GÜNÜN SÖZÜ

Düşünme, dayanma, hayal etme gücümüz ne kadarsa o kadar insanız. // Kemal Tahir

24 Nisan 2019 18:11 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Güncel » Yrd.Doç.Dr. Süleyman COŞKUNER » Başarmanın ve Kaliteli Sonuç Almanın Esrarı

Başarmanın ve Kaliteli Sonuç Almanın Esrarı
Tarih: 17 Mart 2014 Yazar: Yrd.Doç.Dr. Süleyman COŞKUNER-Akademisyen Kategori: Güncel

Başarmanın ve Kaliteli Sonuç Almanın Esrarı

Hayatımız bir bakıma eylemler bütünüdür. Herkes bir şeyler yapar. Düşünürüz, hayal ederiz, plan ve programlar yaparız, projeler üretiriz, eyleme geçeriz ve en sonunda birtakım sonuçlar elde ederiz. Elde edeceğimiz bu sonuçların yüksek kaliteli olması gerekir. O zaman söz konusu başarı ve kazanımın gizeminden ve yüceliğinden bahsedebiliriz.

Her kişinin iyi veya kötü düşünceleri ve hayalleri olabilir. Önemli olan bunların pozitif, ulaşılabilir, anlam yüklü ve yüksek kaliteli olmasıdır. Bazı insanların düşünce ve hayalleri, tutarsız, dayanaksız, ulaşılması imkansız ve yüksek kaliteden yoksun olabilir. Bu tür hayallerin sonucu, hepimizin bildiği gibi "hayal kırıklığı"dır.

Bir sonraki safha ulaşılabilir, anlamlı, etkin düşünce ve hayallere uygun, plan, program ve projelerin üretilmesidir. Bu aşama üstün nitelikli bir çalışmayı ve araştırmayı gerektirir. Çünkü eyleme geçme aşamasının başlangıcı, söz konusu plan ve projelerin üzerinde yürüyecektir. Yeterince araştırılmadan, bilgi ve belgeler toplanmadan, bilenlere danışılmadan, daha önce başarı ile yapanlar modellenmeden (taklit değil), üzerinde odaklanmadan, uygulama imkanının olup olmadığı araştırılmadan ortaya konulan planlarla, olumlu sonuçların alınamayacağı bir gerçektir.

Merdivenden başarı ile çıkmak her ne kadar bir yetenek ise, merdivenin doğru bir duvara dayanması da, bir o kadar önemlidir. Gömleğin birinci düğmesinin yanlış iliklenmesinin diğerlerinin tamamını da yanlış iliklettirdiği gibi...

Kaliteli sonuç alma eylemi, ana sonuçta ne kadar önemli ise, parça eylemlerin sonuçlarında da o kadar önemlidir. Düşünce ve hayallerimizden alacağımız sonuçlarla, plan ve projelerden alacağımız tali sonuçlar, eğer yüksek kaliteli olmazlarsa, merdiven yanlış duvara dayandı demektir. Bundan sonraki eylemlerimiz ne kadar kaliteli olursa olsun, subasman bozuk olduğu için, binanın yükselen kaliteli kısmının sağlık ve güvenliği çürük olan subasmanın kalitesi kadardır.

En güzel, etkin, verimli ve kaliteli düşünce, hayal ve planlarımız olsa bile, eğer kazmayı vurmaktan çekinir, gecikir, korkar, telaş yapar, panikler ve zamanlamayı kaliteli yapamaz isek, ortada subasman dahi yoktur.

Yapacağım, yapmalıyım, yapmak istiyorum, yapmam gerekir, yapmayı düşünüyorum, planlıyorum, projelendireceğim, yapmak zorundayım vb. şeklindeki eylemlerin hiç birisi, kazmayı vurmak demek değildir.

Yüksek kaliteli sonuçlar için eyleme geçmek, yani işe başlamak, olumlu sonuç almanın en önemli aşamasıdır. Buradaki süreç, hedefe ve amaçlara ulaşabilmek için çok büyük önem arz eder. İşgücü, finans, alet - edevat, yönetim, yetenek, pozitif iletişim, ustalık, işbirliği, paylaşım, destek verme, sinerji ortaklığı, enerji üretme, pozitif beden dili kullanma, alana çıkma, takım ve ekip ruhu oluşturma, başarmanın zevkini idrak etme, yüreği ortaya koyma, işe odaklanma, modelleme, sorun çözme, çatışma yönetimi vb. gibi çok önemli faktörlerin etkin ve kaliteli yönetimi devreye girer. Bunlarla birlikte, sabır, sükunet, tevekkül, şükür, hoşgörü, affetme, sevgi, saygı, işbirliği, dostluk, arkadaşlık, pozitif empati kurma, mutlu ve huzurlu olmayı becerebilme, çözüm odaklı yaklaşma gibi bireysel ve toplumsal faktörlerin gerekleri de hakkıyla yerine getirilmelidir.

