IMG-LOGO
Güncel

M a s k a r a l ı k

Muhsin BOZKURT; - 3/1/2020 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Tanzimattan beri Batı’ya sadece şeklen benzemeğe çalışıyoruz. Olmuyor.

Karga, şeklen kendini benzetse de, ne kadar Bülbül gibi görünmeye devam edebilir ki, ötmeye başladığı an iş biter. Takke düşer kel görünür.

Er üniforma giyse de, ne zamana değin Mareşal olarak gözükebilir veya gösterebilir ki kendini? Konuştuğu an hemen yakayı ele verir.

İşin esasını alıp kendi şartlarımıza göre çıkış kapısı arayacağımız yerde; salt benzetmeye veya benzemeye çalışarak çıkış yolu arıyor ve tabii çıkmaza giriyor. Yolumuz çıkmaz. Yolumuz yol vermez oluyor.

Alacağımızı soyut olarak alıyor. Kendi bünyemize uyar mı uymaz mı diye hiç düşünmüyoruz.

Nitekim Avrupa’yı her cihetle taklit ediyor. Hatta çok mukaddes ve kutsal şeylerimizi o yolda feda ederek hareket ediyoruz.

Hâlbuki her milletin boyu bosu başka bir elbise ister. Bir cins kumaş bile olsa, tarzı ayrı ayrı olmak lâzım gelir.

Meselâ bir ihtiyar hocaya tango bir kadın elbisesi giydirilmez. Çünkü körü körüne taklit dahi, çok defa maskaralık olur.

X

19. asır aydınlarımız; Batı dine mi cephe aldı! Biz de almalıyız dediler.

Batı haklıydı. Çünkü aslıyla alâkası olmayan din onları geri bırakıyor. Teknik gelişmeye imkân vermiyor, bilimsel açılımlara imkân tanımıyordu.

Bizde ise durum tam tersineydi.

Batı dine sarıldığı için geri kalıyor.

Biz ise sarılmadığımız için geri kalıyorduk.

Çünkü İslâm da dindi ama Hristiyanlık gibi bozulmamıştı bu bir. İlme yöneltiyordu bizi, bu iki.

Ama İslam’ın içeriğinden habersiz aydınlar, sathî / yüzeysel bir benzetmeye kapılarak maneviyat yerine materyalist yolu seçtiler.

Maddî olarak da körü körüne benzer olmayı benimsemiş. Aynı şeyleri hemen almayı yeğlemiş. Bünyeye uyup uymadığı üstünde hiç mi hiç durmamıştık. Bu yüzden çok şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırdık.

X

Bunun somut örneklerini AB aşkına yaptıklarımızda -meselâ 2005’lerde- bol bol görmekteyiz.

Çünkü idealist davranıyor. Yazık ki realist olamıyoruz.

Yaptıklarımız soyut olarak doğru olsa bile, realite bakımından yanlış.

Düşünmek istemiyor. Daha doğrusu düşünmeyi bile bir kenara koymuş bulunuyoruz.

Ne Türkiye’nin jeostratejik durumu geliyor aklımıza ne de Türkiye’nin keyfiyeti / içeriği.

Ne Batı’nın -ABD dâhil- hakkımızda beslediği kötü emeller hatırımıza geliyor, ne de Türkiye’ye ne gözle baktıkları.

Ne yedi düvelin; daha dün denecek kadar kısa bir geçmişte yedi koldan vatanımızı işgal ettiklerini göz önüne getiriyor, ne de aynı işgali yeniden gündeme getirmenin alt yapısını hazırladıklarını düşünüyoruz.

Ne Kıbrıs’ta başımıza örülen çorabı görüyor, ne de Ege’ye çıkması; Türk Devleti’ne çok görülen sinsi kısıtlama çalışmalarını ciddiye alıyoruz.

Ne Fener Patrikhanesi’nin çevirdiği dolapları nazarı itibara alıyor, ne de Devlet içinde devlet olma arzu ve iştiyaklarını önemsiyoruz.

Ne komşu devletlerin gizli emellerini hesaba katıyor; ne de Türkiye’yi parçalama taktiklerine kulak asıyoruz.

Sanki Türkiye fezada, uzayda bir yerde.

Sanki Türkiye kuş uçmaz kervan geçmez bir mekânda.

Evet, henüz Batılılardan alacak çok şey var daha

Biz kalarak alırsak işte o zaman sağlanır fayda

Yoksa başkasının yürüyüşünü taklit ede ede

Sonunda unutur kendi asıl yürüyüşünü bile

Olur, el âleme dünyada gündüz gece tam bir maskara

Çıkamaz olur kimsenin huzuruna çünkü yüzü kara