GÜNÜN SÖZÜ

Düne bakmak, bu gün aldanmamak içindir. Vehbi Vakkasoğlu

19 Kasım 2019 22:24 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

BUGÜNE KADAR YÖNETİMDE GÖREV ALAN ÜYELER
(03 MAYIS 1985 - 31 MAYIS 2011)

BAŞKANLAR

 • Cevdet BAĞDAT
  İnşaat Müh. | 03.05.1985 – 19.04.1986
 • Av. Halil DEMİRAL
  Avukat | 19.04.1986 – 19.04.1987
 • Nihat GÜRER
  Sigortacı | 19.04.1987 – 08.05.1993
 • Dr. Halil İbrahim KAHRAMAN
  Hekim | 08.05.1993 – 26.06.1997
 • Ahsen OKYAR
  İktisatçı | 26.06.1997 – 31.05.2011
  Av.Ruhittin SÖNMEZ
 • Kimya Yük. Müh. - Av.  31.05.2011 -

BAŞKAN YARDIMCILARI

 • Saim OCAK
  İnşaat Müh. | 05.10.1985 – 19.04.1986
 • Bekir GÜRE
  İnşaat Müh. | 19.04.1986 – 19.04.1987
 • Nuri Ertan İRFANOĞLU
  Makine Müh. | 19.04.1987 – 16.02.1988
 • İsmail KAYA
  Makine Müh. | 16.02.1988 – 11.03.1989
 • Nusret SEZER
  Mimar | 11.03.1989 – 08.05.1993
 • Tuncer AKŞENER
  Makine Müh. | 08.05.1993 – 27.06.1995
  27.06.2001 - 25.06.2003
 • Ruhittin SÖNMEZ
  Kimya Y.Müh. | 27.06.1995 – 22.06.1999
 • İbrahim GENCER
  Eğitimci-E.Belediye Başk. | 22.06.1999 – 27.06.2001
 • Kenan YILMAZ
  Gazeteci – Matbaacı | 25.06.2003 – 06.07.2005
 • Ahmet ŞİMŞEK
  Petrolcü | 06.07.2005 - 20.06.2007
 • Selçuk ARSLAN
  Eczacı | 20.06.2007 – 31.05.2011                                    31.05.2011

GENEL SEKRETERLER

 • Ahsen OKYAR
  İktisatçı | 05.10.1985 – 27.06.1995
 • Alaattin FİDANCI
  İktisatçı | 27.06.1995 – 22.11.1995
 • Cahit BÜYÜKKANBER
  Kimya Müh. | 22.11.1995 – 11.10.1998
 • Mehmet ŞENOĞLU
  Tüccar. | 11.10.1998 – 22.06.1999
 • Selçuk ARSLAN
  Eczacı | 22.06.1999 – 20.06.2007
 • Hasan AYAZ
  Tarihçi-İşadamı |20.06.2007 -29.05.2008
 • Hasan UZUNHASANOĞLU
  Ziraat Mühendisi 29.05.2008
  -31.05.2011
  31.05.2011

MUHASİP ÜYELER

 • Erol BİBAY
  Emekli | 05.10.1985 – 19.04.1986
 • Ali KOÇ
  Tüccar | 19.04.1986 – 19.04.1987
 • Bekir GÜRE
  İnşaat Müh. | 19.04.1987 – 11.03.1989
 • Selçuk ARSLAN
  Eczacı | 11.03.1989 – 18.05.1991
 • Dr. Halil İbrahim KAHRAMAN
  Hekim | 18.05.1991 – 08.05.1993
 • Tahir AKMAN
  İnşaat Müh. | 08.05.1993 – 26.06.1997
 • Metin AKTÜRK
  Makine Müh. | 26.06.1997 – 22.06.1999
 • Ali KAHRAMAN
  Harita Müh. | 22.06.1999 – 27.06.2001
  25.06.2003 - 28.03.2004
 • Kenan YILMAZ
  Gazeteci-Matbaacı | 27.06.2001 – 25.06.2003
 • Orhan ÇAKAR
  Petrolcü | 28.03.2004 - 06.07.2005
 • Hasan AYAZ
  Tarihçi-İşadamı |06.07.2005 - 20.06.2007
 • Hasan UZUNHASANOĞLU
  Ziraat Müh. | 20.06.2007 - 29.05.2008
 • Serhat DUYAR
  Tekstilci-İşadamı 29.05.2008 -31.05.2011
 • Çetin MUT
  Makine Müh.  31.05.2011 -