Sabırsızlık gösterme, erkenden cayma, bahaneler üretme, olmayacak diye olumsuz yaklaşma, soruna odaklanma, bedavaya stres üretme, aşırı hırs, panik ve telaş yapma, suçlama, suçlu arama, depresyona girme, psikosomatik sorunlar üretme, atalet ve pasiflik içinde olma, dalgın ve gönülsüz olma, mutsuz ve huzursuz olma gibi negatif eylemler de, olumlu sonuç almanın en önemli hırsızlarındandır.

Her kaliteli eylemin mutlaka yüksek kaliteli bir bedeli vardır. Olimpiyat şampiyonu olup, hak ettiği yüksek kaliteli sevinç ve mutluluğu yaşamak için, zamanında, yüksek kaliteli, bilinçli, istikrarlı, kararlı, konsantrasyonlu, sabırlı, etkin ve verimli bir çalışma ve gayrete ihtiyaç vardır.

Üniversite sınavında yüksek kaliteli bir başarı ile onurlanabilmek ve sevinebilmek için, zamanında etkin ve erimli çalışmanın, zaman planlaması yapmanın, öğrenmeyi öğrenmenin, tecrübelerden yararlanmanın, modern teknik ve yöntemlerin kullanılmasının, ruh ve beden sağlığına dikkat edilmesinin, huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamına sahip olmanın, hakkıyla tevekkülü uygulayabilmenin, başarmanın vereceği mutluluk ve sevinci hayal edebilmenin katkısı asla yabana atılamaz.

Ancak, eğlenme, dinlenme, mutlu ve huzurlu olma aleyhine; çalışma lehine dengeler bozularak sürmenaj olunursa veya depresyona girilirse, sınavın birincisi olunabilir belki ama, yüksek kaliteli bir sonuca ulaşılamamış olunur. Burada hayatımızın her aşamasında büyük özen ve dikkat göstermemiz gereken, ölçülü, dengeli ve itidalli olabilmek faktörü büyük bir önem arz etmektedir.

"Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeli", "Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan da olmamalı"yız...

Aşırı hırs yapmak, her ne pahasına olursa olsun imkan ve yeteneklerin çeperini yırtmak, şükür ve tevekkülün gereklerini hakkıyla yapamamak, belki sonuç aldırabilir ama; karşılaşılabilecek muhtemel olumsuzluklar sebebiyle, kaliteli sonuçtan bahsetmek güç olacaktır.

Hayallerimiz sadece başlangıç aşamasında kalmamalı, aynı zamanda sonuca ulaştıktan sonra, yani kaliteli başarıyı yakaladıktan sonra elde edeceğimiz yüksek kaliteli sonuçları da baştan içerme yeteneğine sahip olmalıdır. Zira bu kutsal hayaller, kaliteli sonuca ulaşmanın her aşamasına bizi ateşleyici ve motive edici yüksek kaliteli bir itici güç olacaktır.

Ayran gönüllü olma, sabırsızlık, çabuk bıkma, korkma, erteleme, sebepsiz geciktirme, mazeretler üretme, sorunları kaşıma, acil kamuflesine bürünmüş angaryalara esir olma, önemli işleri önemsememe, ümitsizlik, kararsızlık, kriz üretme, karmaşa ve kaosa esir olma, sorun çözme yöntem ve tekniklerini bilmeme, bedavaya çatışma ve kriz çıkarma, değişim ve gelişime direnme, atalet ve tembellik sahibi olma gibi, kaliteli yaşam hırsızları; aynı zamanda kaliteli sonuç alma eylemlerinin da en azılı hırsızlarıdır.

Kaliteli yaşamda emeksiz yemek yoktur, vermeden alma yoktur; kaliteli ter akıtmak (ki her akıtılan ter de mübarek değildir) vardır. Sabır, ihlas, iyi niyet, paylaşma, destek verme, üretme, çoğaltma, bereketlendirme, değer verme, ekip ruhu oluşturma, araştırma-geliştirme, danışma, modelleme ve odaklanma vardır.

Yarı yoldan dönme, bıkma, ümitsizliğe kapılma, cesaretsiz olma, yılgın, yorgun, stabil olma, başkasından bekleme, sevgisiz, sağlıksız, mutsuz, huzursuz olma gibi, kaliteli yaşam hırsızları aynı zamanda kaliteli sonuç almanın en büyük düşmanlarıdır.

17 Mart 2014

Yazi ile ilgili görüş ve önerilerinizi suleymancoskuner@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bütün Yazıları

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.