IMG-LOGO

Aydınlar Ocağı’nda Yeni Dönem İstişaresi

8/22/2021 - 10 00
IMG

Kocaeli Aydınlar Ocağı geçtiğimiz gün Kahvaltılı İstişare Toplantısı düzenledi. KAO Yönetim, Denetim ve İlim - İstişare Kurullarına mensupların genelde ailece katıldığı ve yeni dönem faaliyetlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantı Sekapark Otel’de düzenlendi. İstişare Toplantısının açılışını yapan Ocak Başkanı Süleyman Pekin “Tam 100 yıl önce Sakarya kıyılarında, Ankara Polatlı yakınlarında 22 gün ve gecelik canhıraş bir boğuşmadaydık. Şimdi de felaketler sarmalındayız. Sel, yangın, korona, zinhiyet; ne ararsan var. 100 yıl önce Atatürk’ün öncülüğünde o cendereden çıktık. Şimdiyse şartların sürekli değişmesi, dünyanın yeniden şekillendirilmesiyle birleşince güvensizlik ve korku aldı başını gidiyor. Bizim de buna öncülük yapmamız gerekiyor. Her türlü eleştiriye açık ve farklı fikirlere, önerilere de yatkın olmalıyız” dedi.

Daha sonra söz alan Aydınlar Ocağı eski başkanı Ahsen Okyar, 1985’te kurulan Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın 36 yıldır gönüllü ve istikrarlı kültür çalışmaları nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür etti. Kocaeli Millî Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir ise sonuç bildirgeli toplantılara ve yeni yeni insanların katılacağı çalıştaylara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Ahmet Baykuş, toplantıyı tertipleyenlere teşekkür etti ve yeni dönemde de ortak düşünce üretimine hazır olduklarını beyan etti. Aktivist-mühendis Kadem Duran, hem endişelerini hem önerilerini paylaştı. Bunları da iç karmaşa tehlikesi, tarım yetersizliği, iş kıtlığı, yetişmiş eleman kaçışı, adaletsizlik, kurumlara güvensizlik, eğitimde kötüye gidiş, yaşlılara yönelik profesyonel hizmet azlığı ve sosyal belediyecilik açığı, emeklilerin hayata daha çok katılması gibi başlıklarda sıraladı.

Akabinde söz alan Avukat Gürkan Uysal, Afganlıların Türkiye’ye kaçak girişi ve Afganistan’da olan bitenlere karşın olaylara pozitif yaklaşımın elden bırakılmaması gerekliliğin altını çizdi. İdareci Murat Pala ise başka kişi ve kurumlarla temasımızın sınırlarını, temel ilkeleri belirten bir deklarasyon yayınlanmasını teklif etti. Yangının, selin veya herhangi bir hadisenin bu ilkeler çerçevesinde tarifini önerdi. Jeofizik doçenti Tekin Yeken; ekmek, güvenlik ve özgürlük gibi temel gereksinimlerin demokratik ilkeler düzleminde temellenmesi gereğinin altını çizdi. Aydınlar Ocağı’nın halkla daha çok içiçe olması için de hukuk üstüne, sağlık üstüne, tarım üzerine, proje üzerine ücretsiz günübirlik toplantılar düzenlenmesinden ve aylık hukuk danışma günü, diş tarama günü gibi planlanmasından bahsetti. Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın bu meyanda gönüllülük esaslı hizmet verecek çokça yetişmiş elemana sahip olduğunu da vurguladı.

Sonrasında sigortacı Yasin Dükmen, enseyi karartmamamız gerektiğini ve 100 yıl önce M. Kemal Atatürk’ün başardıklarını yine başarabileceğimizi ifadelendirerek Devlet & Hükümet farkını vurguladı. Eğitimci Abdurrahman Akgül, uzaktan eğitimle birlikte eğitilmemiş bir nesille karşı karşıya kalacağımıza dikkat çekti. KAO Denetleme Kurulu Başkanı Dr. Nural Savcı; açlık, kıtlık oyunlarına hazırlıklı olma gerekliliğinden ve toplumun aşılı & aşısız ayrıştırılması tehlikesinden bahsetti. Ve buna karşı Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kendisini dönemin şartlarına uyarlayarak direnç göstermesi gibi yenilenmek gereğinin altını çizdi. Z kuşağından Abdülkadir Fidan, şıklara bırakılmış üniversite hedefleri ile fikri hür ve vicdanı hür nesiller çelişkisini dile getirdi. İş bulamama, göç sorunu, yangınlar ve yardımlar orantısı üzerine “Devletin eli bize nasıl açılacak?” sorusunu sordu.

Son olarak sel felaketi sırasında Kastamonu Bozkurt’ta bulunan ve selde arabası giden, kendisi de ölümden dönen teknokrat Osman Ölçer söz aldı. Taşkın sonrasındaki organizasyon bozukluğunun plansızlıktan kaynaklandığını, imkânların verimli koordine edilemediğini, koordinasyonun AFAD’a bırakılmadığını vurgulayarak kayıplarımız için taziyede bulundu.