GÜNÜN SÖZÜ

Sultanların en iyisi ilim erbabıyla düşer kalkar. Âlimlerin en kötüsü de sultanlarla düşer kalkar. // Nizamülmülk

23 Şubat 2019 08:54 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Güncel » Dr. Sakin ÖNER » Eğitim Raporu-1 Yeni Müfredat, “Yeni Nesil Yetiştirme Projesi”ne Uygun

Eğitim Raporu-1 Yeni Müfredat, “Yeni Nesil Yetiştirme Projesi”ne Uygun
Tarih: 05 Ağustos 2017 Yazar: Dr. Sakin ÖNER-Eğitimci Kategori: Güncel

Eğitim Raporu-1 Yeni Müfredat, “Yeni Nesil Yetiştirme Projesi”ne Uygun

Eğitim, bir milletin yaşam standardını, tutum ve davranış kalitesini, bilimsel ve ekonomik düzeyini oluşturan yaşam boyu devam eden bir faaliyet sürecidir. Eğitim faaliyetleri, bir milletin istikbaliyle yakından ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin millet hayatındaki hayati önemini, "Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder" sözleriyle ifade etmiştir. Bunun için eğitim milli ve siyaset üstü olmalı, sık sık değiştirilmemelidir.

Milli eğitim, uygulandığı milletin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri ile evrensel değerleri göz önünde bulundurarak, bilim ve tekniğin rehberliğinde hazırlanır. Şahsi ve kurumsal tercihler, duygular, dünya görüşleri ve ideolojiler milli eğitim politikasının belirlenmesine etkili olmamalıdır. Dünyanın gelişmiş devletlerinde eğitim politikaları süreklidir ve siyasi iktidarların politikalarına göre sık sık değiştirilmez. Biz de ise, özellikle Atatürk döneminden sonra, her siyasi iktidar değişikliğinde, ilk değiştirilmek istenen eğitim politikalarımız olmuştur. Hatta aynı siyasi iktidar döneminde görev yapan farklı bakanlar, bir önceki bakanı tekzip eder uygulamalar yapmışlardır. Bu sebeple, eğitim sistemleri, yönetim kadroları, okulların işlevleri, ders müfredatları ve yönetmelikler üzerinde değişiklikler yapmışlardır.

Milli eğitim sistemimizdeki bu değişiklikler, 2010 yılına kadar, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin"milli, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti" yapısına uygun, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı "iyi insan ve iyi vatandaşlar" olarak yetiştirilmesine yönelik yapılmıştır. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, laikliğin dinsizlik olduğuna, dindarların hor görülüp ezildiğine ve ötekileştirildiğine, eğitim sisteminin dine yabancı nesiller yetiştirdiğine inanan bir kesim vardır. Maalesef geçmiş siyasi iktidarların ve askeri darbelerin yanlış tutum ve davranışları da, bu kesimdeki bu algıların güçlenmesine destek olmuştur.  Yıllarca iktidara gelip bu düzeni bütün kurumlarıyla kökten değiştirme düşüncesiyle yetiştirilen bu kesim, şu anda iktidar makamında bulunmaktadır.

2007 yılında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi, 12 Eylül 2010 Referandumu sonucu yüksek yargının el değiştirilmesi ile iktidar, yıllardır oluşturduğu siyasi ajandasındaki, toplumu her alanda dini esaslara göre yapılandırmayı esas alan maddeleri, birer birer hayata geçirmeye başlamıştır. Bunların en önemlileri eğitim alanında yapılanlardır. Bu dönemde üniversitelerde türban yasağının ve meslek lisesi mezunlarına üniversiteye geçişte farklı puan uygulamasının kaldırılması, doğru kararlar olmuş ve birçok öğrencinin mağduriyeti ortadan kaldırılmıştır.

Eğitimde yapılan diğer değişiklikler, iktidarın 2011 yılında açıkça ifade  ettiği kendi dünya görüşüne göre "yeni nesil yetiştirme projesi" çerçevesinde değerlendirilmelidir.

ü  Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim sisteminden vazgeçilerek 4+4+4 biçiminde kesintili bir sisteme geçilmesi,

ü  Kur'an Kurslarındaki eğitimin de zorunlu eğitim kapsamında değerlendirilmesi,

ü  Anadolu Liselerinin Hazırlık Sınıflarının kaldırılması,

ü  Orta öğretime geçiş sisteminde sık sık yapılan değişiklikler (ALYS, SBS, TEOG),

ü  Genel liselerin Anadolu Lisesine dönüştürülmesi,

ü  Anadolu Öğretmen Liselerinin kapatılması,

ü  İmam Hatip Ortaokullarının açılması ve İmam Hatip Liselerine pozitif ayırımcılık yapılması,

ü  Dini ağırlıklı seçmeli derslerin (Arapça, İslam Tarihi, Peygamberimizin Hayatı"Siyer") her tür ve derecedeki okullarda okutulması,

ü  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin 1 saatten 2 saate çıkarılması,

ü  Öğretmen olarak istihdam imkanları arttığı için İlahiyat Fakültelerine talebin artması,

ü  Akademik başarısı yüksek okulların"Proje Okulu" seçilerek yönetim ve eğitim kadrolarının zorunlu olarak değiştirilmesi,

ü  Deneyimli yöneticilerin öğretmen veya uzman kadrolarına  çekilerek, yerlerine objektif kriterlerle değil, sübjektif değerlendirmeler yapan mülakat komisyonları ile deneyimsiz kişilerin atanmaları,Oluşturulan yeni ders müfredatları,

ü  Bazı yönetmeliklerde yapılan köklü değişiklikler

ü  Son olarak 176 dersinmüfredatından "Atatürkçülük" konularının çıkarılarak yerine konulan "Değerler Eğitimi"nin verilmesine,protokolla, bazı vakıfların (Ensar Vakfı, Birlik Vakfı) ortak edilmesi,

Siyasi iktidarın eğitimi,"yeni nesil yetiştirme projesi"ne göre yeniden yapılandırma amacıyla yaptığı düzenlemelerdir.

Eğitim Raporunun bundan sonraki bölümlerinde2017-2018 öğretim yılından itibaren uygulanacak yeni müfredatlar ve bazı yönetmeliklerde yapılan köklü değişiklikleri ayrı ayrı inceleyecek ve genel olarak değerlendireceğiz.

 

05 Ağustos 2017

Yazi ile ilgili görüş ve önerilerinizi sakinoner@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bütün Yazıları

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.