GÜNÜN SÖZÜ

Beyliğin temeli, adalet yoludur. Halil İnalcık

21 Mayıs 2019 16:49 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Güncel » Yrd.Doç.Dr. Süleyman COŞKUNER » Ne Olalım, Ne Olmayalım

Ne Olalım, Ne Olmayalım
Tarih: 06 Mart 2013 Yazar: Yrd.Doç.Dr. Süleyman COŞKUNER-Akademisyen Kategori: Güncel

Ne Olalım, Ne Olmayalım

- Yüksek kaliteli olalım, düşük kaliteli olmayalım.
- Sağlıklı olalım, hastalıklı olmayalım.
- Sevgi yüklü olalım, kin yüklü olmayalım.

- Mutlu olalım, üzgün olmayalım.

- Verimli ve etkin düşünelim, boş ve etkisiz düşünmeyelim.

- Dost ve arkadaş canlısı olalım, soğuk, ilgisiz ve uzak olmayalım.

- Tatlı dilli olalım, sivri dilli olmayalım.

- Kibar ve nezaketli olalım, kaba - saba olmayalım.

- İyiliksever olalım, kötülük düşünen olmayalım.

- Yardımsever olalım, bencil olmayalım.

- Merhametli olalım, taş kalpli olmayalım.

- Karakterli olalım, ikiyüzlü olmayalım.

- Güler yüzlü olalım, somurtkan olmayalım.

- Hüsn-ü zan besleyelim, su-i zan beslemeyelim.

- Sadakatli olalım, başına buyruk ve sorumsuz olmayalım.

- Diğergam olalım, kayıtsız kalmayalım.

- İyimser olalım, kötümser olmayalım.

- Affedici olalım, kin güdücü olmayalım.

- Hoşgörülü olalım, eksik arayıcı olmayalım.

- Alçak gönüllü olalım, kimseye tepeden bakmayalım.

- Sabırlı olalım, aceleci ve tez canlı olmayalım.

- Muhatabımızı anlayalım ve dinleyelim, sözünü kesmeyelim.

- Onure edelim, rencide etmeyelim.

- Takdir edelim, küçük düşürmeyelim.

- Değer verelim, değersizleştirmeyelim.

- Empatik davranalım, gerçeği anlayalım.

- Kendimizi bilelim, saygısızlık etmeyelim.

- Haddimizi bilelim, had bildirmeyelim.

- Ölçülü olalım, kantarın topuzunu kaçırmayalım.

- Dengeli olalım, ifrat ve tefrite kaçmayalım.

- Sade ve düzenli olalım, girdapta boğulmayalım.

- İnançlı olalım, Rab'bimize varalım.

- Cesaretli olalım, korkak olmayalım.

- Azimli olalım, ürkek olmayalım.

- Mücadeleci olalım, pes etmeyelim.

- Ümitvar olalım, karamsar olmayalım.

- Yılmayalım, yarıda bırakmayalım.

- Dua edelim, Yaratıcımızı unutmayalım ve ona güvenelim.

- İsteyelim, O'nun hazinesine güvenelim, ama alacağımız varmış gibi de yapmayalım.

- Şükredelim, doyumsuzluk yapmayalım.

- Kanaatkar olalım, hırs yapmayalım.

- Tevekkül sahibi olalım, yan gelip yatmayalım.

- Gönülden verelim, hemen karşılık beklemeyelim.

- Bilinçaltımızın üstün güç ve zekasına inanalım, bilincimizin zevk ve sefasına kanmayalım.

- Pozitif iletişim sahibi olalım, kimsenin kalbini kırmayalım.

- Ahenkli ve uyumlu olalım, oyunbozanlık yapmayalım.

- Proaktif olalım, reaktif olmayalım.

- Sorumluluk sahibi olalım, vurdumduymaz olmayalım.

- İnsiyatif kullanmasını bilelim, ama negatif yönde kullanmayalım.

- Yetkimizi kullanalım, haktan ve adaletten şaşmayalım.

- Risk almayı bilelim, postu da bedavaya deldirmeyelim.

- Krizleri fırsatlara dönüştürelim, krizlerin altında can vermeyelim.

- Çalışkan olalım, sürmenaj olmayalım.

- Olumlu sonuçlar alalım, ayrıntıda boğulmayalım.

- Esnek olalım, ama kırılmayalım.

- Dinamik olalım, ama rüzgara göre kıvrılmayalım.

- Stratejik olalım, ama yalama olmayalım.

- Misyon sahibi olalım, ama savsaklamayalım.

- Vizyon sahibi olalım, ama önümüzdeki güzellikleri de ıskalamayalım.

- Yetenek sahibi olalım, attığımız taş da kurbağaya değsin.

- Bilge kişi olalım, cahiller arasında kaybolmayalım.

- Öğrenelim ve öğretelim, ama burnumuzu da büyütmeyelim.

- Örnek olalım ve yaşayalım, ama, kimseyi de dürtüklemeyelim.

- Güç ve yeteneğimizi açığa çıkaralım, bedavaya da harcamayalım.

- Amaç ve hedeflerimiz olsun, ama işe yaramaz cinsten olmasın.

- Başarıya tam odaklanalım, bir koltukta on karpuz da taşımayalım.

- İsabetli kararlar verelim, ama nasıl uyguladığımızı da test edelim.

- İsrarlı ve istikrarlı olalım, bıkkınlık hastalığına da yakalanmayalım.

- Tartışalım, ama teknik ve yöntemlerini adam gibi bilip ve uygulayalım.

- Alternatifler üretelim, ama, özü de gözden kaçırmayalım.

- Sorun çözücü olalım, mazeret üretici olmayalım.

- Stresleri akıllıca yönetelim, bunalıma girmeyelim.

- Çatışmanın yerine göre kaçınılmaz olduğunu bilelim, ama, yaşamımızı da bedavaya trampa etmeyelim.

- Aidiyet duygusunun gereğini doya doya yaşayalım,  ama yalnızlaşmayalım.

- Grup dinamizmine dahil olalım, oyunbozanlık ve fitne çıkarmayalım.

- Sinerji oluşumuna katkı verelim, bencil davranmayalım.

- Yerine göre etliye de sütlüye de karışalım, yerine göre ne etliye  ne de sütlüye karışalım.

- Danışalım ve katkı verelim,  ama işgüzarlık yapmayalım.

- Durumun gereklerine göre hareket edelim, ama yanar döner olmayalım.

- Uyulması gereken kurallara uyalım, düzeni bozmayalım.

- Çiğnenmesi gereken kuralları çiğneyelim, kendini yenileyememiş kuralın ipiyle de idam  olmayalım.

- Modelleme tekniğini kullanalım, Amerikayı yeniden keşfetmeye kalkmayalım.

- Özenli olalım, dağınıklığın girdabında boğulmayalım.

- Tedbirli olalım, keşke ve eyvahların insafından medet beklemeyelim.

- Dikkatli olalım hayata sıkı sıkıya sarılalım, güzelim dünyayı zamansız terketmeyelim.

- Önemli işlerimize öncelik verelim, balıklama dalan acillerin insafına kalmayalım.

- Yüksek kaliteli yaşayalım, kalitesizliği kaderimiz haline getirmeyelim.

 Selam, sevgi ve dualarımla...      

06 Mart 2013

Yazi ile ilgili görüş ve önerilerinizi suleymancoskuner@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bütün Yazıları

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.