VEZNEDAR ÜYELER

 • Ahmet M.TUNCEL
  Eczacı | 05.10.1985 – 19.04.1986
 • Hüseyin BALCI
  Kimya Müh. | 19.04.1986 – 19.04.1987
 • Osman ÖLÇER
  Eğitimci | 19.04.1987 - 11.03.1989
  18.05.1991 – 08.05.1993
 • Kemal SELİM
  Müteahhit | 11.03.1989 – 18.05.1991
 • Metin AKTÜRK
  Makine Müh. | 08.05.1993 – 26.06.1997
 • Dnt.Ömer ERDAL
  Diş Hekimi | 26.06.1997 – 22.06.1999
 • Halil KIVRIKOĞLU
  Eczacı | 22.06.1999 – 27.06.2001
 • Ahmet ŞİMŞEK
  Petrolcü | 27.06.2001 – 25.06.2003
 • Hasan AYAZ
  Tarihçi-İşadamı | 25.06.2003 – 06.07.2005
 • Hasan UZUNHASANOĞLU
  Ziraat Müh. | 06.07.2005 - 20.06.2007
 • Serhat DUYAR
  Tekstilci - İşadamı| 20.06.2007 - 29.05.2008
 • Cemal BARIŞ
  Yeminli Tercüman 29.05.2008 -31.05.2011
 • Mithat Bora BULUT
  İnşaat Yük. Müh. 31.05.2011 -

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 • Ahsen OKYAR
  İktisatçı | 03.05.1985 – 05.10.1985
 • A. Maruf TUNCEL
  Eczacı | 03.05.1985 – 05.10.1985
 • Bekir GÜRE
  İnşaat Müh.| 03.05.1985 – 05.10.1985
 • Av. Beytullah USLU
  Avukat| 03.05.1985 – 05.10.1985
 • Erol BİBAY
  Emekli|03.05.1985 - 19.04.1987
 • Av.Halil DEMİRAL
  Avukat| 03.05.1985 – 05.10.1985
 • Nihat GÜRER
  Sigortacı| 03.05.1985 – 19.04.1986
 • Saim OCAK
  İnşaat Müh.| 03.05.1985 – 05.10.1985
 • Dr. Seyfi DELİLBAŞI
  Hekim|05.10.1985 – 19.04.1987
 • Tuncer AKŞENER
  Makine Müh.| 19.04.1987 – 18.05.1991
 • Yaşar ŞENER
  Elektrik Müh.| 19.04.1987 – 16.02.1988
 • Hüseyin BALCI
  Kimya Müh.| 16.02.1988 – 11.03.1989
 • Dr. H. İbrahim KAHRAMAN
  Hekim| 11.03.1989 – 18.05.1991
 • Ercihan ZORLU
  Harita Müh.| 18.05.1991 – 08.05.1993
 • Tahir AKMAN
  İnşaat Müh.| 18.05.1991 – 08.05.1993
 • Alaattin FİDANCI
  İktisatçı| 08.05.1993 – 27.06.1995
 • Dt. Ömer ERDAL
  Diş Hekimi| 08.05.1993 – 27.06.1995
  22.06.1999 – 27.06.2001
 • Cahit BÜYÜKKANBER
  Kimya Müh.| 27.06.1995 – 22.11.1995
 • Hasan BALTACI
  Makine Müh.| 27.06.1995 – 26.06.1997
 • Ahmet ŞİMŞEK
  Petrolcü| 26.06.1997 – 22.06.1999
 • Selçuk ARSLAN
  Eczacı| 26.06.1997 – 22.06.1999
 • Kenan YILMAZ
  Gazeteci – Matbaacı| 22.06.1999 – 27.06.2001
 • Hasan AYAZ
  Tarihçi-İşadamı| 27.06.2001 – 25.06.2003
 • Halil KIVRIKOĞLU
  Eczacı| 27.06.2001 – 25.06.2003
 • Orhan ÇAKAR
  Petrolcü| 25.06.2003 – 28.03.2004
 • Yüksel ÖZDEMİR
  İdareci| 25.06.2003 – 06.07.2005
  29.05.2008 -
  31.05.2011
 • Erdal BAYKARA
  İşadamı| 28.03.2004 – 06.07.2005
 • Çetin MUT
  Makine Müh.| 06.07.2005 - 20.06.2007
 • Serhat DUYAR
  Tekstilci - İşadamı| 06.07.2005 - 20.06.2007
 • Cemal BARIŞ
  Tercüman | 20.06.2007 - 29.05.2008
 • Ali Osman AYKAN
  İşletmeci | 20.06.2007 - 29.05.2008
 • Nizamettin ŞAHİN
  Teknik Öğretmen! 29.05.2008 -31.05.2011
 • M.Şefik POSTALCIOĞLU Dr.
  Hekim !  31.05.2011-26.08.2012
 • Nihal Gürer ÖZGİRGİN
  Tarihçi !  31.05.2011 -

