GÜNÜN SÖZÜ

Bu felek, alçakları, sefilleri, devlet ve ikbale eriştirdiği için cevher sahibi insanlara yazık oluyor. Muhammed İkbal

21 Kasım 2019 23:08 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Din ve Ahlâk » Muhsin BOZKURT » Yunus'ta Varlık Felsefesi (4)

Yunus'ta Varlık Felsefesi (4)
Tarih: 26 Ağustos 2016 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Din ve Ahlâk

Yunus'ta Varlık Felsefesi (4)

Gerçekten dünya "Allah'ın o güzel isimlerinin nakışlarını gösterir. Dünyanın bu yüzü gayet güzeldir ve nefrete değil, aşka lâyıktır." (Vehbi Vakkasoğlu, Yunus Emre, İstanbul-1983, s.128)

"Dünya haramdır haslara

Helâl olmuş nekeslere

Biz dünyayı dost tutmazız

Ol dünya murdardır bize."

(Konur Ertop, Yunus'a Farklı Yaklaşımlar, Varlık, Temmuz 1991, Sayı: 1006, s.6) derken de, dünyanın insanın heveslerine bakan yanını niteler. Çünkü "Bu yüzüyle dünya, gaflet perdesidir ve ehl-i dünyanın heveslerinin oyun yeridir. Böyle his ve heves cihetine baktığı için bu yüzüyle dünya çirkindir. Çünkü fânidir, geçicidir, elemlidir." (Vehbi Vakkasoğlu, Yunus Emre, İstanbul-1983, s.127) Zira Yunus fânidir, fâni olanı istemez.

Yunus şunu da anlamıştır. Ruh bâkidir. Alınmamak üzere verilmiştir kendisine. Burada Yunus'tan çok eskilere giderek, bu hakikatin insanla yaşıt olduğunu göstermek istiyorum:

"Hint destanı Ramayana'da geçen bir olay çok düşündürücüdür. Olay günümüzden 2500 sene evvel yazıya geçirilmiştir. Aslında cereyan tarihi daha eskidir. Hindistan'da sarp bir geçidi tutan bir eşkıya -yıllarca- yolu oraya düşenin ya parasını, ya da parası yoksa canını alır. Fakat bir defasında bir dervişin cevabı, hayatına yeni bir yön verdirir. Kendisinden parası; parası yoksa canı istenen dervişin cevabı şudur:

'Param yok, canıma gelince, onu alamazsın! Ancak ruhumun bedenimden ayrılmasına vesile olabilirsin. Çünkü bu canı bana Allah, almamak üzere verdi' der." (Öğr. Gör. Muhsin Bozkurt, Vakıf Müessesesinin Türk Toplum Hayatındaki Yeri, 2 Nisan (Gazetesi), 7-15 Ocak 1991, Van)

Yunus:

"Vaktinize hazır olun, ecel vardır, gelir bir gün

Emanettir kuşca canın, issi vardır, alır bir gün

..........

Bu dünya kimseye kalmaz, anadur ölümün zinhar

Kaçan kimse gider gelmez, anadur ölümün zinhar.

..........

Kalır ayruklara malın, seninle gider âmâlin

..........

Ey dünyayı seven kişi, bir gün koyup gitmek gerek

..........

Ne ettin kurudan yaştan, sorarlar bir eyyam gelir.

..........

Yunus, şimdi sen dil ile, ben Hakkı severim deme

Ol padişah hazretine, görklü meta' iletmek gerek."

(Vehbi Vakkasoğlu, Yunus Emre, İstanbul-1983, s.269-278) diyerek dünyanın ahirete bakan tarafına işaret etmiştir: "Dünya bu yüzü ile ahiretin tarlasıdır. Cennetin mezraasıdır. Buradaki amellerin ekildiği ve bunların ahirette cenneti meyve verecekleri bir tarla...İlahî rahmetin tezahür ettiği bir sergidir..Bu cihetiyle de dünya, sevgiye lâyıktır, tahkire değil.." (A.g.e. s.127)

Yunus için "Dünya, o kadar yalandır ki, onda yaşanan hayat ya yel, ya da hayale benzer. Âdeta varla yok arası bir şeydir. Vefasızdır dünya ve zevali o kadar yakındır ki:

"Kogıl dünya bezeğini, bu dünya yeldir, ya hayal

Ne kılısar bize vefa çünkü pusudadır zeval

 

 

26 Ağustos 2016

Yazi ile ilgili görüş ve önerilerinizi muhsin.bozkurt@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bütün Şiirleri

Bütün Yazıları

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.