GÜNÜN SÖZÜ

 

  • Ne varise sende bende Aynı varlık her bedende Yarın mezara girende Sen toksun da ben açmıyım.//Aşık Veysel Şatıroğlu

 

 

18 Şubat 2019 18:42 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Aydın Gözüyle

“Lâ İkrâhe...”  (1)
Tarih: 18 Şubat 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel

Asgarî müştereklerde birleşmek asıl olmalı. Azamî müşterekte birleşmek imkânsız. Şayet buna çalışılırsa birleşmek değil, ayrışmak gerçekleşir.

Mübalağa ise ihtilâlcıdır. Yani aşırılık bozgunla sonuçlanır. Her hususta temelde bir ve aynî olmak esastır. Teferruat ve ayrıntıda ise farklı olmak tabii ve doğaldır.

Bu farklılıkları da herkes normal ve yerinde bulmakla mükellef ve yükümlüdür. Aksi takdirde birlik, beraberlik ve uyuşma dumura uğrar, olmaz.

Fakat Türkiye'mizde, devletin temel taşları yerinden oynamış! Hatta çoğu sökülmüş! Yerini iğreti taşçıklar almış!

 

 

Devamı »

Türk Ekonomisine Dair Çözüm Önerileri
Tarih: 18 Şubat 2019 Yazar: Av. Gürkan Uysal-Hukuk Müşaviri Kategori: Güncel

Bir devletin öncelikle kendi vatandaşının mutluluğunu sağlaması, ikincil olarak da devletlerarası arenada söz hakkına sahip olabilmesi için öncelikle ekonomisinin güçlü olması gerekiyor. Yani bir devlet hem para kazanacak hem bu parayı vatandaşına adil bir şekilde dağıtacak hem de bu parasal gücünü başka devletlere bir tahakküm vasıtası olarak kullanacak. Zira ancak böyle güçlü devlet olunabiliyor. Tam da bu nedenle, bu yazının konusunu Türk ekonomisine dair çözüm önerileri oluşturmaktadır.

 

 

Devamı »

Basma Fistan Gibi Hayat
Tarih: 18 Şubat 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Şiir Defteri

 

Gün, akşam olmaya gider güneşini üstümden toplayarak
Ben, geri dönerdim çıkamadığım yollardan çaresiz
Dağınık saçlarımda gecenin hüzünlü parmak izleri
Uçuk çıkmış dudaklarımda nakaratlı geveze bir susuş
Radyo da Neşet Ertaş bozlak söylerdi
Zılgıtlarını ben eklerdim...

 

 

Devamı »

Devlet Nedir?
Tarih: 17 Şubat 2019 Yazar: Av. Gürkan Uysal-Hukuk Müşaviri Kategori: Güncel

İngiliz düşünür Thomas Hobbes ve Hollandalı düşünür Baruch Spinoza, devletin bir "Toplumsal Sözleşme" olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu düşünürler, baş­langıçta herkesin kendi kişisel hak ve çıkarlarını öncelikle korumaya çalıştıkları­nı ancak zamanla akılları ile hareket edeceklerini ve karşılıklı olarak bütün haklarını veya haklarının bir kısmını devrederek araların­daki kavgayı sona erdiren toplumsal bir ha­yatı başlatacaklarını öne sürerler. Bu yeni hayatın düze­nini oluşturacak olan da toplumsal sözleş­medir.

 

 

 

Devamı »

Meselelerimizi İlâhiyatçı ve Felsefeci Prof. Dr. Niyazi Kahveci ile Konuştuk.
Tarih: 17 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj

Oğuz Çetinoğlu: Türkiye'de din eğitiminin yetersiz olduğu, İslâmiyet'i anlatmakta zorlandığımız düşüncesinde olanlar var. Ne dersiniz?

Prof. Dr. Niyazi Kahveci: Türkiye'de her alanda eğitim yetersiz olduğu gibi, yanlış da verilmektedir. Çünkü çağdaş bilgiler, çağdışı tekniklerle ve metotlarla öğretilmektedir. Sadece din eğitimi değil, matematik ve yabancı dil de öğretemiyoruz. Bunların hepsinin ilmî sebepleri bellidir. Ama yapması zordur ve biz hep zor işlerden kaçıyoruz ve onları ihmal ediyoruz. Kaçıyoruz ama zor işlerin kazanımlarını istiyoruz. Unutmayalım ki ucuz etin yahnisi acı olur.  Sözün Özü: 'İhmal ettiğin şey, seni imha edebilir.'

 

 

Devamı »

Batı’da Kamuoyu  (1)
Tarih: 16 Şubat 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel

Avrupa'da, ABD'de ve Rusya'da, kısaca Batı'da halk böyle biliyor. Böyle görüyor. Böyle düşünüyor. Doğrudur. Fakat böyle bilmesi; bağlı olduğu devletin öyle yayın yapması, öyle neşriyatta bulunması, öyle göstermesi yüzündendir! Çünkü kamuoyundan Batılı hükümetler çekinir. Hatta korkar. Kamuoyuna zıt bir politika güdemez. Batı Resmiyeti; politikasını rahat yürütmek için halkı, kendisini onaylayacak şekilde hazırlar. Aksi takdirde dış politikasında bocalar.