DENETİM KURULU ÜYELERİ

 • Ali BALKAYA
  Tüccar | 03.05.1985 – 18.05.1991
 • Dr. Seyfi DELİLBAŞI
  Hekim| 03.05.1985 – 05.10.1985
 • Arif TALAY
  İnşaat Müh.| 05.10.1985 – 19.04.1986
 • Mehmet KALYONCUOĞLU
  E.Gelir Müd.| 05.10.1985 – 18.05.1991
 • Hasan BALTACI
  Makine Müh.| 19.04.1986 – 27.06.1995
 • Bülent KÜMBETLİOĞLU
  Jeofizik Müh.| 18.05.1991 – 08.05.1993
 • Nejdet YILDIZ
  İşletmeci| 18.05.1991 – 08.05.1993
 • Ahmet ŞİMŞEK
  Petrolcü| 08.05.1993 – 26.06.1997
 • Mehmet ŞENOĞLU
  Tüccar| 08.05.1993 – 26.06.1997
 • Ali KAHRAMAN
  Harita Müh.| 27.06.1995 – 26.06.1997
 • Ercihan ZORLU
  Harita Müh.| 26.06.1997 – 27.06.2001
 • Kenan YILMAZ
  Gazeteci – Matbaacı| 26.06.1997 – 22.06.1999
 • Mustafa TOKA
  Endüstri Müh.| 26.06.1997 – 29.05.2008
  29.05.2008 - 31.05.2011
 • İsmail KAYA
  Makine Müh.| 22.06.1999 – 25.06.2003
  31.05.2011 -
 • Süleyman DURAK
  Gazeteci| 27.06.2001 – 25.06.2003
 • Adnan KOÇ
  Mali Müşavir| 25.06.2003 – 06.07.2005
 • Sedat ONARAN
  Mimar| 25.06.2003 - 06.07.2005
 • Cemal BARIŞ
  Tercüman | 06.07.2005 - 20.06.2007
  31.05.2011 -
 • Av. Necdet KOZAN
  Avukat | 06.07.2005 - 20.06.2007
  20.06.2007 - 29.05.2008
 • Nihal ÖZGİRGİN
  Tarihçi | 20.06.2007
  – 29.05.2008
  29.05.2008- 31.05.2011
 • Çetin MUT
  Makine Müh! 29.05.2008 -31.05.2011
 • Erdal BAYKARA
  Sigortacı ! 31.05.2011 -

