GÜNÜN SÖZÜ

bakımsız çocuklar millet enerjisinin, bakımsız topraklar da vatan enerjisinin kaybedilmesi demektir.// Kazım Karabekir Paşa

25 Nisan 2019 03:51 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Güncel » Dr. Sakin ÖNER » Fuzulî'den Öğütler

Fuzulî'den Öğütler
Tarih: 25 Aralık 2016 Yazar: Dr. Sakin ÖNER-Eğitimci Kategori: Güncel

Fuzulî'den Öğütler

Söylesem tesiri yok, sussam gönül râzı değil,

çektiğim âlâmı(elemleri) bir ben, bir de allahım bilir
Fuzûlî
Fuzûlî'nin beş yüz yıl önce yazdığı birkaç beytini aspirin niyetine okuyun.

Ben okudum, bana iyi geldi, size de tavsiye ederim...


"Her kimin var ise zâtında şerâret küfrü
Istılahât-ı ulûm ile müselmân olmaz"
(Karakterinde, üslubunda, tarzında kötülük bulunan bir kişi, dini terimler kullanmakla müslüman olmaz, sayılmaz)


"Ger kara taşı kızıl kan ile rengin etsen
Tab'a tağyir verip la'l-i Bedehşân olmaz"
(Kara taşı kızıl kan ile boyasan, bu durum onu değiştirip Bedehşan yakutu, taşı yapmaz )Bedehşan: İran'daki ünlü yakut madeni.


"Eylesen tûtiye ta'lîm-i edâ-yı kelimât
Nutku insân olur amma özü insân olmaz" 
(Papağana konuşmayı öğretsen, insan gibi konuşur, sözü değişir ama özü insan olmaz)


"Her uzun boylu şecâ'at edebilmez da'vî
Her ağaç kim boy atar serv-i hırâmân olmaz"
(Her uzun ağaç salınan selvi olmadığı gibi, her uzun boylu da cesaret davasına kalkışamaz)

Formun Üstü

 

 

25 Aralık 2016

Yazi ile ilgili görüş ve önerilerinizi sakinoner@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bütün Yazıları

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.