IMG-LOGO

Tekin Yeken

Öğretim üyesi - Doçent Dr. tyeken@yahoo.com;

Özgeçmişi:

(Doç.Dr.Tekin Yeken) : 1960 Kars doğumludur. İlk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra, Ankara-Hava İkmal Merk. Kom.lığı'nda sivil tekn. olarak 4 yıl görev yaptı. Univ. Eğitimi sonrası; Divriği Demir Çelik İşletmelerinde "Tesis Müh."(1988), Kocaeli Univ.'de "Arş. Gör.",(1989); Niğde Üniv.-Aksaray Müh. Fak.-Jeoloji Böl.'de 5 yıl görev yaptı. 2007'den beri Kocaeli Üniv. de Ögr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki kız babasıdır.

Öğretim Durumu: Yıldız Üniv.-Kocaeli Müh. Fak.-Jeofizik Böl.(1987); İstanbul Univ. Fen Bil. Enst. Yüks.lis., 1992; Doktora, 1998 (Tez: K. Doğu Anadolu ve Kafkasya Bölgesi'nin Sismotektonik Analizi"). 1993 yılında IIT(Illinois Inst. of Technology) Chicago'da bilimsel çalışmalarda bulundu. 1994'te Azerbaycan Elmler Akdemisi-Geofizika Enst. de doktora çalışmalarında bulundu.  Uluslararası ve ulusal makaleleri, bildirileri, projeleri bulunmaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarımız