GÜNÜN SÖZÜ

Aydınların sorumluluğu halkın sorumluluğundan daha önemlidir. Bazen hayır diyebilmeli insan. // Alev Alatlı

23 Mart 2019 08:31 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Güncel » Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK » Amerika’nın, Çok Özel Stratejik Ortağı

Amerika’nın, Çok Özel Stratejik Ortağı
Tarih: 28 Ocak 2014 Yazar: Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK-Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Kategori: Güncel

Amerika’nın, Çok Özel Stratejik Ortağı

Amerika'nın Türkiye'ye olan aşırı ilgisi ve çok özel stratejik ortaklık

1. BOP (Büyük Ortadoğu Projesi/Büyük Amerikan Projesi)'nde Türkiye'nin eşbaşkanlığı nedeni ile  yaklaşım

BOP'un masumane amacı:

a- Enerji kaynaklarının güvenli yönetimi

b- Bu coğrafyanın teröristlerden temizlenmesi

c- Bölgenin ekonomik kalkınmışlığı

d- Demokrasinin tesisi

Çakışan haritalar: Osmanlı İmparatorluğu-Amerikan Büyük Ortadoğu İmparatorluğu

2. Ortaklığın diğer alanları:

a- Ortadoğu ve Orta Asya işbirliği,

b- PKK terörü için işbirliği ve istihbarat temini,

c- Ermenistan Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin Ermenistan'a tanıyacağı avantajlar,

Bu arada Türkiye aleyhine yapılanan Amerikan Ermeni lobi etkinlikleri,

Halen yedinci yıla girmiş Hırant Dink cinayetinin gündemde tutulması ile sürdürülen provakatif hareketler, yeni Kaymakam Kemal'ler arayışı,

d- İsrail Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin İsraile sağlayacağı avantajlar( İran'a karşı Amerikancı bir siyaset, füze kalkanı),

Bu arada Türkiye aleyhine yapılanan Amerikan Yahudi lobi etkinlikleri,

e- Kıbrıs Rum ve Türk ilişkileri, Kıbrıs barış süreci ve Rum'ların AB deki etkinlikleri

f- Amerika adına enerji işbirliği

g- Amerika adına savunma işbirliği

h- Amerika sonrası Irak ve Irak'ın bütünlüğünün Amerikan çıkarları doğrultusunda korunması,

Amerikan şirketlerinin petrolünü, Amerikancı bir politika ile kuzey Irak'la yapılan petrol anlaşmaları doğrultusunda batıya taşıma ve petrolü pazarlama,

İş başına getirdiği Iraklı yöneticilerin karşı çıktığı bu durum nedeni ile Türkiye ve Irak'ı karşı karşıya getirme,

Kuzey Irak bölgesini biraz daha palazlandırma,

ı- Afganistan ve Pakistan'da Amerika'nın yanında yer alma,

i- İran ve nükleer tedirginliğe karşı batının yanında cephe alma,

Bugün Amerika - İran yakınlaşması durumunda ise, İran'a gülücükler atma,

j- Rusya'ya karşı Türkiye,

k- İslam işbirliği için Türkiye,

l- Gürcistan için Türkiye,

m- Arap baharı için Türkiye,

n- Füze kalkanı için Türkiye,

Bütün bunlar çok özel stratejik ortaklığın tek taraflı olduğunu ve yalnızca Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini göstermektedir.

Bu neyin karşılığıdır?

Bu, 100 yıl önce özgürlük ve bağımsızlık benim  karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının manda kabul etmeyen yüksek iradelerinin 100 yıl sonra piyasaya sürülmesi midir?

Türkiye'ye kurulan füze kalkanı, Ortadoğu gerçeği ve ne için ateşe atıldığımız

*Kıbrıs sürecinde İnönü'ye Johnson mektubu,             

*Çekiç güç, İncirlik, Irak gelişmeleri,

*2. Irak harekatında Türk askerinin başına çuval geçirme,

*PKK'ya resmen sahiplenme ve yardım,

*Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de Kürdistan,

*Türk ordusuna bu bölgeleri yasaklama,

*Türkiye haritası üzerinde oynamalar,

*Son olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerini ve ATA'yı itibarsızlaştırma,

Tüm bunlara ne uğruna katlanılmaktadır?

Büyük Ortadoğu projesi ve ardından gelen Büyük Asya projesinin amacı enerji yollarını kontroldür. Batılı egemen güçlerin ajanları, işbirlikçileri, silahlı güçleri ve şirketleri ile bir ülkenin öz değerlerine yer üstü ve yer altı zenginliklerine sahip olma, o ülkenin rızası olmadan el koymadır. Demokrasi aşkı ile düpedüz sömürgeciliğin sürdürülmesidir.