İLİM VE İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ

 • Ahmet ÇELİK
  Makine Müh. | 05.10.1985 – 19.04.1986
 • Bekir GÜRE
  İnşaat Müh.| 05.10.1985 – 19.04.1986
  18.05.1991 – 08.05.1993
  26.06.1997 – 22.06.1999
 • Av. Beytullah USLU
  Avukat | 05.10.1985 – 29.05.2008
  29.05.2008 - 31.05.2011
 • Av. Halil DEMİRAL
  Avukat | 05.10.1985 – 19.04.1986
  19.04.1987 - 18.05.1991
 • Av. Nedret Pınar ERKAYA
  Avukat | 05.10.1985 – 18.05.1991
 • Tuncer AKŞENER
  Makine Müh. | 05.10.1985 – 19.04.1986
 • Vahap ATLI
  S.Muhasebeci | 05.10.1985 – 08.05.1993
  27.06.1995 – 26.06.1997
 • Dr. Ahmet Hasan ŞAHİN
  Hekim | 19.04.1986 – 19.04.1987
 • Hayrettin ÇETİNKAYA
  Avukat | 19.04.1986 – 19.04.1987
 • Kadir ATAMAN
  İktisatçı| 19.04.1986 – 19.04.1987
 • Saim OCAK
  İnşaat Müh.| 19.04.1986 – 19.04.1987
 • Prof. Dr. Turhan BAYAR
  Hekim | 19.04.1986 – 19.04.1987
 • Ali KOÇ
  Tüccar | 19.04.1987 – 08.05.1993
 • Muzaffer ŞİŞMANOĞLU
  İnşaat Müh.| 19.04.1987 – 11.03.1989
 • Selçuk ARSLAN
  Eczacı | 19.04.1987 – 11.03.1989
  18.05.1991 – 26.06.1997
 • Alaattin FİDANCI
  İktisatçı|11.03.1989 – 18.05.1991
 • Osman ÖLÇER
  Eğitimci|11.03.1989 – 18.05.1991
 • İbrahim GENCER
  Eğitimci|18.05.1991 – 22.06.1999
  27.06.2001 – 29.05.2008
  29.05.2008 - 31.05.2011
  31.05.2011 -
 • Nihat GÖKBAYRAK
  Gazeteci| 18.05.1991 – 08.05.1993
  25.06.2003 – 20.06.2007
 • Mürsel ALBAYRAK
  Petrolcü | 08.05.1993 – 27.06.1995
 • Nihat GÜRER
  Sigortacı | 08.05.1993 – 29.05.2008
  29.05.2008 - 31.05.2011
  31.05.2011
 • Nusret SEZER
  Mimar | 08.05.1993 – 22.06.1999
  22.06.1999 – 27.06.2001
 • Ruhittin SÖNMEZ
  Kimya Y.Müh.| 08.05.1993 – 27.06.1995
  22.06.1999 - 29.05.2008 
  29.05.2008 - 31.05.2011
 • Ahsen OKYAR
  İktisatçı | 27.06.1995 – 26.06.1997
  31.05.2011 -
 • Dr. Halil İbrahim KAHRAMAN
  Hekim | 26.06.1997 – 29.05.2008
  29.05.2008- 31.05.2011
  31.05.2011
 • Mustafa YAZGAN
  Gazeteci – Yazar| 26.06.1997- 29.05.2008
  29.05.2008 - 31.05.2011
 • Hasan BALTACI
  Makina Müh.| 22.06.1999 – 27.06.2001
 • İsmail KAHRAMAN
  Gazeteci-Yönetmen| 27.06.2001 - 29.05.2008
  29.05.2008 - 31.05.2011
  31.05.2011
 • Halil Vehbi YENİCE
  Makine Müh.| 25.06.2003 – 28.03.2004
 • Musa ORDU
  İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi | 25.06.2003 – 06.07.2005
  29.05.2008 - 31.05.2011
  31.05.2011 -
 • Selahattin TÜRKMEN
  Atılım Şirketleri G.Bşk. | 25.06.2003 – 06.07.2005
 • Orhan ÇAKAR
  Petrolcü| 06.07.2005 - 29.05.2008
  29.05.2008 -
 • Dnt. Ömer ERDAL
  Diş Hekimi | 06.07.2005 - 29.05.2008
  29.05.2008 - 31.05.2011
  31.05.2011 -
 • Sedat ONARAN
  Mimar| 06.07.2005 - 29.05.2008
  29.05.2008 - 31.05.2011
 • Nizamettin ŞAHİN
  Teknik Öğretmen| 20.06.2007 - 29.05.2008
 • Ahmet ŞİMŞEK
  Petrolcü! 29.05.2008 –31.05.2011
  31.05.2011 -
 • Hamit AKBULUT
  Mali Danışman! 29.05.2008 - 31.05.2011
  31.05.2011 -
 • Hasan AYAZ
  Tarihçi-İşadamı! 29.05.2008 - 31.05.2011
 • İbrahim E. YENİCE
  Elektrik Elek Müh! 29.05.2008 - 31.05.2011
 • Necdet KOZAN
  Avukat! 29.05.2008
  -31.05.2011
  31.05.2011 -
 • Mustafa TOKA
  Endüstri Müh. !  31.05.2011 -
 • Recep YILDIZ
  İşadamı  !    31.05.2011 -
 • Selim Selami ÇAKICI
  Avukat   !  31.05.2011 -
 • Yüksel ÖZDEMİR
  İdareci   !   31.05.2011 -

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.