 

 

Devamı »

Kayıp Atlas Çocuğu
Tarih: 16 Şubat 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Şiir Defteri

Kayıp atlasların

Kayıp dilindeyim
Mesela
Güneşin sancısı tutsun
Ay'ın göz ağrısı
Yıldızların kaysın ayağı
Denize çatı yapın
Balıkları dağda otlatın
Kırk dereden kırk su getirin
Kırk kulpu kırık testiye doldurun
Göğe merdiven dayayıp
Dökün bulutlara
Yağsın yağmur

 

 

Devamı »

Ozan Arif
Tarih: 15 Şubat 2019 Yazar: Halil ALTIPARMAK-Ekonomist Kategori: Güncel

Ozan Arif, Türk Milletine samimi hizmet etme gayretinde olmuş ve bu konuda da çok bedel ödemiştir. Hataları oldu ise, Tanrı taksiratını affetsin.

Özellikle 12 Eylül ihtilalindeki yiğit mücadelesi unutulur gibi değildir. O dönemdeki yiğit duruşu, kendisi ile aynı görüşte olmayanlar tarafından bile son derece takdirle karşılanmıştır.

Bu özelliği dışında, bir sanatçı olarak, unutulmaya yüz tutmuş ozanlık geleneğimizin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisidir.

 

 

Devamı »

Gıda Terörüne Karşı Savaş!
Tarih: 15 Şubat 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel

Devlet görevlileri Mersin'den 4,5 TL fiyatla aldığı hıyarı, Belediye araçları ve çalışanları aracılığı ile Ankara ve İstanbul'a getirip, Tanzim Satış noktalarında 4 TL'den satmaya başladılar. Nakliye, çalışan ücretleri ve vergi masraflarını ödemeden ve maliyetinin altında satış yapıyorlar.

Tanzim satış noktalarından karne uygulamasını andıracak şekilde en fazla 2 kilo domates, 5 kilo patates alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Gıda ticareti yapanlar açısından ortada bir haksız rekabet ortamı olduğu; devlet açısından da üstlenilen masraflar ve vergi kayıpları düşünülürse sürdürülemez bir uygulama olduğu açık.

 

 

Devamı »

Yıkıcı Telkînât  (2)
Tarih: 14 Şubat 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Şiir Defteri

Dünyanın ikinci yüzü cihetiyle dünyayı sevmeliydik.

Çünkü insan, dünya, kâinat ve evren; İlâhî isimlerin;

Somutlaşmış, görünür bir hâl almış olarak karşımıza çıkmasıydı.

Zatına, içyüzüne, künhüne vakıf olamayacağımız Yüce Allahı;

 

 

Devamı »

Çağ Atladığımızı Sanıyorduk Manavlığa Avdet ettik
Tarih: 14 Şubat 2019 Yazar: İdris TÜRKTEN-Tekniker Kategori: Güncel

Güya Türk-Telekom, 25 yıllığına yabancı şirkete devredilecekti ve o şirket, ülkeye 50 milyar dolarlık yatırım yapacaktı. Şirkete ait taşınır taşınmaz mallar aynen devlete kalacaktı, peki kaldı mı diyecek olursak maalesef hepimizin malumu olduğu üzere, şirketi almak için Türk bankalarından aldıkları kredilerin borcunu dahi ödemeden, yer altı bakır kablolarına varıncaya kadar satıp kaçtılar. Yani tam bir fiyasko, kârlar yurt dışına, borçlar Türkiye'ye.

Tank-palet fabrikasının aynı akıbete uğramayacağı ne malum? Cumhur Başkanı diyor ki: "Devlet yönetemiyorsa...(11 02 2019 seçim konuşmasından)" El insaf sormazlar mı insana devletin yönetemediğini Ethem Sancak nasıl yönetir?

 

 

Devamı »

Son Rötuş
Tarih: 13 Şubat 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Şiir Defteri

Yara dediğin kanar

Benim ki sırım sırım sızlıyor
Bezginim

Ey ressam 
At son rötuşlarını tuvale
Dağınığım...

 

 

Devamı »

Kişi Başına Kâbus
Tarih: 13 Şubat 2019 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Şiir Defteri

Fredi üretkendi ama kirli sarıydı

Ve karanlık bir şarkı vardı hayatında

Şimdi bütün sanılar zan altında

İki alışkanlığı var Elm Sokağı'nın

Biri damarları geceye serilmiş iki göz

Biri sürpriz

Tanışırsın!

 

 

Devamı »

14 Şubat
Tarih: 13 Şubat 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Güncel

14 Şubat'a gündemi kilitlemeyin.İlle de ben de kutlayacağım diyorsanız...Neşet Ertaş'ın dediği gibi ''kurban olurum sana '' diye yazdığınız küçük bir notu, aldığınız bir gül ya da bir papatya demetinin kıyısına iliştiriniz.
Adı konmuş tüm günler adına, cebinizden değil, yüreğinizden veriniz...

