GÜNÜN SÖZÜ

Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. Atasözü

13 Kasım 2019 11:33 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Güncel » Muhsin BOZKURT » Yunus Emre'nin Hayatı ve Hayata Bakışı (7)

Yunus Emre'nin Hayatı ve Hayata Bakışı (7)
Tarih: 10 Temmuz 2016 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel

Yunus Emre'nin Hayatı ve Hayata Bakışı (7)

Gittiği her yerde, insanlar onun iman ve sevgi dolu gönlü etrafında hâlelenmiş olmalı ki, bu sevgi halkasını kırmaya çalışanlara hitaben:

"Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim

Biz kimseye kin tutmazuz kamu âlem birdir bize."

"Ben gelmedüm dâ'vi içün, benim işum sevi içün

Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim"

diyerek gayesinin gönül yıkmak değil, kırgın gönülleri Allah sevgisi ile yapıp onlara güzellik ve sevgiyi nakşetmek olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü Yunus'a göre:

"Gönül Çalab'un tahtı, Çalab gönüle baktı

İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise."

Yâni, Allah sevgisi ancak insanın gönlünde barınabilir. Gönül yıkan insan onun için, iki cihanda da bedbaht olacaktır.

Uzun ve hizmet dolu bir ömür süren Yunus Emre:

"Miskin Yunus ko sözünü, toprağa urgıl yüzünü

Toprağa düşmiyen dâne, âhir yine bitmez imiş"

diyerek artık hizmetinin ve meşakkatinin tamamlanmak üzere olduğunu, ebedî âlemde dirilebilmek için, bir dâne gibi toprağa düşmenin gerektiğini anlamış:

"Gelin tanışuk idelüm, işin kolayın tutalum,

Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz."

şeklinde âdeta vasiyetini terennüm etmiştir. Nitekim dünya kimseye kalmadığı gibi Yunus'a da kalmamış ve bir ömür boyu tekrar ettiği:

"Ya elim al kaldır beni

Ya vaslına erdir beni"

duası kabul olmuş olmalı ki, dünya durdukça duracak bir ihlâs ve samimiyetle:

"Biz dünyadan gider olduk

Kalanlara selâm olsun

Ardımızdan hayır dua,

Kılanlara selâm olsun."

diyerek gönül dostları ile vedalaşmış:

"Bir garip ölmüş diyeler

Üç günden sonra duyalar

Soğuk su ile yuyalar

Şöyle garip bencileyin"

sözleriyle, ardından gösterişli törenler yapılmaması gerektiğini hatırlatarak, dünyadan birşey istemediğinden, kendisinden dünyalık dilek ve isteklerde bulunulmaması için, ölmesine rağmen hayata hükmeden bir velâyetle mezarını gizlemiştir.

Ardından binlerce ilâhî dolu bir divan, 573 beyitlik bir mesnevî, dünya durdukça imanlı gönülleri inşiraha getirerek yaşayacak bir sevgi bırakarak 1320-(1321) tarihinde, 82 yıllık gurbet

yolculuğundan sonra, asıl vatanına irtihal eylemiştir. (a.g.e., s.22-24)

 

 

10 Temmuz 2016

Yazi ile ilgili görüş ve önerilerinizi muhsin.bozkurt@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bütün Şiirleri

Bütün Yazıları

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.