø Allah'tan mağrifet diler ve O'na tevbe ederim. (Mace İbni)
 • Ø Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. (Ebu Davut)
 • Ø Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim.
 • Ø Allah'ım senden Cennet'i, Cennet'e yaklaştıracak söz ve amelleri yapmayı diler, Cehennemden ve Cehenneme götürecek söz ve amellerden sana sığınırım. (İbni Mace)
 • Ø Allah'ım üzüntü ve elemlerden acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, borçların ağırlığından ve insanların kahrından sana sığınırım. (Ebu Davut)
 • Ø Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. O'na tevekkül ettim. O yüce arşın Rabbidir. (Ebu Davud)

HADİS-İ ŞERİFLER IŞIĞINDA GÜNLÜK DUALAR

 • Ø 'Bismillahi tevekeltü alallahi, ve la havle ve la kuvvete illa, billahil aliyyil azim' diyen kimse, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. (Tirmizi)
 • Ø Bir kimse, sabah akşam yüz defa 'Sübhanallahi ve bihamdihi' derse o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz. (Deylemi)
 • Ø 'La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim' okumak doksan dokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.
 • Ø Her gün yüz defa salavat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur. (Taberani)
 • Ø Tilavet secdesinden kalkınca 'Semi'na ve eta'na gufraneke Rabbena ve ileykel masir' denir.

KİMLERİN DUASI MAKBULDUR

 • Ø Bütün Peygamberlerin duası şek ve şüphesiz makbüldür.
 • Ø Duası Makbul insanlardan bir zümre de Allah'ın sevgili kullarıdır. Çevremizde böyle muhterem büyüklerimiz varsa hayır dualarını almaya gayret etmeliyiz.
 • Ø Bundan başka yaşlıların duası kabule şayandır. Bir Hadis-i Şerif'te buyuruluyor ki: 'Cenabı Hak saçı başı ağarmış bir piri fani dua ettiğinde, onun duasını kabul etmemekten hicap duyar.'
 • Ø Ana-baba duası da çok önemlidir.
 • Ø Bunlardan başka mazlumun, mağdurun duası da çok çabuk kabul görür. Mazlum ve mağdurun bedduasından da çok sakınılmalıdır. Çünkü Cenabı Hak onlarla beraberdir.

DUALARIN KABUL EDİLECEĞİ ÖNEMLİ GECELER

 • 1. Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi (Regaip Kandili)
 • 2. Şaban Ayı'nın 15. Gecesi (Berat Gecesi)
 • 3. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece
 • 4. Ramazan Bayramı Gecesi
 • 5. Kurban Bayramı Gecesi

Yarabbi, yaptığımız ve yapacağımız dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da Arafat'da Müzdelife'de Mina'da ve Mescid-i Aksa'da yapılıp kabul edilen dualar zümresine iltihak eyle. Amin...

8/15/2010 -

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top