Devamı »

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’dan İki Kitap Bozkurt’un Ejderha ile Dansı Türk Çin İlişkilerinin Kısa Târihi:
Tarih: 13 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat

Dünyanın en eski devletlerinden biri olan Çin ve Çinliler; kültürleri ve kültür devrimleri, inançları, işkence metotları, dünya nüfusunun dörtte birini teşkil eden insanları, Türklerden korunmak için inşa ettikleri Çin Seddi, rejimleri ve günümüzün güçlü devletlerinden biri olması sebebiyle dikkat çekici bulunmuştur. Çin'i en iyi tanıyanlar, Prof. Çandarlıoğlu ve O'nun yetiştirdiği, günümüzde Prof. unvanı ile öğretim üyesi olan 'hayrü'l-halef'leridir. Hakkaniyete uygun davranılacaksa, bu isimlere Doç. Dr. Kürşat Yıldırım'ı da eklemek gerek.

 

 

Devamı »

Periyi Tanımak
Tarih: 12 Şubat 2019 Yazar: Canboray Soykan-Öğrenci Kategori: Şiir Defteri

Gömülürken kızıl kubbeye ölü şiirin gölgesi

Güldüler bana hep şu İzmit'in sağır direkleri

Günahların ateş camdan, buz kumdan çölleri

Kurudu renklerim demir kuraklıkta günler griydi

 

 

Devamı »

Doğu Türkistan İnlerken
Tarih: 12 Şubat 2019 Yazar: Kadir DURGUN-Eğitimci Kategori: Güncel

Kör ve sağır insanlığa bir de biz söyleyelim: Yerkürede Doğu Türkistan diye bir yer var. Orada Uygur milleti adıyla bir millet yaşıyor. Burası, Çin'in işgali altında. Çin, bu milleti eritmek, yok etmek için hayal ötesi işkenceler uyguluyor. Her eve bir Çinli erkek, ajan olarak veriliyor. Bu ajan, evin babası veya diğer erkekleri sürgüne gönderildiği için, o evin mutlak hakimi olabiliyor. İstediği kişilerle yatıp kalkıyor. İstediği odaya rahatça girebiliyor. Kişilerin hayat tarzlarına müdahale edebiliyor. Burada yaşayanları rapor ediyor, sürgüne gönderiyor.

Devamı »

Değerlerin Çözülmesi ve Liderler
Tarih: 12 Şubat 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel

AKP ve MHP anlaşarak bir ittifak kurdular. Adına "Cumhur İttifakı" dediler.

Sistem zorlayınca, CHP ve İYİ Parti de ittifak kurarak adına "Millet İttifakı" dediler.

Fakat Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, siyasette artık yadırgamaz olduğumuz kaba ve nobran bir üslupla, "Millet ittifakı" yerine "zillet ittifakı" veya "illet ittifakı" gibi terimleri kullanıyor. Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ederek oy alamayacaklarını biliyor olmalılar. Hedefleri sadece kendi seçmenini konsolide etmek.

 

 

Devamı »

“Yetim-i Akran Olduk"
Tarih: 11 Şubat 2019 Yazar: Musa ORDU-İktisatçı - Danışman Kategori: Güncel

Merhum İbrahim Gencer Bey ile tanışıklığımız bir hayli eski yılara dayanır. Hiç hilafsız 40 yılı geçmiştir diyebilirim. Aradan geçen bu kadar uzun bir zamana rağmen dostluğumuz ve aramızdaki samimiyet hiç bir zaman azalmamış, bilakis artarak devam etmiştir. Kısaca ifade etmek icap ederse, İbrahim Bey günümüzde nesli her geçen gün azalan, eşi- emsali az bulunur arkadaşlardan birisiydi. Vefatı başta aile efradı olmak üzere, hepimizi ziyadesiyle üzmüştür.

 

 

Devamı »

Müslüman Kardeşler- Seyyid Kutb
Tarih: 11 Şubat 2019 Yazar: Prof. Dr. İskender Öksüz-Öğretim Üyesi-Yazar Kategori: Güncel

Peygamberinin "güzel ahlâkı tamamlamak için" geldiğini söylediği dininizi de bu ortamda ekonomi teorisi üretmek, kapitalizme ve sosyalizme cevap yetiştirmek, velhasıl ideoloji hâline getirmek zorundaydınız. Eyy kapitalizm, eyy sosyalizm!  İdeolojisiniz, her konuda söyleyecek sözünüz var, öyle mi? O halde İslam da ideolojidir; onun da her konuda söyleyecek sözü vardır! Müslümanlar Hazreti Peygamber'den beri akıllarına getirmedikleri bir düşünceye kucak açtı; din değil de ideoloji olduklarına karar verdiler; çünkü etraf ideoloji doluydu, asrın modası buydu; talep bunaydı.