Güç dengelerini değiştiren Şanghay beşlisinin ve yeni dünya düzeninin lideri, Çin

Dünya petrolünün % 26'sını ABD, %20 sini AB kullanmaktadır. Çin'in de önemli miktarda petrole ihtiyacı bulunmaktadır. Başta ABD. olmak üzere egemen güçlerin dünya enerji depo ve yollarını ele geçirme savaşı ile Çin'i kıtasına hapsetme amacının nasıl sonuçlanacağı henüz belirsizdir. Bu amaç, her an dünyanın en büyük silahlı güçlerinin hareketlenmesine neden olabilir. Zira Şanghay beşlisinin başını çeken Çin artık ekonomisi, teknolojisi, ağır sanayi, silahlı gücü, kıtalararası atom başlıklı füzeleri, nüfusu, sportif başarıları ve elinde bulundurduğu 1.6tirilyon dolar Amerikan devlet tahvili ile gerçek süper güçtür.

Egemen güçlerin sömürü düzeneği

a- Egemen/emperyal güçler,  önce provakatörleri ile bir ülkede uzun süre sosyal güçler, etnik ve dini gruplar ile üniversite gençliği üzerinde oynadığı oyunlarla onları harekete geçirir ve yönlendirir. Etkinliği ile terör ve kaos oluşturur.Milleti birbirine kırdırır. Kan ve dehşet alabildiğine yayılır. Bir kısmı devrim adına, bir kısmı ise Allah adına kardeşini boğazlar.  Türkiye'de Kürt devleti projesi de bunlardan biridir. Arkasından ajanları ve işbirlikçileri ile darbe yapar. İstedikleri kişileri devirir, istedikleri güçleri iş başına getirir. Sonra ajanlarını, provakatörlerini sahneden çekerler.

b-Kaos bir anda bıçakla kesilir gibi biter. Yeni iş başına gelenler artık kurtarıcıdır. Masum halk veya taraflarca alkışlanırlar. Bu nedenle her istediklerini uygulayabilirler.

c- Üçüncü aşamada o ülkeye ucuz ürünlerini ve ardından şirketlerini sokarak, o ülkenin ekonomisini çökertirler.

d-Hedefteki ülke, yeni ithalatlar için giderek borçlandırılır ve borç batağına sürüklendirilir.

e- Zarar eden devlet işletmeleri kapatılır veya özelleştirilerek el konur.

f-Yollardan biri de yapay sorunlar sonucu iki komşu ülke savaştırılır. Değişik yollardan her ikisine de silah verilir. Savaş sonrası tüm zenginlikleri elden giden bu ülkelere yardım amacı ile girilir. Yaraları sarılır, ülkeleri onarılır, onlara ayrıca demokrasi götürülür.

Türkiye'nin önemi

Türkiye ve Dünya Enerji yolları 

a-Türkiye'nin, batılı egemen güçler için en iştah kabartan yanı, stratejik konumudur.

b-Başta İsrail olmak üzere güneyindeki ülkelerin ihtiyacı olan Dicle ve Fırat suları Türkiye'den doğar ve Türkiye'de uzunca bir yol katederek, geçtiği yerlere hayat verir.

c- Geleceğin yakıtı ve sanayinin temel maddeleri olacak olan Bor rezervinin % 75 ini, Toryum ve Uranyumun önemli bir miktarını Türkiye elinde bulundurmaktadır.

d-Türkiye Avrupa ve Asya arasında önemli bir köprüdür.

e-Türkiye, Ortadoğu Kafkaslar ve Orta Asya'nın anahtarı ve atlama noktasıdır.

f-İslamiyet ancak bu ülkeden sonlandırılabilir.

g-Dünya Türk'lerini bir çatı altına getirecek olan yine Türkiye Türk'leridir.Bu batılıların en çok korktuğu bir olgudur ve buna fırsat vermemek için ajanları tetikte beklemektedir.

h-Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu coğrafyada kurmuş olduğu, onun ilke ve inkılaplarına sahip çıkacak bağımsız bir Türkiye'yi hiçbir şekilde kabullenememişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti var oldukça amaçlarına varamayacaklarını bilmektedirler. Bu nedenle yeni usul, plan, program ve taktiklerle Türkiye'nin üstüne gelmeyi sürdüreceklerdir.

Unutma, su uyur düşman uyumaz.Düşmanını iyi belle. Devletlerarası ilişkiler, yalnızca çıkar ilişkisidir. Ortaklık akıllı olandan yana işler.

28 Ocak 2014

Yazi ile ilgili görüş ve önerilerinizi ibrahimoztek@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.