GÜNÜN SÖZÜ

Bugün dalkavukluk bir ruh ve tıynet meselesidir; iş, meslek olmaktan çıkmıştır. Tanzimat'tan evvelki devirde ise dalkavuklar, kahyaları, nizamnameleri ve narhları olan bir esnaf zümresiydi.//Reşat Ekrem Koçu

16 Aralık 2018 12:42 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Duyurular » Olağanüstü Genel Kurul İlanı

 
Ekim 04 2018

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Otel Asya/İzmit - 04 Ekim 2018 - 15 00

 

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Gündem:

1-   Açılış

2-   Başkanlık divanı seçimi

3-   Saygı duruşu

4-   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması

5-   Raporlar üzerinde görüşme ve raporların, Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası.

6-   Gelecek dönem bütçesinin görüşülmesi, aidat ve mali konularda karar alınması.

7-   Seçimler

Üç yıl görev yapmak üzere,

a)   Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri,

b)   Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri,

c)   İlim ve İstişare Kurulu üyelerinin seçimi.

8-   Dilek ve temenniler

9-   Kapanış

 

 

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.