 

 

Devamı »

Araştırmacı Yazar, Emekli Albay Mehmet Şâdi Polat, Diyor ki: ‘Türkiye, Irak Türkmenlerinin haklarını korumada ve yapılandırmada etkili değildir.’
Tarih: 10 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj

Polat: Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Milletinin Irak Türklerine bakışlarını, esasta aynı olmakla beraber ayrı ayrı değerlendirmekte fayda vardır. Türk Milleti için büyük bir harp sonunda kaybedilen aziz vatan parçası ve O Vatan'da hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerimiz, akrabalarımız var. Yüzlerce yıllık kültür mirasımız var. Manevi bağlarımız var. Hatıralarımız var. Şehitlerimiz var. Türk Milleti Irak ve Suriye'yi ebet müddet Diyarbakır gibi, Sivas, Kayseri gibi görmektedir. Buralardaki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin gördükleri zulümleri, soykırımları kendileri görüyormuş gibi hissetmekte ve içleri kan ağlamaktadır. Milletimizin bu duygu ve düşüncesi elbette ki Balkanlar için de, Kafkaslar için de, Kırım için de, Doğu Türkistan için de geçerlidir. Dünyanın neresinde bir Türk var ise orası için de geçerlidir.

 

 

Devamı »

Yıkıcı Telkinat  (1)
Tarih: 10 Şubat 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel

Evet, dünyanın faniliği hakkında denilenler doğruydu. Bu yüzden dünyaya değer vermezlikte, insanlar haklıydı. Fakat bu; dünyadan el etek çekmeyi, çektirmeyi, dünya için çalışmayı aksatmayı, dünya için gayreti elden bırakmayı, kısaca iki gününü birbirine eşit kılmayı gerektirmiyordu. Sadece dünyayı kesben değil yani çalışmak bakımından değil; kalben terk etmeyi yeğliyordu.

 

 

Devamı »

 Gün İnerken
Tarih: 10 Şubat 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Şiir Defteri

Az ötede işte az daha ötede görüyor musun
Çiçekçi kadın, çiçek satıyor beyaz güllere dokunmadan
Hiç çiçek almamış nasırlı elleri diken beresi
Gün  inerken yorgun yüreğine usul usul
Ceplerine dolduruyor bir bir kayıp anıları
Kırmızı aşk demiş, beyaz ayrılık, sarı dargınlık
Gökkuşağından maviyi çalıyor siyah gözlerim

Devamı »

Hıristiyanlarla Dostluk  (2)
Tarih: 09 Şubat 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel

Zaten Hıristiyanların çoğu dinlerine o kadar düşkün ve bağlı değiller.

Bunun için onlarla dost olmamız,

Sırf medeniyet ve tekniklerini beğenerek almak isteyişimizdendir.

Ayrıca her dünya saadetinin aslı ve esası olan

Emniyet ve asayişi muhafaza ve koruma ihtiyacındandır.

İşte bu maksatlarla onlarla kurulacak dostluğu

Kur'an kesinlikle yasaklamıyor.

 

 

Devamı »

 Kıbrıs’ta Tuzağa Düşülmemelidir!
Tarih: 08 Şubat 2019 Yazar: Atilla Cilingir-E. Sb. Kıbrıs Gazisi-Yazar Kategori: Güncel

''Bir devletin varlığı, onun başkaları tarafından tanınmasına bağlı değildir. ''

1963'ten beri Kıbrıs'ta çözümü konuşuyoruz. Zaman yarım asrı çoktan geçmiş. Hala Kıbrıs'ta çözüm aranıyor!  2019 yılında da yeni bir çözüm sürecinin peşindeyiz

Sanki Rum tarafının bu konuya olumlu bir yaklaşımı varmış gibi!

Rumlar her defasında çözüm masasını devirmemiş gibi!

Güney Rum kesiminin başına hangi yöneticisi gelirse gelsin, hedefinde Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamak sevdası yokmuş gibi!

Kıbrıs Türk'üne azınlık hakkından bir fazlasını vereceklermiş gibi!!!

Yok, kardeşim olmuyor işte!

Adada çözüme ulaşmak adına ''Federasyonmuş'', ''Konfederasyonmuş'', ''Gevşek Federasyonmuş'' modelleriyle bu ısrarın niye?

1983 yılından bugüne yaşayan, dimdik ayakta duran kendi kurduğun KKTC devleti yaşamın için yetmiyor mu o yerde?

 

 

 

 

Devamı »

29 harfin Flâmenko Dansı
Tarih: 08 Şubat 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Kültür - Sanat

Ben en çok gözlerimden şikayetçiyim. Görmeyeceğim her bir şeyi görüyorum. Mesela simit satan çocuğun elindeki simit tepsisine bakıp bakıp hepsini satabilecekmiyim diyen gözlerini. Mesela evine ekmek götüren babanın yarın ki ödeyeceği elektrik faturasını nasıl ödeyeceğinin sıkıntısını. Mesela okula giden bir çocuğun cebindeki harçlığı. Evin önünde sigarayı ciğerlerine kadar çeken dedeyi, çorap mı örüyor, kaderini mi örüyor, kederini mi örüyor bilmeyen nineyi. Annesinin arkasından ağlayan bebeği, zamansız ölümleri, sebepsiz savaşları, boşa giden emekleri, çağ atlayan inekleri, tavuklarıma saldıran köpekleri, yıkılan bahçe duvarımı, ölümden korkan annemi kaybettiğim zamanı, aklımın önüne geçemeyen insanları, başına buyruk guzuları, çocukluğumun sızıları, küçük dağları ben yarattım diyenleri, kefenin cebi var sananları, sömüren bankaları, şovmen vekilleri, ahlaksız dizileri, bölenleri, bölüştürenleri, varoşları, aynı var dan var olduklarını unutanları

Devamı »

Gidenlerin Ardından
Tarih: 08 Şubat 2019 Yazar: İdris TÜRKTEN-Tekniker Kategori: Güncel

(Bana İbrahim Gencer'i tek bir cümleyle anlat deseler, söyleyeceklerim şunlar olurdu: "Nereye adam gibi adam arıyorsanız, İbrahim Gencer gibi birisini bulun.")

