GÜNÜN SÖZÜ

Büyük zekâlar kavramları, orta zekâlar olayları, küçük zekâlar, insanları tartışır. La edri

09 Aralık 2019 11:58 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Faaliyetlerimiz » Konferanslar » Av. Gürkan uysal Kocaeli Aydınlar Ocağında Konuştu.

Av. Gürkan uysal Kocaeli Aydınlar Ocağında Konuştu.

İzmit Sivil Toplum Merkezi - 08 Kasım 2019 - 19 00

Resim

Av. Gürkan Uysal, "Devletin Reorganizasyonu" konu başlıklı konferansını 27 Ekim 2019 Tarihinde Aydınlar Ocakları Amasya Büyük Şurasında kalabalık bir aydın kesimine sunmuş ve dinleyiciler tarafından büyük beğeni almıştır. Konunun beğenilmesi ve önemine binaen, KAO. Yönetimi aynı konferansın Kocaeli'de de verilmesi kararı almıştır. 08 11 2019 tarihinde İzmit Fuariçi Sivil Toplum Merkezinde saat:19 00 da gerçekleşen Konferans, salonu dolduran kalabalık tarafından ilgiyle dinlenmiştir. Konferansa, Kocaeli Milli Kuruluşlara bağlı derneklerin başkanları, Kuruçeşme eski Belediye Başkanı İbrahim Kahraman, Eski KAO Başkanı Av. Ruhittin Sönmez, Ocak Başkanı Eğitimci Yazar Süleyman Pekin ve KAO Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda dinleyici katılmıştır.

Kocaeli Aydınlar Ocağımızın web sitesinin de köşe yazarlarından olan Gürkan Uysal'ın Konferans özeti aşağıdadır.

"Reorganizasyon kavramı Fransızca kökenlidir, bir kurum veya kuruluşun yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Siyasal iktidardan bağımsız olarak eğitim, hukuk, savunma sanayi, ulusal güvenlik ve daha pek çok alanda var olan sorunların devletin reorganizasyonunu zorunlu hale getirmektedir; bu reorganizasyonun zihniyet değişimini ifade eden yeni bir anlayış, yeni bir teşkilat ve yeni bir anayasa olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilebilir. Yeni bir anlayış kavramından, devlet algısının değişmesi, makamın kutsallığı yanlış anlayışının ortadan kalkması, toplumsal sözleşme kavramı ve milletin biz olması zorunluluğu ve son olarak Daron Acemoğlu'na atıfla kapsayıcı kurumların ikame edilmesinin anlaşılması gerekmektedir. Yeni bir teşkilat kavramından da kuvvetler ayrılığı ilkesinin tesis edilerek devletin yasama, yürütme yargı erklerinin kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun bir şekilde revizyona tabi tutulması gerektiği kast edilmektedir. Bu bağlamda yasama organı olan Meclis'in etkinliğinin ve temsil gücünün artırılması, bunun için de %10'luk seçim barajının kaldırılarak dar bölge seçim sistemine geçilmesi gerekmektedir. Yürütme organı şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmelidir. Yargı organı bağımsız ve adil olmalıdır. Bu da ancak HSK'nın yapısının değişmesiyle mümkün olabilir. HSK'nın yapısının düzenlenmesi derken iki ayrı düzenleme kast edilmektedir. İlki; hâkimlik/savcılık mesleklerinin ayrı meslekler olmaları hasebiyle ayrılması, kurulun sadece Hâkimler Kurulu olarak düzenlenmesi, savcılığın adliyenin dışında ayrı bir teşkilat haline getirilmesi gerekmektedir. İkincil olarak da anayasa gereği HSK'nın doğal üyeleri olan Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı HSK'dan çıkartılmalıdır. Son olarak da bütün bu düzenlemeler yazılı bir metne, bir sözleşme haline getirilmeli ve böylelikle devletin reorganizasyonunun üçüncü aşaması olan yeni bir anayasa hayata geçirilmelidir."

 

 

Resimler

KAO Başkanı Süleyman Pekin Konferansın açılış konuşmasını yaparken.

Av. Gürkan Uysal Devletin reorganizasyonu adlı sunumunu yaparken

Dinleyici Topluluğu

Başkan Süleyman Pekin, İzmit Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir ve diğer konuklar

Soru cevap bölümünde bir dinleyici konuşmacıya sorusunu sorarken.

Konuşmasının sonunda Av. Gürkan Uysal'a Uysal'ın babası, Başkan Pekin ve Eski Başkan av. Ruhittin Sönmez tarafından Plaket verildi.

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.