GÜNÜN SÖZÜ

Bir sabah daha uyandırıldık, bir şans daha verildi, belki tövbe ederiz ve şükrederiz diye.Taptuk Emre

19 Kasım 2018 07:10 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Güncel » Muhsin BOZKURT » Evrenin Tılsımı

Evrenin Tılsımı
Tarih: 19 Ağustos 2017 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel

Evrenin Tılsımı

Güneş ziyayı / ışığı, ışık gündüzü gerektirdiği derecede; kâinat ve evrendeki hikmet / İlahî gaye ve maksatlar da; Ahmed'in yâni, Hz. Muhammed'in risalet ve peygamberliğini gerektirir.

Nitekim haklı ile haksızı ayıran, işi hikmetle / bir amaç gözeterek yapan Allah'ın Hakem ve işleri belli gaye ve amaçla yapan Allah'ın Hakîm isimlerinin en büyük tecellî ve görüntüleri; azamî şekilde / son derecede Ahmed'i yâni Hz. Muhammed'in varlığının; gönderilmesinin, İlahî mesajla görevlendirilmesinin şart ve elzem olduğunu icap ettiriyor.

Nitekim Esma-i Hüsna / Allah'ın en güzel isimlerinden -tüm isimlerini içeren- Allah, sonsuz merhamet sahibi Rahman, çok şefkatli / Rahîm, çok seven ve sevilen / Vedûd, nimet verici / Mün'im, ihsan ve bağışta bulunucu / Kerîm, güzel / Cemîl, mürebbî ve terbiye edici / Rab gibi, Allah'ın birçok isim ve adlarının her biri; kâinattaki en büyük bir tecellî / görüntü ile, azamî bir şekilde ve kesin bir sûrette, Hz. Muhammed'in risalet / peygamberlik ve elçiliğini gerekli kılıyor.

Madem kâinat mevcuttur / vardır. İnkâr edilmiyor. Yok sayılmıyor.

Elbette kâinatın renkleri, ziynetleri / süsleri, ziyaları / ışıkları, sanatları, hayatları, rabıtaları / bağları hükmünde olan hikmet / İlahî gaye, inayet / yardım, rahmet, cemal / güzellik, nizam / düzen, mizan / ölçü / denge, ziynet / süs gibi gözle görünen hakikat ve gerçekler; hiçbir cihetle inkâr ve ret edilmiyor.

Madem bu sıfatların, fiillerin inkârı mümkün değil. Elbette o sıfatlarla vasıflanan / nitelenen biri var. O fiil ve hareketlerin fâili / yapanı var. O ziya ve ışıkların güneşi olan biri var.

Üstelik o zâtın yâni Allah'ın vücûdu / varlığı zaruri ve zorunlu.

Aynı zamanda o kişi Hakîm / hikmet sahibi, bilge bir zât. Ayrıca o zât Kerîm / ihsan ve ikramı bol.

Rahîm / çok acıyıcı.

Cemîl / güzellik sahibi.

Hakem / haklı ile haksızı ayıran ve her işi bir hikmete / bir amaca göre olan Allah.

Hele onun Adl'i / adaletli oluşu hiçbir bakımdan inkâr ve red edilmez.

İnkârı kaabil, mümkün ve olası hiç değil.

Elbette o saydığımız İlahî sıfat ve fiillerin zuhûrunun ve meydana gelişinin bir sebebi var.

Belki mükemmel ve tam oluşlarının bir gereği var.

Belki değil muhakkak olan şudur ki, tahakkuk / ortaya çıkış nedeni var.

İşte bütün bu sebep ve nedenlerin odak noktası, ekber / en büyük rehber / en büyük önder olan Hz. Muhammed'dir.

Ekmel / en mükemmel muallim / öğretmen olan Hz. Muhammed'dir.

Âzâm / en büyük dellâl / ilân edici olan Hz. Muhammed'dir.

Evet, hiç şüphesiz Kâinat'ın / Evren'in tılsımını / gizli sırrını keşfeden / açan Hz. Muhammed'dir.

Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin ise hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı yâni, Samed olan Yüce Allah'a âyîne / ayna olan Hz. Muhammed'dir.

Ve o Rahman / çok merhametli olan Allah'ın sevgili habibi olan Hz. Muhammed'dir.

İşte böyle cihannüma / cihanın maddî-mânevî her yönünden bizleri haberli kılan Hz. Muhammed'in risaleti, peygamberliği ve elçiliği; hiçbir şekilde inkâr edilmez. Edilemez.

Hakikat âleminin, kâinat / evren gerçeğinin ziya ve ışıkları gibi, Hz. Peygamber'in de ziyası, nûr ve ışığı; görmezden gelinemeyecek şekilde; kâinatın en parlak, en şaşaalı bir ziyası, nûru ve ışığıdır.

Öyle ise, Cenabı Hakk'a iman eden / inanan kimse; elbette O'na itaat edecek / O'na boyun eğecek. Fakat itaat yolları içinde en makbûlü / kabûle şâyân olanı, en müstakimi / en doğru olanı, en kısası, şüphesiz Habibullah'ın / Allah'ın sevgili elçisi ve kulu olan Hz. Muhammed'in gösterdiği ve takip ettiği yoldur.

Çünkü O'na Rabb'i edep yolunu; en güzel bir surette ihsan etmiş / vermiş ve O'nu en güzel bir tarzda edeplendirmiştir.

 

19 Ağustos 2017

Yazi ile ilgili görüş ve önerilerinizi muhsin.bozkurt@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bütün Şiirleri

Bütün Yazıları

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

Akça Koca Kültür Platformu