Bir söz vardır çok beğenirim: "Ulu çamlar, fırtınalı vadilerde yetişirler." Sözü söyleyen güzel söylemiş ama son yıllarda sevdiğimiz güzel insanları da nedense hep, fırtınalı kış aylarında birer birer ahrete yolcu ediyoruz.

İki yıl evvel 21 Ocak 2017 günü yitirdiğimiz Nihat Ağabey'i(Nihat Gürer) vefat yıldönümünde anmak için hazırlık yapıyorduk ki, iki yıl sonra aynı gün internet'e Eski Bahçecik Belediye Başkanı İbrahim Gencer'in ölüm haberi düştü.

 

 

Devamı »

Siyaset, İnsanın Kendine Yakışanı Giymesidir
Tarih: 07 Şubat 2019 Yazar: Av. Gürkan Uysal-Hukuk Müşaviri Kategori: Güncel

Bir insanın partisinden istifa etmesi son derece normal ve anlaşılabilir bir durumdur. Hatta istifa etmek, yerine ve zamanına göre son derece ilkeli bir hareket tarzı olarak görülebilir. Doğru yerde ve doğru zamanda istifa etmek son derece erdemli bir davranıştır. Peki Akkal'ın istifası ilkeli bir hareket mi?

 

 

Devamı »

Maraş Sendromu!
Tarih: 07 Şubat 2019 Yazar: Özcan PEHLİVANOĞLU-Hukukçu Kategori: Güncel

Olay 23 Ağustos 1973 günü Stockholm'de soyguncular bir bankayı soymak için basarlar, bankada 4 banka görevlisini 6 gün boyunca 131 saat rehin tutarlar. Soyguncular, rehinelere iyi davranır aralarında iyi ilişkiler oluşur. Polisin bankaya operasyon düzenleyeceğini fark eden rehineler, soyguncuları uyarırlar. Rehineler olay sonrasında yakalanan soyguncuların aleyhine ifade vermekten kaçındıkları gibi, soyguncuların avukatlık ve savunma giderlerini karşılamak için aralarında para toplarlar. Günün gazeteleri bu olay üzerine "soyguncular bankadan para çalamadılar, ama bazı insanların kalbini çaldılar" diye manşet atar. Rehinelerden Stockholm Sendromu'na yakalanan bir banka görevlisi serbest kaldıktan sonra nişanlısını terk ederek, ilgi duyduğu banka soyguncusunun hapisten çıkmasını bekler ve onunla evlenir.

 

 

Devamı »

Başardın mı Be Kardeşim?
Tarih: 07 Şubat 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yukarıdaki sözlerini okuyup, şaşkın şaşkın bakmayın. Koskoca Cumhurbaşkanı söylüyorsa bir bildiği vardır.

Paranın gücünü, kapitalistlerin hiçbir değer tanımaz insanlar olduğunu en iyi O bilir. Çünkü Türkiye'nin en zenginlerini yaratan veya daha önceden olanları sindirerek yanına alan O'dur.

Maslak'ta gökdelenler yaparak yeni bir Manhattan yaratırken, "Mashattan" gibi isimler koyanların bizim medeniyetimizden ne kadar kopuk insanlar olduğunu en iyi O bilir.

Sadece Maslak değil, İstanbul'un bütün yüksek rantlı arazilerini dikey mimari ile donatıp, halkımızı gökyüzünü göremez hale getiren, şehrin hava akımlarını kesip, doğal dengesini bozanları da en iyi O bilir.

 

 

Devamı »

Bereketli Topraklar Üzerinde Elmayı Isırarak Yemek
Tarih: 06 Şubat 2019 Yazar: Canboray Soykan-Öğrenci Kategori: Güncel

31 Mart 2019 Mahalli idareler seçimlerine gidiyoruz, seçime katılacak tüm siyasi partilere başarılar diliyorum. Ve çalmayacak, çırpmayacak, hak yemeyecek, adam kayırmayacak, kentleri birilerine peşkeş çekmeyecek, doğayla harbe kalkışmayacak, kentlerin altına silahlar istiflemeyecek tüm adaylara parti ayrımı gözetmeksizin gönülden destek verdiğimi açıkça söylemek istiyorum. Tabii ki bu ayrımı yapabilmek için kıstaslarım var.

 

 

Devamı »

Türklerin 12.000 Yıllık Tarihi
Tarih: 06 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Kültür - Sanat

Aclan Şıkrak 16 X 24 santim ölçülerinde, Türklerin 12.000 Yıllık Tarihi isimli, 1030 sayfalık dev eserinde, Türk tarihini kısa kısa bölümler hâlinde kolay okunur, kolay anlaşılır bir üslûpla yorumsuz olarak veriyor. Boyalı basınımızın ve rengârenk televizyonlarımızın çabalarıyla magazin bağımlısı konumuna düşürülen insanlarımızın ekseriyeti okumayı pek sevmiyor. Sevenlerin bir kısmı da çok sayfalı kitaplara sempati duymuyor. Aclan Şıkrak'ın eseri, hacimli bir kitap olmasına rağmen muhteva itibariyle hiç de sevimsiz değil. Hatta uzun karayolu yolculuklarında yazın serin bir gölgede, kışın sıcak bir odada verilen çay-kahve molası kadar dinlendirici özelliğe sâhip. Sayfalar birer birer çevrildiğinde, her kesimden insanın alâkasını çekecek başlıklar var. Dilediğini, dilediği kadar zaman dilimi içinde okur, sonra da yoluna veya işine, diğer meşguliyetlerine devam eder.

 

 

Devamı »

Sancı
Tarih: 06 Şubat 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Şiir Defteri

Ya kanın durmuyor damarda
ya kanın çekilmiş damarından
Parmaklarımın izleri dökülüyor saçlarından
Bırak elindeki iki tarafı kesen makası
Beyaz göynek makas istemez bilmiyorsun.

Devamı »

İki Tip Müslümanlığın Dört Çeşit Mezhebi - I
Tarih: 06 Şubat 2019 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Güncel

Halk Müslümanlığı, Şirk Müslümanlığı ve Siyasî Müslümanlık itikaden üst perdedeki Şekilcilik Akımının bağlılarıdır. Öyle ki bu durum İran'mış, Turan'mış, Arabistan'mış ayırt etmez; paralel evrenler gibi yaygınlık ve genellik arzeder. Ki Ön Asya'dan Uzak Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Kuzey Amerika'ya kadar farklı dil, deri ve milliyetlerdeki akıl'lı, irade'li ve bilinç'li insanların birbirinden habersiz aynı üst perdeye düşünsel bağlılıkları gibi.

 

 

Devamı »

 Aydın Denktaş.
Tarih: 05 Şubat 2019 Yazar: Atilla Cilingir-E. Sb. Kıbrıs Gazisi-Yazar Kategori: Güncel

Aydın hanım daha doğduğu zaman 9 yaşındaki Rauf'un eline ''işte nişanlın'' diye verilmişti. Rauf amcasının oğluydu, ama aynı zamanda da beşik kertmesiydi.

Yani o, kendisini bildi bileli Rauf'la evliydi.

En nihayetinde evlendiler.

Rauf 25, Aydın 16 yaşındaydı...

Ve onların hikâyesi 1949 yılında başladı.

 

 

Devamı »

Türk Dünyası’nın Bazı Sorunları
Tarih: 05 Şubat 2019 Yazar: Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL-A.O. Gen. Başk. Kategori: Güncel

Süper güçlerden herhangi birinin güdümüne girmiş bir anlayışla Türk Dünyasına bakmak bizce kabul edilemez. Dolara bağımlı sözde Türkçülük hiç olamaz. Uygurlara ve Doğu Türkistan'a uygulanan kültürel ve etnik temizlikçi, soykırımcı ve insan hakları ihlalci politikanın amacı; bazılarının iddia ettiği gibi ne gericilikle mücadele, ne de sözde IŞİD'e destekçi politikaya tepki gibi gösterilemez. Gerçekler örtülemez Çin'i utanmadan ve sıkılmadan savunma gerçeklerle bağdaşmaz ve ulusalcılığa da sığmaz.

 

 

Devamı »

Kadının Kariyeri: Annelik!
Tarih: 03 Şubat 2019 Yazar: Özcan PEHLİVANOĞLU-Hukukçu Kategori: Güncel

Türk Milleti ve özellikle ırken Türkler günümüzde şuursuz bir şekilde yaşıyor ve ne yazık ki, bir yaşam felsefesine de sahip değiller. Onun için memleketlerinin sevk ve idaresini Türk gibi gözükenlere bırakmış durumdalar. Bunun en büyük nedeni, kadınlarımızın cahil bırakılması ve buna paralel olarak ne yaptıklarını bilmez halde oluşları ve bununda çocuklarına ile aile yaşamlarına yansımasıdır.

 

 

 

Devamı »

ESKİ Türkler Hakkında Ne Biliyoruz? Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile Tarih Sohbeti Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar
Tarih: 03 Şubat 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj

Oğuz Çetinoğlu: Devlet kuramamış olmalarına rağmen bulundukları bölgede çok etkili olan bir başka Türk topluluğu olan Peçenekler hakkında bilgi verir misiniz?

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: 9. yüzyılın ilk yarısında Hazar-Uz baskısına dayanamayan Cim ve Yayık boylarındaki Peçenekler, kalabalık kütleler hâlinde İdil Nehri'ni aşıp, 860-880 yıllarında Don-Kuban bölgesine geldiler. Buralarda yaşayan Macarları yerlerinden çıkardılar. Buraya gelmeden önce Peçeneklerin daha önceki tarihleri hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. 889-893 yıllarında ise, Don ırmağından Dinyeper ırmağının batısına kadar uzanan sahaya hâkim oldular. Peçeneklerin buralarda sekiz boy hâlinde yaşadıkları bilinmektedir.

 

 

Devamı »

‘Özgürlüğe Giden O Yola Doğru’
Tarih: 02 Şubat 2019 Yazar: Atilla Cilingir-E. Sb. Kıbrıs Gazisi-Yazar Kategori: Güncel

"Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te gerçekleştirilen 2'nci harekâtın ilk saatlerinden beri civar köylerden kaçan ve araziye dağılmış olan Rum Milli Muhafız Askerleri, onlara komuta eden Yunanlı subaylar, sivil Rum milisler; Lefkoşa Rum kesimine geçebilmek için bizim ele geçirdiğimiz bölgeden geçmek zorundaydılar. Böyle olunca da pek çoğu birliklerimize esir düşüyorlardı. Bunların çoğunluğu yaşlılar, kadın ve çocuklardı. İçlerinde emzikli bebekler dahi bulunuyordu... Yine grup, grup esirlerin getirildiği bir andı! Yaşlı bir karı, koca, 2-3 yaşlarında bir kız çocuğu ve genç kızdan oluşan 4 kişilik bir Rum aileyi toplayan askerlerimiz, bu grupla birlikte tabur karargâhımızın bulunduğu yere doğru yaklaşıyordu.

Devamı »

Dağlara dağlara
Tarih: 02 Şubat 2019 Yazar: Sevil Köse-Esnaf Kategori: Şiir Defteri

Burnunu göstermiş güneyik
Mavi boncuk takılı saçın örgüsü belik belik
Yetimin boynu düzelmez ki hep eğik,
Kalemi acıyla bileyip dağlara dağlara...

Devamı »

Toplumsal Ahlak!
Tarih: 01 Şubat 2019 Yazar: Özcan PEHLİVANOĞLU-Hukukçu Kategori: Güncel

Her Cuma, bu caminin avlusunda bir köylü tereyağı sattığını söyleyerek bir tezgâh kuruyor. Ben de haftalardır gözlemliyorum kimse tereyağı almıyor. Nihayet son hafta bu köylüden tereyağı almaya karar verdim ve bir kilo tereyağı aldım. Ben tereyağını aldıktan sonra cami avlusundan çıkarken yanıma cemaatten biri yaklaştı ve yağı niye aldığımı, bu yağın tereyağı olmadığına dair bir şeyler söyledi. Ben de denemek istedim cevabını verdim. Geldim; evde denedik hakikaten tereyağı değildi. Ne olduğunu sorarsanız yenilemeyecek bir karışım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak ne olduğu yapılacak tahliller sonrası ortaya çıkar.

 

 

Devamı »

GDO’lu İlişkiler
Tarih: 01 Şubat 2019 Yazar: Kadir DURGUN-Eğitimci Kategori: Güncel

Bakan, kendi öğrencisinin müdürlük yaptığı okulda teftiş yapar. Koridorda bir veliyle öğretmenin tartışmasına şahit olur. Öğretmenin, "Çocuğunuzun kullandığı kelimeleri siz duysaydınız tahammül edemezdiniz, gerçekten hoş değildi, ben müdahale ettim." sözlerine, veli "Sen ne öğretmenisin?" sorusuyla karşılık verir.  "Matematik" cevabını alınca veli, bu defa "Matematiğini öğret ve çık, benim çocuğumun terbiyesi sizden sorulmaz." der.

 

 

Devamı »

Yolsuzluk ve Hesap Sorabilirlik
Tarih: 31 Ocak 2019 Yazar: Ruhittin SÖNMEZ-Kimya Yüksek Müh. - Avukat Kategori: Güncel

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylümüze destek olması gereken Ziraat Bankasının verdiği kredi ile ana akım medyayı yandaşlara teslim ederseniz, kamu kaynaklarını verimli kullandığınız söylenemez.

En son "Tank Palet Fabrikası'nın satılması" olayında kamuya açık bir ihale bile yapılmadı. Mutemet bir adamınızı Katarlılar ile ortak ederek, "fırtına obüslerinin" yapıldığı bu tesisleri verirseniz, işlemin "kamu yararına" olduğuna kimseyi inandıramazsınız.

 

 

Devamı »

O r t a d o ğ u
Tarih: 31 Ocak 2019 Yazar: Muhsin BOZKURT-Tarihçi Kategori: Güncel

Ortadoğu; petrol kaynaklarının yoğunlaştığı bir bölge olduğu için, hem ABD hem de AB'nin daha fazla iştahını çekmekte. 20-30 sene sonrasının hesapları, bugünden görülmek istenmekte. Yarınlara ortaksız bir şekilde çıkmanın plân ve programını yapmaktalar. Saltanat ortak ve şerik kabul etmediği için; hem ABD hem de AB, Ortadoğu'da tek başına kalmak istemektedir.

 

 

Devamı »

Vatan Uğruna Seve, Seve
Tarih: 31 Ocak 2019 Yazar: Atilla Cilingir-E. Sb. Kıbrıs Gazisi-Yazar Kategori: Şiir Defteri

Kimimiz vatan için öldük,

Gül bahçesine girercesine.

Vurulduk kimimiz,

Alçakçasına, kalleşçesine...

 

 

Devamı »

“Korsan Olmak Donanmaya Katılmaktan İyidir”
Tarih: 31 Ocak 2019 Yazar: Av. Gürkan Uysal-Hukuk Müşaviri Kategori: Güncel

Korsanlar başlarına buyruktur. Kimseye eyvallah etmez, kimsenin karşısında el pençe divan durmazlar. Sistemin kulu kölesi olmazlar. Azıcık aşım kaygısız başım anlayışını taşımazlar. Kimseden korkmaz, gözlerini daldan budaktan sakınmazlar. Korsanlar cesur insanlardır. Ne yağmurdan korkarlar, ne fırtınadan ne de denizin dev dalgalarından.

Devamı »

41 Konuda Kur’ân-ı Kerîm Ayetlerinde İnsan Hakları
Tarih: 30 Ocak 2019 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Güncel

Hıristiyan Batı dünyasında İnsan Hakları ile alakalı ilk düzenleme 1215 yılında İngiltere'de 'Magna Karta / Yüce Ferman' isimli bildirge ile yapıldı. Kanunsuz tevkifler,  mala el konulması, keyfi vergi alınmaması gibi yönetim ile yönetilenler arasındaki münasebeti tanzim eden çok dar kapsamlı idi. 1689 yılında yine İngiltere'de  'Yargı Teminatı' başlığı altında anayasaya bir madde eklendi. 1776 yılında Amerika'da 'Virjinya Haklar Bildirgesi' yayınlandı. İnsanlar arasında eşitlik, hürriyetler ve idarecilerin vatandaşa karşı sorumlulukları gibi hususları ihtiva ediyordu.

 

 

Devamı »

Kâzım Karabekir
Tarih: 30 Ocak 2019 Yazar: Halil ALTIPARMAK-Ekonomist Kategori: Güncel

Millî Mücadele'nin tartışmasız Lideri, elbette, Mustafa Kemal ATATÜRK'tür. Rauf ORBAY, hatıralarında, biz olmasak da, Mustafa Kemal bu mücadeleyi yapacak ve başaracaktı demiştir. Ancak, bu 20. Yüzyılın en büyük liderinin ve dahisinin etrafında da çok değerli yardımcı güçler vardır. İşte onların BİRİNCİSİ, Kâzım KARABEKİR'dir. Çünkü, Erzurum Kongresi'nin hazırlanması büyük oranda onun eseridir. Doğuda Ermenileri yenmek onun sayesindedir. Her şeyden önce, İstanbul'un, Mustafa Kemal ve Rauf ORBAY hakkındaki idam kararı nedeni ile derdest edilip getirilmesi talebi 15. Kolordu Komutanı Kâzım KARABEKİR'e iletildiği zaman, onun, İstanbul'a verdiği cevap ve hele, Mustafa Kemal'e; EMRİNİZDEYİM PAŞAM ifadesi, Türk Tarihi'nin en talihli anlarından birini oluşturur.

 

 

Devamı »

Belediye Başkanı Belediye Otobüsüne Biner mi?
Tarih: 30 Ocak 2019 Yazar: Süleyman PEKİN-Eğitimci Kategori: Güncel

Bu abimize karşı din siyaseti taktiğiyle muhalefet eden bir kısım hemşehrilerimiz O'nun kendi partisinin Genel Başkanı'yla resmini, o Genel Başkan'ın Başbakan'ken ABD Başkanı'yla görüşme fotoğrafıyla birleştirir ve "ABD Çizgisindeki Yöneticilerimiz" şeklinde bülten başlığı yaparlardı. Cübbeli A.H. ve Adıyaman Gurubu'yla içiçe olan bu siyasî yapı kasaba merkezinin periferisindeki yeni yerleşimcilere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için evvelâ ciddi bir yardım organizasyonu kurdu ve iki dönem sonra Belediye Başkanlığını az bir farkla adı geçen Abi'den aldı.

 

 

Devamı »

Şu Bermeki Hikâyesini Hatırlamanın Tam Zamanı
Tarih: 29 Ocak 2019 Yazar: Kadir DURGUN-Eğitimci Kategori: Güncel

Dünya işlerinin yürütülmesinin yolu olan siyasette dini değerlerin kullanılması, ölçü alınması, milli duyguların harekete geçirilmesi, tarihe mal olmuş şahsiyetlerin gölgesine sığınılması; hem bunu yapanları itibarsızlaştırmakta hem de sözü edilen inanç ve kişilere zarar vermekte hem de siyasetin seviyesini düşürmektedir. Din, tarih, beka, zekâ, Atatürk, istiklal, istikbal bezirgânlığı yapanlara pirim vermemek de bu milletin taşıdığı sorumluluktur. Siyasetin konusu, millete hizmet etmek ise hizmet konuşulmalıdır. Bunun tersi durum, araç kullanma dersi alan birine ağaç budamada dikkat edilmesi gereken kuralları öğretmek kadar saçmalıktır.


[k1]

 

 

Devamı »

İlk Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Sonraki Son 

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.